Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2507 | Date: 12-May-1990
છે કરામત આ તો કેવી, શાશ્વતે, નાશવંતનો આશરો લીધો છે
Chē karāmata ā tō kēvī, śāśvatē, nāśavaṁtanō āśarō līdhō chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2507 | Date: 12-May-1990

છે કરામત આ તો કેવી, શાશ્વતે, નાશવંતનો આશરો લીધો છે

  No Audio

chē karāmata ā tō kēvī, śāśvatē, nāśavaṁtanō āśarō līdhō chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-05-12 1990-05-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13496 છે કરામત આ તો કેવી, શાશ્વતે, નાશવંતનો આશરો લીધો છે છે કરામત આ તો કેવી, શાશ્વતે, નાશવંતનો આશરો લીધો છે

બન્યું આ બધું તો કર્મો થકી, જે તો તારે ને તારે જ હાથ છે

લીધા તો શ્વાસ જગમાં તો જેણે, ના એ એને તો ગણી શકે છે

છે વ્યાપ્ત તો પ્રભુ રે બધે, નિશાન તોયે એનું ચૂકી જવાય છે

જ્ઞાનીઓના તો સાથમાં રહ્યો તોયે, અજ્ઞાનીઓના હૈયે ભી વસી જાય છે

મળે ના ચરણ એના રે ક્યાંય, સર્વવ્યાપક તોયે એ કહેવાય છે

છે પાસે ને પાસે તો સહુની, ગોતતા જનમોજનમ વીતી જાય છે

કહી ના શકાય કોઈથી, કયા જનમમાં કયા રૂપે એ મળી જાય છે

નિરાશાના સૂર ઊઠી ગયા જ્યાં હૈયે, દૂર ને દૂર એ તો દેખાય છે

ભાવ ને શ્રદ્ધાના મિશ્રણ સાચાં મળી ગયા, પ્રગટ ત્યાં એ તો થાય છે
Increase Font Decrease Font

છે કરામત આ તો કેવી, શાશ્વતે, નાશવંતનો આશરો લીધો છે

બન્યું આ બધું તો કર્મો થકી, જે તો તારે ને તારે જ હાથ છે

લીધા તો શ્વાસ જગમાં તો જેણે, ના એ એને તો ગણી શકે છે

છે વ્યાપ્ત તો પ્રભુ રે બધે, નિશાન તોયે એનું ચૂકી જવાય છે

જ્ઞાનીઓના તો સાથમાં રહ્યો તોયે, અજ્ઞાનીઓના હૈયે ભી વસી જાય છે

મળે ના ચરણ એના રે ક્યાંય, સર્વવ્યાપક તોયે એ કહેવાય છે

છે પાસે ને પાસે તો સહુની, ગોતતા જનમોજનમ વીતી જાય છે

કહી ના શકાય કોઈથી, કયા જનમમાં કયા રૂપે એ મળી જાય છે

નિરાશાના સૂર ઊઠી ગયા જ્યાં હૈયે, દૂર ને દૂર એ તો દેખાય છે

ભાવ ને શ્રદ્ધાના મિશ્રણ સાચાં મળી ગયા, પ્રગટ ત્યાં એ તો થાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
chē karāmata ā tō kēvī, śāśvatē, nāśavaṁtanō āśarō līdhō chē

banyuṁ ā badhuṁ tō karmō thakī, jē tō tārē nē tārē ja hātha chē

līdhā tō śvāsa jagamāṁ tō jēṇē, nā ē ēnē tō gaṇī śakē chē

chē vyāpta tō prabhu rē badhē, niśāna tōyē ēnuṁ cūkī javāya chē

jñānīōnā tō sāthamāṁ rahyō tōyē, ajñānīōnā haiyē bhī vasī jāya chē

malē nā caraṇa ēnā rē kyāṁya, sarvavyāpaka tōyē ē kahēvāya chē

chē pāsē nē pāsē tō sahunī, gōtatā janamōjanama vītī jāya chē

kahī nā śakāya kōīthī, kayā janamamāṁ kayā rūpē ē malī jāya chē

nirāśānā sūra ūṭhī gayā jyāṁ haiyē, dūra nē dūra ē tō dēkhāya chē

bhāva nē śraddhānā miśraṇa sācāṁ malī gayā, pragaṭa tyāṁ ē tō thāya chē
Gujarati Bhajan no. 2507 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...250625072508...Last