BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1996 | Date: 09-Sep-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

ગમ્યું છે પ્રભુને તો જગતમાં સદા છુપાવાનું

  Audio

Gamyu Che Prabhune Toh Jagatma Sada Chupavanu

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1989-09-09 1989-09-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13485 ગમ્યું છે પ્રભુને તો જગતમાં સદા છુપાવાનું ગમ્યું છે પ્રભુને તો જગતમાં સદા છુપાવાનું
રહ્યા છુપાઈ જગતમાં એ તો કણ કણ ને અણુ અણુમાં
થયા રાજી એ તો જ્યારે, ગોત્યા તો જ્યારે એને રે જેણે
રહ્યા છુપાઈ એ તો, જ્ઞાનમાં, ભક્તિમાં ને સેવામાં - થયા...
છુપાયા એ તો વિરાટ વિશ્વમાં, ને સદા સર્વના હૈયામાં - થયા...
દઈ ઝાંખી કંઈકને તો જગમાં, છોડે આમ એ તો કંઈકને - થયા...
ખરા દિલથી ચાહે રે જ્યાં, આવી દીધા દર્શન એણે ત્યારે - થયા...
રહ્યા ભલે છુપાઈ જગમાં, હટાવી ના દૃષ્ટિ એણે કોઈ પરથી - થયા...
આવી રંગમાં ખેલ્યા ખેલ, જગમાં એ તો કંઈક સાથે - થયા...
થયો અફસોસ તો એને, આળસમાં ના ગોત્યા એને જ્યારે - થયા...
https://www.youtube.com/watch?v=N6QPHwY4H2I
Gujarati Bhajan no. 1996 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ગમ્યું છે પ્રભુને તો જગતમાં સદા છુપાવાનું
રહ્યા છુપાઈ જગતમાં એ તો કણ કણ ને અણુ અણુમાં
થયા રાજી એ તો જ્યારે, ગોત્યા તો જ્યારે એને રે જેણે
રહ્યા છુપાઈ એ તો, જ્ઞાનમાં, ભક્તિમાં ને સેવામાં - થયા...
છુપાયા એ તો વિરાટ વિશ્વમાં, ને સદા સર્વના હૈયામાં - થયા...
દઈ ઝાંખી કંઈકને તો જગમાં, છોડે આમ એ તો કંઈકને - થયા...
ખરા દિલથી ચાહે રે જ્યાં, આવી દીધા દર્શન એણે ત્યારે - થયા...
રહ્યા ભલે છુપાઈ જગમાં, હટાવી ના દૃષ્ટિ એણે કોઈ પરથી - થયા...
આવી રંગમાં ખેલ્યા ખેલ, જગમાં એ તો કંઈક સાથે - થયા...
થયો અફસોસ તો એને, આળસમાં ના ગોત્યા એને જ્યારે - થયા...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
gamyuṁ chē prabhunē tō jagatamāṁ sadā chupāvānuṁ
rahyā chupāī jagatamāṁ ē tō kaṇa kaṇa nē aṇu aṇumāṁ
thayā rājī ē tō jyārē, gōtyā tō jyārē ēnē rē jēṇē
rahyā chupāī ē tō, jñānamāṁ, bhaktimāṁ nē sēvāmāṁ - thayā...
chupāyā ē tō virāṭa viśvamāṁ, nē sadā sarvanā haiyāmāṁ - thayā...
daī jhāṁkhī kaṁīkanē tō jagamāṁ, chōḍē āma ē tō kaṁīkanē - thayā...
kharā dilathī cāhē rē jyāṁ, āvī dīdhā darśana ēṇē tyārē - thayā...
rahyā bhalē chupāī jagamāṁ, haṭāvī nā dr̥ṣṭi ēṇē kōī parathī - thayā...
āvī raṁgamāṁ khēlyā khēla, jagamāṁ ē tō kaṁīka sāthē - thayā...
thayō aphasōsa tō ēnē, ālasamāṁ nā gōtyā ēnē jyārē - thayā...

ગમ્યું છે પ્રભુને તો જગતમાં સદા છુપાવાનુંગમ્યું છે પ્રભુને તો જગતમાં સદા છુપાવાનું
રહ્યા છુપાઈ જગતમાં એ તો કણ કણ ને અણુ અણુમાં
થયા રાજી એ તો જ્યારે, ગોત્યા તો જ્યારે એને રે જેણે
રહ્યા છુપાઈ એ તો, જ્ઞાનમાં, ભક્તિમાં ને સેવામાં - થયા...
છુપાયા એ તો વિરાટ વિશ્વમાં, ને સદા સર્વના હૈયામાં - થયા...
દઈ ઝાંખી કંઈકને તો જગમાં, છોડે આમ એ તો કંઈકને - થયા...
ખરા દિલથી ચાહે રે જ્યાં, આવી દીધા દર્શન એણે ત્યારે - થયા...
રહ્યા ભલે છુપાઈ જગમાં, હટાવી ના દૃષ્ટિ એણે કોઈ પરથી - થયા...
આવી રંગમાં ખેલ્યા ખેલ, જગમાં એ તો કંઈક સાથે - થયા...
થયો અફસોસ તો એને, આળસમાં ના ગોત્યા એને જ્યારે - થયા...
1989-09-09https://i.ytimg.com/vi/N6QPHwY4H2I/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=N6QPHwY4H2IFirst...19961997199819992000...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall