Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2689 | Date: 07-Aug-1990
મળે તો ચિતા જગમાં રે, તનની તો જે ખાક કરે
Malē tō citā jagamāṁ rē, tananī tō jē khāka karē

ઇચ્છા, ગમા, અણગમા, ચિંતા (Desire, Like, Dislike, Worry)

Hymn No. 2689 | Date: 07-Aug-1990

મળે તો ચિતા જગમાં રે, તનની તો જે ખાક કરે

  No Audio

malē tō citā jagamāṁ rē, tananī tō jē khāka karē

ઇચ્છા, ગમા, અણગમા, ચિંતા (Desire, Like, Dislike, Worry)

1990-08-07 1990-08-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13678 મળે તો ચિતા જગમાં રે, તનની તો જે ખાક કરે મળે તો ચિતા જગમાં રે, તનની તો જે ખાક કરે

મળશે ના ચિતા તો જગમાં, દુઃખ ને ચિંતાની જે ખાક કરે

મળે તો જગમાં દવા રે, જે દર્દ તનના તો દૂર કરે

મળશે ના જગમાં તો દવા રે, મનની ચિંતા જે દૂર કરે

તનનો થાક તો ઊતરી જાયે, જ્યાં તનને તો આરામ મળે

મનનો થાક તો ઊતરી જાયે, જ્યાં ચિંતાને આરામ મળે

દીધી છે ચિંતા તો જગમાં જેણે, ચિંતા એ તો દૂર કરે

છે પ્રભુ તો જગકર્તા, ચિંતા એ તો નિત્ય હરે

પ્રભુચરણે ધર્યું છે મનડું જેણે, પ્રભુ ચિંતા એની તો કરે

પ્રભુમસ્તીમાં એ તો મસ્ત રહે, ચિંતા એની પાસે નવ ફરે
View Original Increase Font Decrease Font


મળે તો ચિતા જગમાં રે, તનની તો જે ખાક કરે

મળશે ના ચિતા તો જગમાં, દુઃખ ને ચિંતાની જે ખાક કરે

મળે તો જગમાં દવા રે, જે દર્દ તનના તો દૂર કરે

મળશે ના જગમાં તો દવા રે, મનની ચિંતા જે દૂર કરે

તનનો થાક તો ઊતરી જાયે, જ્યાં તનને તો આરામ મળે

મનનો થાક તો ઊતરી જાયે, જ્યાં ચિંતાને આરામ મળે

દીધી છે ચિંતા તો જગમાં જેણે, ચિંતા એ તો દૂર કરે

છે પ્રભુ તો જગકર્તા, ચિંતા એ તો નિત્ય હરે

પ્રભુચરણે ધર્યું છે મનડું જેણે, પ્રભુ ચિંતા એની તો કરે

પ્રભુમસ્તીમાં એ તો મસ્ત રહે, ચિંતા એની પાસે નવ ફરે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

malē tō citā jagamāṁ rē, tananī tō jē khāka karē

malaśē nā citā tō jagamāṁ, duḥkha nē ciṁtānī jē khāka karē

malē tō jagamāṁ davā rē, jē darda tananā tō dūra karē

malaśē nā jagamāṁ tō davā rē, mananī ciṁtā jē dūra karē

tananō thāka tō ūtarī jāyē, jyāṁ tananē tō ārāma malē

mananō thāka tō ūtarī jāyē, jyāṁ ciṁtānē ārāma malē

dīdhī chē ciṁtā tō jagamāṁ jēṇē, ciṁtā ē tō dūra karē

chē prabhu tō jagakartā, ciṁtā ē tō nitya harē

prabhucaraṇē dharyuṁ chē manaḍuṁ jēṇē, prabhu ciṁtā ēnī tō karē

prabhumastīmāṁ ē tō masta rahē, ciṁtā ēnī pāsē nava pharē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2689 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...268926902691...Last