Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2502 | Date: 10-May-1990
નથી દુશ્મની જનમથી તો કોઈને તો કોઈથી
Nathī duśmanī janamathī tō kōīnē tō kōīthī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2502 | Date: 10-May-1990

નથી દુશ્મની જનમથી તો કોઈને તો કોઈથી

  No Audio

nathī duśmanī janamathī tō kōīnē tō kōīthī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1990-05-10 1990-05-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13491 નથી દુશ્મની જનમથી તો કોઈને તો કોઈથી નથી દુશ્મની જનમથી તો કોઈને તો કોઈથી

થઈ જાય છે ઊભી દુશ્મની તો ગેરસમજથી

માને સમજે સહુ સાચો પોતાને, પાયો આ નાંખી દે છે

સમજાતું નથી દૃષ્ટિબિંદુ જ્યાં અન્યનું, બંધ બારી એ કરી દે છે

ટકરાય લોભલાલચ જ્યાં ને ત્યાં, ઊભી એ તો કરી દે છે

અહંના નાક થઈ જાય લાંબા, સદા એ તો ટકરાવી દે છે

નફા નુકસાનની ગણતરી રે ઊંડી, ઊભી એ તો કરી દે છે

સરળતા હૈયાની કે બુદ્ધિની બની જાય ટૂંકી, નિર્માણ એ કરી દે છે

નાખે લોભ ભલે પડદો દુશ્મની પર, દીવાલ હેતની ઊભી કરી દે છે

સ્વીકાર, અસ્વીકારની, પરંપરા એ તો સરજી દે છે
View Original Increase Font Decrease Font


નથી દુશ્મની જનમથી તો કોઈને તો કોઈથી

થઈ જાય છે ઊભી દુશ્મની તો ગેરસમજથી

માને સમજે સહુ સાચો પોતાને, પાયો આ નાંખી દે છે

સમજાતું નથી દૃષ્ટિબિંદુ જ્યાં અન્યનું, બંધ બારી એ કરી દે છે

ટકરાય લોભલાલચ જ્યાં ને ત્યાં, ઊભી એ તો કરી દે છે

અહંના નાક થઈ જાય લાંબા, સદા એ તો ટકરાવી દે છે

નફા નુકસાનની ગણતરી રે ઊંડી, ઊભી એ તો કરી દે છે

સરળતા હૈયાની કે બુદ્ધિની બની જાય ટૂંકી, નિર્માણ એ કરી દે છે

નાખે લોભ ભલે પડદો દુશ્મની પર, દીવાલ હેતની ઊભી કરી દે છે

સ્વીકાર, અસ્વીકારની, પરંપરા એ તો સરજી દે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nathī duśmanī janamathī tō kōīnē tō kōīthī

thaī jāya chē ūbhī duśmanī tō gērasamajathī

mānē samajē sahu sācō pōtānē, pāyō ā nāṁkhī dē chē

samajātuṁ nathī dr̥ṣṭibiṁdu jyāṁ anyanuṁ, baṁdha bārī ē karī dē chē

ṭakarāya lōbhalālaca jyāṁ nē tyāṁ, ūbhī ē tō karī dē chē

ahaṁnā nāka thaī jāya lāṁbā, sadā ē tō ṭakarāvī dē chē

naphā nukasānanī gaṇatarī rē ūṁḍī, ūbhī ē tō karī dē chē

saralatā haiyānī kē buddhinī banī jāya ṭūṁkī, nirmāṇa ē karī dē chē

nākhē lōbha bhalē paḍadō duśmanī para, dīvāla hētanī ūbhī karī dē chē

svīkāra, asvīkāranī, paraṁparā ē tō sarajī dē chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2502 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...250025012502...Last