BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2516 | Date: 15-May-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

છે તારા અંતર્યામી, તારા અંતરમાં તો અંતર્ધ્યાન, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને

  Audio

Che Taaara Antaryaami, Taara Antar Ma Toh Antardhyaan, Chahe Tu Maane, Chahe Na Maane

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1990-05-15 1990-05-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13505 છે તારા અંતર્યામી, તારા અંતરમાં તો અંતર્ધ્યાન, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને છે તારા અંતર્યામી, તારા અંતરમાં તો અંતર્ધ્યાન, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
રહ્યા છે તારા હૈયામાં, ભર્યા તો સુખના ભંડાર, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
છે તારા અંતરમાં, અખૂટ આનંદના ભંડાર, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
છે અંતરમાં તારા, ભર્યા છે શક્તિના તો ભંડાર, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
અંતરમાં તારા પડયા છે, ભર્યા જ્ઞાનના તો ભંડાર, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
રહ્યા છે તારામાં, તારા પૂર્વજનમના તો સંસ્કાર, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
તારી પ્રગતિમાં રહ્યા છે નડતા, તારા અંતરના અંતરાય, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
આવ્યો તું જગમાં, નથી થઈ તને તારી તો પહેચાન, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
રહ્યા છે છુપાઈ તુજમાં પ્રભુના તેજના ભંડાર, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
કારણ વિના ફરતો રહે છે જગમાં તો સદાય, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
https://www.youtube.com/watch?v=wUBlfIsUbVI
Gujarati Bhajan no. 2516 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
છે તારા અંતર્યામી, તારા અંતરમાં તો અંતર્ધ્યાન, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
રહ્યા છે તારા હૈયામાં, ભર્યા તો સુખના ભંડાર, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
છે તારા અંતરમાં, અખૂટ આનંદના ભંડાર, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
છે અંતરમાં તારા, ભર્યા છે શક્તિના તો ભંડાર, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
અંતરમાં તારા પડયા છે, ભર્યા જ્ઞાનના તો ભંડાર, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
રહ્યા છે તારામાં, તારા પૂર્વજનમના તો સંસ્કાર, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
તારી પ્રગતિમાં રહ્યા છે નડતા, તારા અંતરના અંતરાય, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
આવ્યો તું જગમાં, નથી થઈ તને તારી તો પહેચાન, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
રહ્યા છે છુપાઈ તુજમાં પ્રભુના તેજના ભંડાર, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
કારણ વિના ફરતો રહે છે જગમાં તો સદાય, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
chē tārā aṁtaryāmī, tārā aṁtaramāṁ tō aṁtardhyāna, cāhē tuṁ mānē, cāhē nā mānē
rahyā chē tārā haiyāmāṁ, bharyā tō sukhanā bhaṁḍāra, cāhē tuṁ mānē, cāhē nā mānē
chē tārā aṁtaramāṁ, akhūṭa ānaṁdanā bhaṁḍāra, cāhē tuṁ mānē, cāhē nā mānē
chē aṁtaramāṁ tārā, bharyā chē śaktinā tō bhaṁḍāra, cāhē tuṁ mānē, cāhē nā mānē
aṁtaramāṁ tārā paḍayā chē, bharyā jñānanā tō bhaṁḍāra, cāhē tuṁ mānē, cāhē nā mānē
rahyā chē tārāmāṁ, tārā pūrvajanamanā tō saṁskāra, cāhē tuṁ mānē, cāhē nā mānē
tārī pragatimāṁ rahyā chē naḍatā, tārā aṁtaranā aṁtarāya, cāhē tuṁ mānē, cāhē nā mānē
āvyō tuṁ jagamāṁ, nathī thaī tanē tārī tō pahēcāna, cāhē tuṁ mānē, cāhē nā mānē
rahyā chē chupāī tujamāṁ prabhunā tējanā bhaṁḍāra, cāhē tuṁ mānē, cāhē nā mānē
kāraṇa vinā pharatō rahē chē jagamāṁ tō sadāya, cāhē tuṁ mānē, cāhē nā mānē

છે તારા અંતર્યામી, તારા અંતરમાં તો અંતર્ધ્યાન, ચાહે તું માને, ચાહે ના માનેછે તારા અંતર્યામી, તારા અંતરમાં તો અંતર્ધ્યાન, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
રહ્યા છે તારા હૈયામાં, ભર્યા તો સુખના ભંડાર, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
છે તારા અંતરમાં, અખૂટ આનંદના ભંડાર, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
છે અંતરમાં તારા, ભર્યા છે શક્તિના તો ભંડાર, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
અંતરમાં તારા પડયા છે, ભર્યા જ્ઞાનના તો ભંડાર, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
રહ્યા છે તારામાં, તારા પૂર્વજનમના તો સંસ્કાર, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
તારી પ્રગતિમાં રહ્યા છે નડતા, તારા અંતરના અંતરાય, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
આવ્યો તું જગમાં, નથી થઈ તને તારી તો પહેચાન, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
રહ્યા છે છુપાઈ તુજમાં પ્રભુના તેજના ભંડાર, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
કારણ વિના ફરતો રહે છે જગમાં તો સદાય, ચાહે તું માને, ચાહે ના માને
1990-05-15https://i.ytimg.com/vi/wUBlfIsUbVI/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=wUBlfIsUbVIFirst...25162517251825192520...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall