Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2694 | Date: 10-Aug-1990
સહજ હસતી આંખોમાં `મા' ની, દીઠી આજ મેં તો ઉદાસી
Sahaja hasatī āṁkhōmāṁ `mā' nī, dīṭhī āja mēṁ tō udāsī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2694 | Date: 10-Aug-1990

સહજ હસતી આંખોમાં `મા' ની, દીઠી આજ મેં તો ઉદાસી

  Audio

sahaja hasatī āṁkhōmāṁ `mā' nī, dīṭhī āja mēṁ tō udāsī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-08-10 1990-08-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13683 સહજ હસતી આંખોમાં `મા' ની, દીઠી આજ મેં તો ઉદાસી સહજ હસતી આંખોમાં `મા' ની, દીઠી આજ મેં તો ઉદાસી

સહસા કારણ `મા' ને તો એનું પૂછયું, દીધો ઉત્તર માએ એનો તો હસી

રાખી હતી છૂપી તો જે ઉદાસી, દીઠી જ્યાં તેં એને છે તું તો બડભાગી

રાખી હતી ઊંડે ઊંડે એને તો છૂપી, આજ તારી પાસે ગઈ એ ખૂલી

જાણવું નથી મા, કે છું હું બડભાગી, બતાવ શાને કારણે છે આ ઉદાસી

નિત્ય આવે દર્શન કાજે મારા મંદિરે, આવે સહુ તો નમન તો કરી

રોજ ફરે પાછા એ તો ઘરે, રાખી મને તો ત્યાં ને ત્યાં ઊભી

દુઃખ સહુ તો આવે રે રડતાં, પૂછે ના મને, કે `મા' કેમ છે તું તો કદી

આવી, કરી હૈયું એનું ખાલી, જાય પાછા, જાય પાછા માયામાં એ તો પડી

થાકે જ્યારે, થાય બંધ એ આવતા, સૂઝતું નથી કોઈને મને સાથે લઈ જવી

જોડી હાથ, કરી વાત, વળે પાછા એ તો, કરી પ્રણામ ખાલી ને ખાલી

આવ્યો ના બાળ એક પણ કહ્યું જેણે, ચાલો મારી સાથે, સ્થાપું હૈયામાં માડી
https://www.youtube.com/watch?v=Onw6HLesvCo
Increase Font Decrease Font

સહજ હસતી આંખોમાં `મા' ની, દીઠી આજ મેં તો ઉદાસી

સહસા કારણ `મા' ને તો એનું પૂછયું, દીધો ઉત્તર માએ એનો તો હસી

રાખી હતી છૂપી તો જે ઉદાસી, દીઠી જ્યાં તેં એને છે તું તો બડભાગી

રાખી હતી ઊંડે ઊંડે એને તો છૂપી, આજ તારી પાસે ગઈ એ ખૂલી

જાણવું નથી મા, કે છું હું બડભાગી, બતાવ શાને કારણે છે આ ઉદાસી

નિત્ય આવે દર્શન કાજે મારા મંદિરે, આવે સહુ તો નમન તો કરી

રોજ ફરે પાછા એ તો ઘરે, રાખી મને તો ત્યાં ને ત્યાં ઊભી

દુઃખ સહુ તો આવે રે રડતાં, પૂછે ના મને, કે `મા' કેમ છે તું તો કદી

આવી, કરી હૈયું એનું ખાલી, જાય પાછા, જાય પાછા માયામાં એ તો પડી

થાકે જ્યારે, થાય બંધ એ આવતા, સૂઝતું નથી કોઈને મને સાથે લઈ જવી

જોડી હાથ, કરી વાત, વળે પાછા એ તો, કરી પ્રણામ ખાલી ને ખાલી

આવ્યો ના બાળ એક પણ કહ્યું જેણે, ચાલો મારી સાથે, સ્થાપું હૈયામાં માડી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
sahaja hasatī āṁkhōmāṁ `mā' nī, dīṭhī āja mēṁ tō udāsī

sahasā kāraṇa `mā' nē tō ēnuṁ pūchayuṁ, dīdhō uttara māē ēnō tō hasī

rākhī hatī chūpī tō jē udāsī, dīṭhī jyāṁ tēṁ ēnē chē tuṁ tō baḍabhāgī

rākhī hatī ūṁḍē ūṁḍē ēnē tō chūpī, āja tārī pāsē gaī ē khūlī

jāṇavuṁ nathī mā, kē chuṁ huṁ baḍabhāgī, batāva śānē kāraṇē chē ā udāsī

nitya āvē darśana kājē mārā maṁdirē, āvē sahu tō namana tō karī

rōja pharē pāchā ē tō gharē, rākhī manē tō tyāṁ nē tyāṁ ūbhī

duḥkha sahu tō āvē rē raḍatāṁ, pūchē nā manē, kē `mā' kēma chē tuṁ tō kadī

āvī, karī haiyuṁ ēnuṁ khālī, jāya pāchā, jāya pāchā māyāmāṁ ē tō paḍī

thākē jyārē, thāya baṁdha ē āvatā, sūjhatuṁ nathī kōīnē manē sāthē laī javī

jōḍī hātha, karī vāta, valē pāchā ē tō, karī praṇāma khālī nē khālī

āvyō nā bāla ēka paṇa kahyuṁ jēṇē, cālō mārī sāthē, sthāpuṁ haiyāmāṁ māḍī
Gujarati Bhajan no. 2694 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...269226932694...Last