BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2502 | Date: 10-May-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

નથી દુશ્મની જનમથી તો કોઈને તો કોઈથી

  No Audio

Nathi Dushmani Janam Thi Toh Koine Toh Koithi

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1990-05-10 1990-05-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13491 નથી દુશ્મની જનમથી તો કોઈને તો કોઈથી નથી દુશ્મની જનમથી તો કોઈને તો કોઈથી
થઈ જાય છે ઊભી દુશ્મની તો ગેરસમજથી
માને સમજે સહુ સાચો પોતાને, પાયો આ નાંખી દે છે
સમજાતું નથી દૃષ્ટિબિંદુ જ્યાં અન્યનું, બંધ બારી એ કરી દે છે
ટકરાય લોભલાલચ જ્યાં ને ત્યાં, ઊભી એ તો કરી દે છે
અહંના નાક થઈ જાય લાંબા, સદા એ તો ટકરાવી દે છે
નફા નુકસાનની ગણતરી રે ઊંડી, ઊભી એ તો કરી દે છે
સરળતા હૈયાની કે બુદ્ધિની બની જાય ટૂંકી, નિર્માણ એ કરી દે છે
નાખે લોભ ભલે પડદો દુશ્મની પર, દીવાલ હેતની ઊભી કરી દે છે
સ્વીકાર, અસ્વીકારની, પરંપરા એ તો સરજી દે છે
Gujarati Bhajan no. 2502 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
નથી દુશ્મની જનમથી તો કોઈને તો કોઈથી
થઈ જાય છે ઊભી દુશ્મની તો ગેરસમજથી
માને સમજે સહુ સાચો પોતાને, પાયો આ નાંખી દે છે
સમજાતું નથી દૃષ્ટિબિંદુ જ્યાં અન્યનું, બંધ બારી એ કરી દે છે
ટકરાય લોભલાલચ જ્યાં ને ત્યાં, ઊભી એ તો કરી દે છે
અહંના નાક થઈ જાય લાંબા, સદા એ તો ટકરાવી દે છે
નફા નુકસાનની ગણતરી રે ઊંડી, ઊભી એ તો કરી દે છે
સરળતા હૈયાની કે બુદ્ધિની બની જાય ટૂંકી, નિર્માણ એ કરી દે છે
નાખે લોભ ભલે પડદો દુશ્મની પર, દીવાલ હેતની ઊભી કરી દે છે
સ્વીકાર, અસ્વીકારની, પરંપરા એ તો સરજી દે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
nathī duśmanī janamathī tō kōīnē tō kōīthī
thaī jāya chē ūbhī duśmanī tō gērasamajathī
mānē samajē sahu sācō pōtānē, pāyō ā nāṁkhī dē chē
samajātuṁ nathī dr̥ṣṭibiṁdu jyāṁ anyanuṁ, baṁdha bārī ē karī dē chē
ṭakarāya lōbhalālaca jyāṁ nē tyāṁ, ūbhī ē tō karī dē chē
ahaṁnā nāka thaī jāya lāṁbā, sadā ē tō ṭakarāvī dē chē
naphā nukasānanī gaṇatarī rē ūṁḍī, ūbhī ē tō karī dē chē
saralatā haiyānī kē buddhinī banī jāya ṭūṁkī, nirmāṇa ē karī dē chē
nākhē lōbha bhalē paḍadō duśmanī para, dīvāla hētanī ūbhī karī dē chē
svīkāra, asvīkāranī, paraṁparā ē tō sarajī dē chē
First...25012502250325042505...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall