Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2515 | Date: 14-May-1990
હાથના કર્યા હૈયે વાગે છે, એ તો કુદરતનો ન્યાય
Hāthanā karyā haiyē vāgē chē, ē tō kudaratanō nyāya

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2515 | Date: 14-May-1990

હાથના કર્યા હૈયે વાગે છે, એ તો કુદરતનો ન્યાય

  No Audio

hāthanā karyā haiyē vāgē chē, ē tō kudaratanō nyāya

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1990-05-14 1990-05-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13504 હાથના કર્યા હૈયે વાગે છે, એ તો કુદરતનો ન્યાય હાથના કર્યા હૈયે વાગે છે, એ તો કુદરતનો ન્યાય

બનતું ઊલટું દેખાય તો જ્યાં, મન ત્યાં તો ચકરાવે ચડી જાય

સ્વીકારે ના બુદ્ધિ માનવા જગમાં, જેને તો પોતાના

ધીરે ધીરે જ્યાં એ પોતાના બની જાય, મન ત્યાં તો ચકરાવે ચડી જાય

જીવનમાં સદા સત્યથી રે ચાલો, એમ તો સહુ કહેતાં જાય

જૂઠની તો બોલબાલા દેખાય સામે, મન ત્યાં તો ચકરાવે ચડી જાય

રાખી હોય હૈયે જ્યાં ખૂબ આશા, ત્યાં નિરાશા જો મળી જાય

છેલ્લી ઘડીયે બાજી જ્યાં પલટાય, મન ત્યાં તો ચકરાવે ચડી જાય

ધાર્યું હોય તો કાંઈ, થઈ જાયે કાંઈ, અહં ત્યાં તો ઘવાઈ જાય

હાર તો સ્વીકાર કરતા હૈયું અચકાય, મન ત્યાં તો ચકરાવે ચડી જાય
View Original Increase Font Decrease Font


હાથના કર્યા હૈયે વાગે છે, એ તો કુદરતનો ન્યાય

બનતું ઊલટું દેખાય તો જ્યાં, મન ત્યાં તો ચકરાવે ચડી જાય

સ્વીકારે ના બુદ્ધિ માનવા જગમાં, જેને તો પોતાના

ધીરે ધીરે જ્યાં એ પોતાના બની જાય, મન ત્યાં તો ચકરાવે ચડી જાય

જીવનમાં સદા સત્યથી રે ચાલો, એમ તો સહુ કહેતાં જાય

જૂઠની તો બોલબાલા દેખાય સામે, મન ત્યાં તો ચકરાવે ચડી જાય

રાખી હોય હૈયે જ્યાં ખૂબ આશા, ત્યાં નિરાશા જો મળી જાય

છેલ્લી ઘડીયે બાજી જ્યાં પલટાય, મન ત્યાં તો ચકરાવે ચડી જાય

ધાર્યું હોય તો કાંઈ, થઈ જાયે કાંઈ, અહં ત્યાં તો ઘવાઈ જાય

હાર તો સ્વીકાર કરતા હૈયું અચકાય, મન ત્યાં તો ચકરાવે ચડી જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

hāthanā karyā haiyē vāgē chē, ē tō kudaratanō nyāya

banatuṁ ūlaṭuṁ dēkhāya tō jyāṁ, mana tyāṁ tō cakarāvē caḍī jāya

svīkārē nā buddhi mānavā jagamāṁ, jēnē tō pōtānā

dhīrē dhīrē jyāṁ ē pōtānā banī jāya, mana tyāṁ tō cakarāvē caḍī jāya

jīvanamāṁ sadā satyathī rē cālō, ēma tō sahu kahētāṁ jāya

jūṭhanī tō bōlabālā dēkhāya sāmē, mana tyāṁ tō cakarāvē caḍī jāya

rākhī hōya haiyē jyāṁ khūba āśā, tyāṁ nirāśā jō malī jāya

chēllī ghaḍīyē bājī jyāṁ palaṭāya, mana tyāṁ tō cakarāvē caḍī jāya

dhāryuṁ hōya tō kāṁī, thaī jāyē kāṁī, ahaṁ tyāṁ tō ghavāī jāya

hāra tō svīkāra karatā haiyuṁ acakāya, mana tyāṁ tō cakarāvē caḍī jāya
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2515 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...251525162517...Last