Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2599 | Date: 22-Jun-1990
હાથના કર્યા તો હૈયે વાગે છે, નેવાના પાણી તો મોભે ચડયા છે
Hāthanā karyā tō haiyē vāgē chē, nēvānā pāṇī tō mōbhē caḍayā chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2599 | Date: 22-Jun-1990

હાથના કર્યા તો હૈયે વાગે છે, નેવાના પાણી તો મોભે ચડયા છે

  No Audio

hāthanā karyā tō haiyē vāgē chē, nēvānā pāṇī tō mōbhē caḍayā chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1990-06-22 1990-06-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13588 હાથના કર્યા તો હૈયે વાગે છે, નેવાના પાણી તો મોભે ચડયા છે હાથના કર્યા તો હૈયે વાગે છે, નેવાના પાણી તો મોભે ચડયા છે

આ સંસારી જીવડો તોયે જીવન જીવવા ઝંખે છે

નિરાશાના ઘૂંટડા મળતા રહે છે, નજરમાં રસ્તા બધા બંધ પડયા છે - આ સંસારી ...

અંગે અંગે તો રોગ ઘેરાયા છે, અન્નને ને દાંતને તો વેર થયા છે - આ સંસારી ...

રૂંવાડે રૂંવાડે ઋણ ભર્યા છે, ચૂકવવાના રસ્તા ઊલટા પડયા છે - આ સંસારી...

પળે પળે તો અપમાન મળે છે, જીવનભર તો વધતા રહ્યા છે - આ સંસારી...

મૂંઝવણે મૂંઝવણ વધતી રહી છે, ના મારગ એમાં તો મળે છે - આ સંસારી...

દુઃખના ડુંગર તો વધતા રહ્યા છે, કારણ ગોત્યા ના જડે છે - આ સંસારી

સંસાર તાપના અફાટ રણ પડયા છે, છાંયડાની આશા ઠગારી નિવડે છે - આ સંસારી...

ગૂંચવણના ગૂંચાળા વધતા રહ્યા છે, પ્રભુના મારગ ના પકડયા છે - આ સંસારી ...
View Original Increase Font Decrease Font


હાથના કર્યા તો હૈયે વાગે છે, નેવાના પાણી તો મોભે ચડયા છે

આ સંસારી જીવડો તોયે જીવન જીવવા ઝંખે છે

નિરાશાના ઘૂંટડા મળતા રહે છે, નજરમાં રસ્તા બધા બંધ પડયા છે - આ સંસારી ...

અંગે અંગે તો રોગ ઘેરાયા છે, અન્નને ને દાંતને તો વેર થયા છે - આ સંસારી ...

રૂંવાડે રૂંવાડે ઋણ ભર્યા છે, ચૂકવવાના રસ્તા ઊલટા પડયા છે - આ સંસારી...

પળે પળે તો અપમાન મળે છે, જીવનભર તો વધતા રહ્યા છે - આ સંસારી...

મૂંઝવણે મૂંઝવણ વધતી રહી છે, ના મારગ એમાં તો મળે છે - આ સંસારી...

દુઃખના ડુંગર તો વધતા રહ્યા છે, કારણ ગોત્યા ના જડે છે - આ સંસારી

સંસાર તાપના અફાટ રણ પડયા છે, છાંયડાની આશા ઠગારી નિવડે છે - આ સંસારી...

ગૂંચવણના ગૂંચાળા વધતા રહ્યા છે, પ્રભુના મારગ ના પકડયા છે - આ સંસારી ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

hāthanā karyā tō haiyē vāgē chē, nēvānā pāṇī tō mōbhē caḍayā chē

ā saṁsārī jīvaḍō tōyē jīvana jīvavā jhaṁkhē chē

nirāśānā ghūṁṭaḍā malatā rahē chē, najaramāṁ rastā badhā baṁdha paḍayā chē - ā saṁsārī ...

aṁgē aṁgē tō rōga ghērāyā chē, annanē nē dāṁtanē tō vēra thayā chē - ā saṁsārī ...

rūṁvāḍē rūṁvāḍē r̥ṇa bharyā chē, cūkavavānā rastā ūlaṭā paḍayā chē - ā saṁsārī...

palē palē tō apamāna malē chē, jīvanabhara tō vadhatā rahyā chē - ā saṁsārī...

mūṁjhavaṇē mūṁjhavaṇa vadhatī rahī chē, nā māraga ēmāṁ tō malē chē - ā saṁsārī...

duḥkhanā ḍuṁgara tō vadhatā rahyā chē, kāraṇa gōtyā nā jaḍē chē - ā saṁsārī

saṁsāra tāpanā aphāṭa raṇa paḍayā chē, chāṁyaḍānī āśā ṭhagārī nivaḍē chē - ā saṁsārī...

gūṁcavaṇanā gūṁcālā vadhatā rahyā chē, prabhunā māraga nā pakaḍayā chē - ā saṁsārī ...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2599 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...259926002601...Last