Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2590 | Date: 18-Jun-1990
છે ઉપર તો આકાશ, ને નીચે છે કાળા ભમ્મર વહેતા પાણી
Chē upara tō ākāśa, nē nīcē chē kālā bhammara vahētā pāṇī

શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, ધીરજ, કસોટી (Faith, Patience, Test)

Hymn No. 2590 | Date: 18-Jun-1990

છે ઉપર તો આકાશ, ને નીચે છે કાળા ભમ્મર વહેતા પાણી

  No Audio

chē upara tō ākāśa, nē nīcē chē kālā bhammara vahētā pāṇī

શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, ધીરજ, કસોટી (Faith, Patience, Test)

1990-06-18 1990-06-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13579 છે ઉપર તો આકાશ, ને નીચે છે કાળા ભમ્મર વહેતા પાણી છે ઉપર તો આકાશ, ને નીચે છે કાળા ભમ્મર વહેતા પાણી

મધદરિયે તો, વિશ્વાસે જ, વહાણ તો તરતાં જાય છે

વિયોગે તો જગમાં બે દિવસ રહે છે આંખો ભીંજાતી

વિયોગ તો જ્યાં કોઠે પડયો, રહે સહુ શેષ જીવન માણી

છે વિશ્વાસ તો જેટલાં શ્વાસમાં, જાગે વિશ્વાસ એટલાં જ્યાં પ્રભુમાં

રહી નહીં શકે ત્યારે તો પ્રભુ, આવશે સામે એ તો દોડી દોડી

અજાણ્યા નર ને નારી રહે સંસાર તાણી વિશ્વાસના દોરે બંધાઈ

રહ્યા વિશ્વાસે ને વિશ્વાસે જીવતા, રહ્યા વિશ્વાસે જીવન વિતાવી

શબ્દોએ તો શાખ બાંધી, વેપારમાં દે એ તો વેપાર વધારી

તૂટી શાખ ત્યાં તૂટયો વિશ્વાસ, દે વેપાર એ તો ખોરવાવી

વિશ્વાસે તો સંસ્થા ચાલે, રહે છે વિશ્વાસે પ્રભુ તો રિઝાઈ
View Original Increase Font Decrease Font


છે ઉપર તો આકાશ, ને નીચે છે કાળા ભમ્મર વહેતા પાણી

મધદરિયે તો, વિશ્વાસે જ, વહાણ તો તરતાં જાય છે

વિયોગે તો જગમાં બે દિવસ રહે છે આંખો ભીંજાતી

વિયોગ તો જ્યાં કોઠે પડયો, રહે સહુ શેષ જીવન માણી

છે વિશ્વાસ તો જેટલાં શ્વાસમાં, જાગે વિશ્વાસ એટલાં જ્યાં પ્રભુમાં

રહી નહીં શકે ત્યારે તો પ્રભુ, આવશે સામે એ તો દોડી દોડી

અજાણ્યા નર ને નારી રહે સંસાર તાણી વિશ્વાસના દોરે બંધાઈ

રહ્યા વિશ્વાસે ને વિશ્વાસે જીવતા, રહ્યા વિશ્વાસે જીવન વિતાવી

શબ્દોએ તો શાખ બાંધી, વેપારમાં દે એ તો વેપાર વધારી

તૂટી શાખ ત્યાં તૂટયો વિશ્વાસ, દે વેપાર એ તો ખોરવાવી

વિશ્વાસે તો સંસ્થા ચાલે, રહે છે વિશ્વાસે પ્રભુ તો રિઝાઈ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē upara tō ākāśa, nē nīcē chē kālā bhammara vahētā pāṇī

madhadariyē tō, viśvāsē ja, vahāṇa tō taratāṁ jāya chē

viyōgē tō jagamāṁ bē divasa rahē chē āṁkhō bhīṁjātī

viyōga tō jyāṁ kōṭhē paḍayō, rahē sahu śēṣa jīvana māṇī

chē viśvāsa tō jēṭalāṁ śvāsamāṁ, jāgē viśvāsa ēṭalāṁ jyāṁ prabhumāṁ

rahī nahīṁ śakē tyārē tō prabhu, āvaśē sāmē ē tō dōḍī dōḍī

ajāṇyā nara nē nārī rahē saṁsāra tāṇī viśvāsanā dōrē baṁdhāī

rahyā viśvāsē nē viśvāsē jīvatā, rahyā viśvāsē jīvana vitāvī

śabdōē tō śākha bāṁdhī, vēpāramāṁ dē ē tō vēpāra vadhārī

tūṭī śākha tyāṁ tūṭayō viśvāsa, dē vēpāra ē tō khōravāvī

viśvāsē tō saṁsthā cālē, rahē chē viśvāsē prabhu tō rijhāī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2590 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...259025912592...Last