BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2535 | Date: 23-May-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

જગમાં કોઈને, કોઈની તો પડી નથી (2)

  Audio

Jagma Koine, Koini Toh Padi Nathi

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)


1990-05-23 1990-05-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13524 જગમાં કોઈને, કોઈની તો પડી નથી (2) જગમાં કોઈને, કોઈની તો પડી નથી (2)
સ્વાર્થ વિના, સગાઈ બીજી રહેતી નથી - રે જગમાં...
સાધવા સ્વાર્થ, લાગે ત્યારે એ લાખનો
સધાતા સ્વાર્થ, પછી એની કિંમત નથી - રે જગમાં ...
પ્રેમની વાતો ને ભ્રમમાં સહુ રહે
નિઃસ્વાર્થ પ્રેમની તો સમજ નથી - રે જગમાં ...
મૂંઝવણમાં અપેક્ષા અન્યની બહુ જાગે
થાતાં દૂર મૂંઝવણ, કોઈને કોઈની પડી નથી - રે જગમાં ...
રહ્યા રચ્યાપચ્યા પોતપોતામાં, બીજાં કોઈ દેખાતા નથી
આવતા ઉપાધિ શોધે બીજાને, એના વિના કિંમત થાતી નથી - રે જગમાં ...
કરે સંકલ્પ દિનમાં કંઈકવાર, સ્વાર્થ વિના ટકતા નથી
રાખે પ્રભુને નજર સામે આ દૃષ્ટિએ, દૃષ્ટિમાં સ્વાર્થ વિના બીજું કાંઈ નથી - રે જગમાં ...
https://www.youtube.com/watch?v=o7PJIR16AME
Gujarati Bhajan no. 2535 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જગમાં કોઈને, કોઈની તો પડી નથી (2)
સ્વાર્થ વિના, સગાઈ બીજી રહેતી નથી - રે જગમાં...
સાધવા સ્વાર્થ, લાગે ત્યારે એ લાખનો
સધાતા સ્વાર્થ, પછી એની કિંમત નથી - રે જગમાં ...
પ્રેમની વાતો ને ભ્રમમાં સહુ રહે
નિઃસ્વાર્થ પ્રેમની તો સમજ નથી - રે જગમાં ...
મૂંઝવણમાં અપેક્ષા અન્યની બહુ જાગે
થાતાં દૂર મૂંઝવણ, કોઈને કોઈની પડી નથી - રે જગમાં ...
રહ્યા રચ્યાપચ્યા પોતપોતામાં, બીજાં કોઈ દેખાતા નથી
આવતા ઉપાધિ શોધે બીજાને, એના વિના કિંમત થાતી નથી - રે જગમાં ...
કરે સંકલ્પ દિનમાં કંઈકવાર, સ્વાર્થ વિના ટકતા નથી
રાખે પ્રભુને નજર સામે આ દૃષ્ટિએ, દૃષ્ટિમાં સ્વાર્થ વિના બીજું કાંઈ નથી - રે જગમાં ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jagamāṁ kōīnē, kōīnī tō paḍī nathī (2)
svārtha vinā, sagāī bījī rahētī nathī - rē jagamāṁ...
sādhavā svārtha, lāgē tyārē ē lākhanō
sadhātā svārtha, pachī ēnī kiṁmata nathī - rē jagamāṁ ...
prēmanī vātō nē bhramamāṁ sahu rahē
niḥsvārtha prēmanī tō samaja nathī - rē jagamāṁ ...
mūṁjhavaṇamāṁ apēkṣā anyanī bahu jāgē
thātāṁ dūra mūṁjhavaṇa, kōīnē kōīnī paḍī nathī - rē jagamāṁ ...
rahyā racyāpacyā pōtapōtāmāṁ, bījāṁ kōī dēkhātā nathī
āvatā upādhi śōdhē bījānē, ēnā vinā kiṁmata thātī nathī - rē jagamāṁ ...
karē saṁkalpa dinamāṁ kaṁīkavāra, svārtha vinā ṭakatā nathī
rākhē prabhunē najara sāmē ā dr̥ṣṭiē, dr̥ṣṭimāṁ svārtha vinā bījuṁ kāṁī nathī - rē jagamāṁ ...

Explanation in English:
In this world, no one cares for anyone
There is no other relationship except selfishness, no one cares for anyone
To cater to his greed, he will lap up others like a rich man
Once the needs are settled, he will consider others as paupers
Everyone remains in the delusions of love
No one understands the selfless love
In confusion, have expectations from all
Once, the confusion is gone, no one cares for anyone
When remain engrossed within one ownself, cannot see anyone else
When problems arise, then search for help from everyone, without that no one considers each other
Does determination several times in a day but without greed it does not survive
When look at god also with such a vision, then in that vision also only selfish ways remain, no one cares about anyone.

First...25312532253325342535...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall