Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2510 | Date: 13-May-1990
હૈયાના હેતના અમીરસ પીવા રે, હરિ હેતથી વહેલી દોડી દોડી આવશે
Haiyānā hētanā amīrasa pīvā rē, hari hētathī vahēlī dōḍī dōḍī āvaśē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 2510 | Date: 13-May-1990

હૈયાના હેતના અમીરસ પીવા રે, હરિ હેતથી વહેલી દોડી દોડી આવશે

  No Audio

haiyānā hētanā amīrasa pīvā rē, hari hētathī vahēlī dōḍī dōḍī āvaśē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1990-05-13 1990-05-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13499 હૈયાના હેતના અમીરસ પીવા રે, હરિ હેતથી વહેલી દોડી દોડી આવશે હૈયાના હેતના અમીરસ પીવા રે, હરિ હેતથી વહેલી દોડી દોડી આવશે

પાયા ભક્તોએ પ્રભુને તો પ્રેમથી, મળે જ્યાં જ્યાં ત્યાં હરિ દોડી જાશે

પીવા ને પામવા, મીઠા અમીરસ એવા રે, સદા હરિ રાહ એની તો જોશે

મળતા ને પામતા અમીરસ એવા રે, હરિ હેતેથી નાચી, એને તો પીશે

મેળવતા એવા મીઠા અમીરસ રે, હરિ હૈયેથી તો રાજી ને રાજી તો થાશે

રાહ જોતા તો ઊભા છે એની હરિ રે, પીવા એવા અમીરસ તો હોંશે હોંશે

થાયે સંતોષ તો પ્રભુને એનાથી રે, ભાન ત્યાં એ તો ભૂલી જાશે

અંતરમાં આવી જ્યાં એ તો વસશે રે, ના અંતર એ તો રહેવા દેશે

છે એકતાની આ તો નિશાની રે, ના કાંઈ બાકી એમાં તો રહેશે

લેવું નથી કાંઈ, દેવા છે પ્રભુને ભાવો, ભાવના ભૂખ્યા તો પ્રભુ છે
View Original Increase Font Decrease Font


હૈયાના હેતના અમીરસ પીવા રે, હરિ હેતથી વહેલી દોડી દોડી આવશે

પાયા ભક્તોએ પ્રભુને તો પ્રેમથી, મળે જ્યાં જ્યાં ત્યાં હરિ દોડી જાશે

પીવા ને પામવા, મીઠા અમીરસ એવા રે, સદા હરિ રાહ એની તો જોશે

મળતા ને પામતા અમીરસ એવા રે, હરિ હેતેથી નાચી, એને તો પીશે

મેળવતા એવા મીઠા અમીરસ રે, હરિ હૈયેથી તો રાજી ને રાજી તો થાશે

રાહ જોતા તો ઊભા છે એની હરિ રે, પીવા એવા અમીરસ તો હોંશે હોંશે

થાયે સંતોષ તો પ્રભુને એનાથી રે, ભાન ત્યાં એ તો ભૂલી જાશે

અંતરમાં આવી જ્યાં એ તો વસશે રે, ના અંતર એ તો રહેવા દેશે

છે એકતાની આ તો નિશાની રે, ના કાંઈ બાકી એમાં તો રહેશે

લેવું નથી કાંઈ, દેવા છે પ્રભુને ભાવો, ભાવના ભૂખ્યા તો પ્રભુ છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

haiyānā hētanā amīrasa pīvā rē, hari hētathī vahēlī dōḍī dōḍī āvaśē

pāyā bhaktōē prabhunē tō prēmathī, malē jyāṁ jyāṁ tyāṁ hari dōḍī jāśē

pīvā nē pāmavā, mīṭhā amīrasa ēvā rē, sadā hari rāha ēnī tō jōśē

malatā nē pāmatā amīrasa ēvā rē, hari hētēthī nācī, ēnē tō pīśē

mēlavatā ēvā mīṭhā amīrasa rē, hari haiyēthī tō rājī nē rājī tō thāśē

rāha jōtā tō ūbhā chē ēnī hari rē, pīvā ēvā amīrasa tō hōṁśē hōṁśē

thāyē saṁtōṣa tō prabhunē ēnāthī rē, bhāna tyāṁ ē tō bhūlī jāśē

aṁtaramāṁ āvī jyāṁ ē tō vasaśē rē, nā aṁtara ē tō rahēvā dēśē

chē ēkatānī ā tō niśānī rē, nā kāṁī bākī ēmāṁ tō rahēśē

lēvuṁ nathī kāṁī, dēvā chē prabhunē bhāvō, bhāvanā bhūkhyā tō prabhu chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2510 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...250925102511...Last