Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2535 | Date: 23-May-1990
જગમાં કોઈને, કોઈની તો પડી નથી (2)
Jagamāṁ kōīnē, kōīnī tō paḍī nathī (2)

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

Hymn No. 2535 | Date: 23-May-1990

જગમાં કોઈને, કોઈની તો પડી નથી (2)

  Audio

jagamāṁ kōīnē, kōīnī tō paḍī nathī (2)

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

1990-05-23 1990-05-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13524 જગમાં કોઈને, કોઈની તો પડી નથી (2) જગમાં કોઈને, કોઈની તો પડી નથી (2)

સ્વાર્થ વિના, સગાઈ બીજી રહેતી નથી - રે જગમાં...

સાધવા સ્વાર્થ, લાગે ત્યારે એ લાખનો

સધાતા સ્વાર્થ, પછી એની કિંમત નથી - રે જગમાં ...

પ્રેમની વાતો ને ભ્રમમાં સહુ રહે

નિઃસ્વાર્થ પ્રેમની તો સમજ નથી - રે જગમાં ...

મૂંઝવણમાં અપેક્ષા અન્યની બહુ જાગે

થાતાં દૂર મૂંઝવણ, કોઈને કોઈની પડી નથી - રે જગમાં ...

રહ્યા રચ્યાપચ્યા પોતપોતામાં, બીજાં કોઈ દેખાતા નથી

આવતા ઉપાધિ શોધે બીજાને, એના વિના કિંમત થાતી નથી - રે જગમાં ...

કરે સંકલ્પ દિનમાં કંઈકવાર, સ્વાર્થ વિના ટકતા નથી

રાખે પ્રભુને નજર સામે આ દૃષ્ટિએ, દૃષ્ટિમાં સ્વાર્થ વિના બીજું કાંઈ નથી - રે જગમાં ...
https://www.youtube.com/watch?v=o7PJIR16AME
View Original Increase Font Decrease Font


જગમાં કોઈને, કોઈની તો પડી નથી (2)

સ્વાર્થ વિના, સગાઈ બીજી રહેતી નથી - રે જગમાં...

સાધવા સ્વાર્થ, લાગે ત્યારે એ લાખનો

સધાતા સ્વાર્થ, પછી એની કિંમત નથી - રે જગમાં ...

પ્રેમની વાતો ને ભ્રમમાં સહુ રહે

નિઃસ્વાર્થ પ્રેમની તો સમજ નથી - રે જગમાં ...

મૂંઝવણમાં અપેક્ષા અન્યની બહુ જાગે

થાતાં દૂર મૂંઝવણ, કોઈને કોઈની પડી નથી - રે જગમાં ...

રહ્યા રચ્યાપચ્યા પોતપોતામાં, બીજાં કોઈ દેખાતા નથી

આવતા ઉપાધિ શોધે બીજાને, એના વિના કિંમત થાતી નથી - રે જગમાં ...

કરે સંકલ્પ દિનમાં કંઈકવાર, સ્વાર્થ વિના ટકતા નથી

રાખે પ્રભુને નજર સામે આ દૃષ્ટિએ, દૃષ્ટિમાં સ્વાર્થ વિના બીજું કાંઈ નથી - રે જગમાં ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jagamāṁ kōīnē, kōīnī tō paḍī nathī (2)

svārtha vinā, sagāī bījī rahētī nathī - rē jagamāṁ...

sādhavā svārtha, lāgē tyārē ē lākhanō

sadhātā svārtha, pachī ēnī kiṁmata nathī - rē jagamāṁ ...

prēmanī vātō nē bhramamāṁ sahu rahē

niḥsvārtha prēmanī tō samaja nathī - rē jagamāṁ ...

mūṁjhavaṇamāṁ apēkṣā anyanī bahu jāgē

thātāṁ dūra mūṁjhavaṇa, kōīnē kōīnī paḍī nathī - rē jagamāṁ ...

rahyā racyāpacyā pōtapōtāmāṁ, bījāṁ kōī dēkhātā nathī

āvatā upādhi śōdhē bījānē, ēnā vinā kiṁmata thātī nathī - rē jagamāṁ ...

karē saṁkalpa dinamāṁ kaṁīkavāra, svārtha vinā ṭakatā nathī

rākhē prabhunē najara sāmē ā dr̥ṣṭiē, dr̥ṣṭimāṁ svārtha vinā bījuṁ kāṁī nathī - rē jagamāṁ ...
English Explanation: Increase Font Decrease Font


In this world, no one cares for anyone

There is no other relationship except selfishness, no one cares for anyone

To cater to his greed, he will lap up others like a rich man

Once the needs are settled, he will consider others as paupers

Everyone remains in the delusions of love

No one understands the selfless love

In confusion, have expectations from all

Once, the confusion is gone, no one cares for anyone

When remain engrossed within one ownself, cannot see anyone else

When problems arise, then search for help from everyone, without that no one considers each other

Does determination several times in a day but without greed it does not survive

When look at god also with such a vision, then in that vision also only selfish ways remain, no one cares about anyone.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2535 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...253325342535...Last