Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1993 | Date: 08-Sep-1989
ક્ષણ જીવનમાં જેવી જ્યારે જેની જાગે, ત્યારે તેનું તેવું થાય છે
Kṣaṇa jīvanamāṁ jēvī jyārē jēnī jāgē, tyārē tēnuṁ tēvuṁ thāya chē

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)

Hymn No. 1993 | Date: 08-Sep-1989

ક્ષણ જીવનમાં જેવી જ્યારે જેની જાગે, ત્યારે તેનું તેવું થાય છે

  Audio

kṣaṇa jīvanamāṁ jēvī jyārē jēnī jāgē, tyārē tēnuṁ tēvuṁ thāya chē

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)

1989-09-08 1989-09-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13482 ક્ષણ જીવનમાં જેવી જ્યારે જેની જાગે, ત્યારે તેનું તેવું થાય છે ક્ષણ જીવનમાં જેવી જ્યારે જેની જાગે, ત્યારે તેનું તેવું થાય છે

પળ તો જીવનમાં એવી આવી જાય છે, જ્યારે તો બધું પલટાય છે

ધૂળોના થરના થર પણ, ધીરે ધીરે તો દૂર થાય છે

પાપમાં ડૂબેલા જીવનું પણ એક દિન, પરિવર્તન તો થાય છે

સૂકી ધરતી પણ, એક દિવસ તો હરિયાળી બની જાય છે

મધ્યાહને પહોંચેલા સૂર્યનો પણ, અસ્ત તો થઈ જાય છે

કાળમીંઢ પથ્થરના પણ, વાયુ ને પાણી, ચૂરેચૂરા કરી જાય છે

અક્કડ રહેતા ઝાડવા પણ, તોફાનમાં તો તૂટી જાય છે

કીડી જેવી કીડી પણ, તોતિંગ હાથીને હેરાન કરી જાય છે

જેની ત્રાડે ધ્રુજે જંગલ, એક દિવસ તો એ દીન બની જાય છે
https://www.youtube.com/watch?v=KCkGFkkmkLg
View Original Increase Font Decrease Font


ક્ષણ જીવનમાં જેવી જ્યારે જેની જાગે, ત્યારે તેનું તેવું થાય છે

પળ તો જીવનમાં એવી આવી જાય છે, જ્યારે તો બધું પલટાય છે

ધૂળોના થરના થર પણ, ધીરે ધીરે તો દૂર થાય છે

પાપમાં ડૂબેલા જીવનું પણ એક દિન, પરિવર્તન તો થાય છે

સૂકી ધરતી પણ, એક દિવસ તો હરિયાળી બની જાય છે

મધ્યાહને પહોંચેલા સૂર્યનો પણ, અસ્ત તો થઈ જાય છે

કાળમીંઢ પથ્થરના પણ, વાયુ ને પાણી, ચૂરેચૂરા કરી જાય છે

અક્કડ રહેતા ઝાડવા પણ, તોફાનમાં તો તૂટી જાય છે

કીડી જેવી કીડી પણ, તોતિંગ હાથીને હેરાન કરી જાય છે

જેની ત્રાડે ધ્રુજે જંગલ, એક દિવસ તો એ દીન બની જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kṣaṇa jīvanamāṁ jēvī jyārē jēnī jāgē, tyārē tēnuṁ tēvuṁ thāya chē

pala tō jīvanamāṁ ēvī āvī jāya chē, jyārē tō badhuṁ palaṭāya chē

dhūlōnā tharanā thara paṇa, dhīrē dhīrē tō dūra thāya chē

pāpamāṁ ḍūbēlā jīvanuṁ paṇa ēka dina, parivartana tō thāya chē

sūkī dharatī paṇa, ēka divasa tō hariyālī banī jāya chē

madhyāhanē pahōṁcēlā sūryanō paṇa, asta tō thaī jāya chē

kālamīṁḍha paththaranā paṇa, vāyu nē pāṇī, cūrēcūrā karī jāya chē

akkaḍa rahētā jhāḍavā paṇa, tōphānamāṁ tō tūṭī jāya chē

kīḍī jēvī kīḍī paṇa, tōtiṁga hāthīnē hērāna karī jāya chē

jēnī trāḍē dhrujē jaṁgala, ēka divasa tō ē dīna banī jāya chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1993 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

ક્ષણ જીવનમાં જેવી જ્યારે જેની જાગે, ત્યારે તેનું તેવું થાય છેક્ષણ જીવનમાં જેવી જ્યારે જેની જાગે, ત્યારે તેનું તેવું થાય છે

પળ તો જીવનમાં એવી આવી જાય છે, જ્યારે તો બધું પલટાય છે

ધૂળોના થરના થર પણ, ધીરે ધીરે તો દૂર થાય છે

પાપમાં ડૂબેલા જીવનું પણ એક દિન, પરિવર્તન તો થાય છે

સૂકી ધરતી પણ, એક દિવસ તો હરિયાળી બની જાય છે

મધ્યાહને પહોંચેલા સૂર્યનો પણ, અસ્ત તો થઈ જાય છે

કાળમીંઢ પથ્થરના પણ, વાયુ ને પાણી, ચૂરેચૂરા કરી જાય છે

અક્કડ રહેતા ઝાડવા પણ, તોફાનમાં તો તૂટી જાય છે

કીડી જેવી કીડી પણ, તોતિંગ હાથીને હેરાન કરી જાય છે

જેની ત્રાડે ધ્રુજે જંગલ, એક દિવસ તો એ દીન બની જાય છે
1989-09-08https://i.ytimg.com/vi/KCkGFkkmkLg/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=KCkGFkkmkLg

First...199319941995...Last