Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2687 | Date: 06-Aug-1990
છે હાલ તો જે મારા, પ્રભુ હાલ તારા ભી તો એજ છે
Chē hāla tō jē mārā, prabhu hāla tārā bhī tō ēja chē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 2687 | Date: 06-Aug-1990

છે હાલ તો જે મારા, પ્રભુ હાલ તારા ભી તો એજ છે

  Audio

chē hāla tō jē mārā, prabhu hāla tārā bhī tō ēja chē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1990-08-06 1990-08-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13676 છે હાલ તો જે મારા, પ્રભુ હાલ તારા ભી તો એજ છે છે હાલ તો જે મારા, પ્રભુ હાલ તારા ભી તો એજ છે

નથી કાંઈ તું મુજથી રે જુદો, જે હાલ છે મારા, એ હાલ તારા ભી છે

વિયોગમાં તારા, દુઃખી હોઉં છું, તું પણ દુઃખી તો રહેવાનો છે

રહીશ જો હું જીવનમાં તો આનંદમાં, આનંદમાં તું ભી રહેવાનો છે

જ્યાં ધડકશે ધડકન મારી તારા કાજે, તારી ધડકન મારા કાજે ધડકવાની છે

ના ખાઈ, સૂઈ શકું તારા વિયોગે રે પ્રભુ, શું તું ખાઈ કે સૂઈ શકવાનો છે

ચેન પડે ના તારા વિના રે પ્રભુ, શું મારા વિના ચેન તને પડવાનું છે

તારા વિના બીજું દેખાતું નથી રે પ્રભુ, શું મારા વિના તને બીજું દેખાવાનું છે

તારા વિના યાદ નથી આવતું બીજું રે પ્રભુ, શું મારી યાદ વિના તને યાદ આવવાનું છે

તારા વિના સુખ નથી મને રે પ્રભુ, શું મારા વિના સુખ તને મળવાનું છે
https://www.youtube.com/watch?v=V69-55g0gSI
View Original Increase Font Decrease Font


છે હાલ તો જે મારા, પ્રભુ હાલ તારા ભી તો એજ છે

નથી કાંઈ તું મુજથી રે જુદો, જે હાલ છે મારા, એ હાલ તારા ભી છે

વિયોગમાં તારા, દુઃખી હોઉં છું, તું પણ દુઃખી તો રહેવાનો છે

રહીશ જો હું જીવનમાં તો આનંદમાં, આનંદમાં તું ભી રહેવાનો છે

જ્યાં ધડકશે ધડકન મારી તારા કાજે, તારી ધડકન મારા કાજે ધડકવાની છે

ના ખાઈ, સૂઈ શકું તારા વિયોગે રે પ્રભુ, શું તું ખાઈ કે સૂઈ શકવાનો છે

ચેન પડે ના તારા વિના રે પ્રભુ, શું મારા વિના ચેન તને પડવાનું છે

તારા વિના બીજું દેખાતું નથી રે પ્રભુ, શું મારા વિના તને બીજું દેખાવાનું છે

તારા વિના યાદ નથી આવતું બીજું રે પ્રભુ, શું મારી યાદ વિના તને યાદ આવવાનું છે

તારા વિના સુખ નથી મને રે પ્રભુ, શું મારા વિના સુખ તને મળવાનું છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē hāla tō jē mārā, prabhu hāla tārā bhī tō ēja chē

nathī kāṁī tuṁ mujathī rē judō, jē hāla chē mārā, ē hāla tārā bhī chē

viyōgamāṁ tārā, duḥkhī hōuṁ chuṁ, tuṁ paṇa duḥkhī tō rahēvānō chē

rahīśa jō huṁ jīvanamāṁ tō ānaṁdamāṁ, ānaṁdamāṁ tuṁ bhī rahēvānō chē

jyāṁ dhaḍakaśē dhaḍakana mārī tārā kājē, tārī dhaḍakana mārā kājē dhaḍakavānī chē

nā khāī, sūī śakuṁ tārā viyōgē rē prabhu, śuṁ tuṁ khāī kē sūī śakavānō chē

cēna paḍē nā tārā vinā rē prabhu, śuṁ mārā vinā cēna tanē paḍavānuṁ chē

tārā vinā bījuṁ dēkhātuṁ nathī rē prabhu, śuṁ mārā vinā tanē bījuṁ dēkhāvānuṁ chē

tārā vinā yāda nathī āvatuṁ bījuṁ rē prabhu, śuṁ mārī yāda vinā tanē yāda āvavānuṁ chē

tārā vinā sukha nathī manē rē prabhu, śuṁ mārā vinā sukha tanē malavānuṁ chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2687 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...268626872688...Last