Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1972 | Date: 30-Aug-1989
જાગી જાય છે, ઊભી થઈ જાય છે, પળ જીવનમાં એવી રે
Jāgī jāya chē, ūbhī thaī jāya chē, pala jīvanamāṁ ēvī rē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 1972 | Date: 30-Aug-1989

જાગી જાય છે, ઊભી થઈ જાય છે, પળ જીવનમાં એવી રે

  No Audio

jāgī jāya chē, ūbhī thaī jāya chē, pala jīvanamāṁ ēvī rē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1989-08-30 1989-08-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13461 જાગી જાય છે, ઊભી થઈ જાય છે, પળ જીવનમાં એવી રે જાગી જાય છે, ઊભી થઈ જાય છે, પળ જીવનમાં એવી રે

લાગે ત્યારે, આ ભી બરાબર છે, તે ભી બરાબર છે

સમજાય ના સાચું કે ખોટું, જીવનમાં તો જ્યારે રે - લાગે...

બને મુશ્કેલ લેવા નિર્ણય જીવનમાં તો જ્યારે રે - લાગે ...

કદી નાખુશ ના કરવા કોઈને રે, કહેવું પડે ત્યારે રે - લાગે ...

કદી કદી, કોઈને ખુશ કરવા રે, કહેવું પડે ત્યારે રે - લાગે ...

કદી કદી, ઝઘડા ટાળવા રે, કહેવું પડે ત્યારે રે - લાગે ...

સમજાયું ના હોય, સમજવાનો ડોળ કરવાને કહેવું પડે ત્યારે રે - લાગે ...

અહંમાં ભૂલ જ્યાં કબૂલ ન થાય, કહેવું પડે ત્યારે રે - લાગે ...

જિંદગીમાં હાથ જ્યાં હેઠા પડતા જાય, કહેવું પડે ત્યારે રે - લાગે ...
View Original Increase Font Decrease Font


જાગી જાય છે, ઊભી થઈ જાય છે, પળ જીવનમાં એવી રે

લાગે ત્યારે, આ ભી બરાબર છે, તે ભી બરાબર છે

સમજાય ના સાચું કે ખોટું, જીવનમાં તો જ્યારે રે - લાગે...

બને મુશ્કેલ લેવા નિર્ણય જીવનમાં તો જ્યારે રે - લાગે ...

કદી નાખુશ ના કરવા કોઈને રે, કહેવું પડે ત્યારે રે - લાગે ...

કદી કદી, કોઈને ખુશ કરવા રે, કહેવું પડે ત્યારે રે - લાગે ...

કદી કદી, ઝઘડા ટાળવા રે, કહેવું પડે ત્યારે રે - લાગે ...

સમજાયું ના હોય, સમજવાનો ડોળ કરવાને કહેવું પડે ત્યારે રે - લાગે ...

અહંમાં ભૂલ જ્યાં કબૂલ ન થાય, કહેવું પડે ત્યારે રે - લાગે ...

જિંદગીમાં હાથ જ્યાં હેઠા પડતા જાય, કહેવું પડે ત્યારે રે - લાગે ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jāgī jāya chē, ūbhī thaī jāya chē, pala jīvanamāṁ ēvī rē

lāgē tyārē, ā bhī barābara chē, tē bhī barābara chē

samajāya nā sācuṁ kē khōṭuṁ, jīvanamāṁ tō jyārē rē - lāgē...

banē muśkēla lēvā nirṇaya jīvanamāṁ tō jyārē rē - lāgē ...

kadī nākhuśa nā karavā kōīnē rē, kahēvuṁ paḍē tyārē rē - lāgē ...

kadī kadī, kōīnē khuśa karavā rē, kahēvuṁ paḍē tyārē rē - lāgē ...

kadī kadī, jhaghaḍā ṭālavā rē, kahēvuṁ paḍē tyārē rē - lāgē ...

samajāyuṁ nā hōya, samajavānō ḍōla karavānē kahēvuṁ paḍē tyārē rē - lāgē ...

ahaṁmāṁ bhūla jyāṁ kabūla na thāya, kahēvuṁ paḍē tyārē rē - lāgē ...

jiṁdagīmāṁ hātha jyāṁ hēṭhā paḍatā jāya, kahēvuṁ paḍē tyārē rē - lāgē ...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1972 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...197219731974...Last