Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2601 | Date: 23-Jun-1990
છે તું તો કરુણાની મૂર્તિ, તો મારી રે માડી
Chē tuṁ tō karuṇānī mūrti, tō mārī rē māḍī

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

Hymn No. 2601 | Date: 23-Jun-1990

છે તું તો કરુણાની મૂર્તિ, તો મારી રે માડી

  No Audio

chē tuṁ tō karuṇānī mūrti, tō mārī rē māḍī

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

1990-06-23 1990-06-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13590 છે તું તો કરુણાની મૂર્તિ, તો મારી રે માડી છે તું તો કરુણાની મૂર્તિ, તો મારી રે માડી,

    કરવા વખાણ તારા શબ્દોમાં રહે છે ખામી

વહેતો રહે છે કરુણાનો સાગર, તારો રે માડી,

    ઝીલવા તો એને છે માડી, મારામાં ખામી

રહી છે સદા નીરખતી અમને તો કરુણાથી,

    આવી નથી તારી કરુણામાં તો કદીયે ખામી

લાયક છીએ કે નથી, બાધા એની તેં તો ન રાખી,

    નવરાવ્યા સહુને, ખામી ના રાખી

જોઈ ના જાત કે પાત અમારી તેં તો માડી,

    નવરાવ્યા એમાં તેં તો અમને બાળ જાણી

જોયું ના છીએ અમે ચોખ્ખા કે મેલા રે માડી,

    નવરાવ્યા તેં તો કરુણામાં સદા કરુણા વરસાવી

ભેદ તેં તો ના રાખ્યા હોય જ્ઞાની, ભક્ત કે ત્યાગી,

    વરસાવી કરુણા સહુ પર એકસરખી

ભક્તોના ભાવમાં, જ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં,

    ધ્યાનીના ધ્યાનમાં, તું આવી, કરુણાનો સાગર રહી છલકાવી
View Original Increase Font Decrease Font


છે તું તો કરુણાની મૂર્તિ, તો મારી રે માડી,

    કરવા વખાણ તારા શબ્દોમાં રહે છે ખામી

વહેતો રહે છે કરુણાનો સાગર, તારો રે માડી,

    ઝીલવા તો એને છે માડી, મારામાં ખામી

રહી છે સદા નીરખતી અમને તો કરુણાથી,

    આવી નથી તારી કરુણામાં તો કદીયે ખામી

લાયક છીએ કે નથી, બાધા એની તેં તો ન રાખી,

    નવરાવ્યા સહુને, ખામી ના રાખી

જોઈ ના જાત કે પાત અમારી તેં તો માડી,

    નવરાવ્યા એમાં તેં તો અમને બાળ જાણી

જોયું ના છીએ અમે ચોખ્ખા કે મેલા રે માડી,

    નવરાવ્યા તેં તો કરુણામાં સદા કરુણા વરસાવી

ભેદ તેં તો ના રાખ્યા હોય જ્ઞાની, ભક્ત કે ત્યાગી,

    વરસાવી કરુણા સહુ પર એકસરખી

ભક્તોના ભાવમાં, જ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં,

    ધ્યાનીના ધ્યાનમાં, તું આવી, કરુણાનો સાગર રહી છલકાવી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē tuṁ tō karuṇānī mūrti, tō mārī rē māḍī,

karavā vakhāṇa tārā śabdōmāṁ rahē chē khāmī

vahētō rahē chē karuṇānō sāgara, tārō rē māḍī,

jhīlavā tō ēnē chē māḍī, mārāmāṁ khāmī

rahī chē sadā nīrakhatī amanē tō karuṇāthī,

āvī nathī tārī karuṇāmāṁ tō kadīyē khāmī

lāyaka chīē kē nathī, bādhā ēnī tēṁ tō na rākhī,

navarāvyā sahunē, khāmī nā rākhī

jōī nā jāta kē pāta amārī tēṁ tō māḍī,

navarāvyā ēmāṁ tēṁ tō amanē bāla jāṇī

jōyuṁ nā chīē amē cōkhkhā kē mēlā rē māḍī,

navarāvyā tēṁ tō karuṇāmāṁ sadā karuṇā varasāvī

bhēda tēṁ tō nā rākhyā hōya jñānī, bhakta kē tyāgī,

varasāvī karuṇā sahu para ēkasarakhī

bhaktōnā bhāvamāṁ, jñānīnā jñānamāṁ,

dhyānīnā dhyānamāṁ, tuṁ āvī, karuṇānō sāgara rahī chalakāvī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2601 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...259926002601...Last