Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2558 | Date: 31-May-1990
છે મુક્તિના દ્વારની ચાવી તો તારી રે, તારા હૈયામાં
Chē muktinā dvāranī cāvī tō tārī rē, tārā haiyāmāṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2558 | Date: 31-May-1990

છે મુક્તિના દ્વારની ચાવી તો તારી રે, તારા હૈયામાં

  No Audio

chē muktinā dvāranī cāvī tō tārī rē, tārā haiyāmāṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-05-31 1990-05-31 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13547 છે મુક્તિના દ્વારની ચાવી તો તારી રે, તારા હૈયામાં છે મુક્તિના દ્વારની ચાવી તો તારી રે, તારા હૈયામાં

પડશે ખોળવી તો એને રે, ઊંડા ઊતરીને તો તારા હૈયામાં

લાગશે તારા તાળા ને તારી જ ચાવી, છે એ તો તારા હૈયામાં

લોભ મોહે દીધી છે એને રે દબાવી, દબાવી દીધી છે હૈયામાં

ગઈ છે ઊંડે ને ઊંડે તો એ ઊતરતી, તારા ને તારા હૈયામાં

ના કામ લાગશે બીજી કોઈ ચાવી રે, શોધજે એને તારા હૈયામાં

કાટ ખાઈ પડી હશે રે એ તો, તારા ને તારાજ હૈયામાં

કરવા ઉપયોગ એ તો, પડશે કરવી સાફ તારા હૈયામાં

મળી જાશે જ્યાં ચાવી હૈયામાં, થાશે અનુભવ મુક્તિનો હૈયામાં
View Original Increase Font Decrease Font


છે મુક્તિના દ્વારની ચાવી તો તારી રે, તારા હૈયામાં

પડશે ખોળવી તો એને રે, ઊંડા ઊતરીને તો તારા હૈયામાં

લાગશે તારા તાળા ને તારી જ ચાવી, છે એ તો તારા હૈયામાં

લોભ મોહે દીધી છે એને રે દબાવી, દબાવી દીધી છે હૈયામાં

ગઈ છે ઊંડે ને ઊંડે તો એ ઊતરતી, તારા ને તારા હૈયામાં

ના કામ લાગશે બીજી કોઈ ચાવી રે, શોધજે એને તારા હૈયામાં

કાટ ખાઈ પડી હશે રે એ તો, તારા ને તારાજ હૈયામાં

કરવા ઉપયોગ એ તો, પડશે કરવી સાફ તારા હૈયામાં

મળી જાશે જ્યાં ચાવી હૈયામાં, થાશે અનુભવ મુક્તિનો હૈયામાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē muktinā dvāranī cāvī tō tārī rē, tārā haiyāmāṁ

paḍaśē khōlavī tō ēnē rē, ūṁḍā ūtarīnē tō tārā haiyāmāṁ

lāgaśē tārā tālā nē tārī ja cāvī, chē ē tō tārā haiyāmāṁ

lōbha mōhē dīdhī chē ēnē rē dabāvī, dabāvī dīdhī chē haiyāmāṁ

gaī chē ūṁḍē nē ūṁḍē tō ē ūtaratī, tārā nē tārā haiyāmāṁ

nā kāma lāgaśē bījī kōī cāvī rē, śōdhajē ēnē tārā haiyāmāṁ

kāṭa khāī paḍī haśē rē ē tō, tārā nē tārāja haiyāmāṁ

karavā upayōga ē tō, paḍaśē karavī sāpha tārā haiyāmāṁ

malī jāśē jyāṁ cāvī haiyāmāṁ, thāśē anubhava muktinō haiyāmāṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2558 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...255725582559...Last