BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2697 | Date: 11-Aug-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

નામ લેતા તો પ્રભુનું જીવનમાં રે, તું શાને ખચકાય, તું શાને ખચકાય

  No Audio

Naam Letaa Toh Prabhunu Jeevan Ma Re, Tu Shaane Khachkaay, Tu Shaane Khachkaay

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1990-08-11 1990-08-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13686 નામ લેતા તો પ્રભુનું જીવનમાં રે, તું શાને ખચકાય, તું શાને ખચકાય નામ લેતા તો પ્રભુનું જીવનમાં રે, તું શાને ખચકાય, તું શાને ખચકાય
પડે ના દામ તો કાંઈ એમાં રે, છે એ તો સહેલું રે, લેતા એને રે - તું શાને...
અચકાયો ના પાપો આચરતા રે, લેતા હવે તો નામ પ્રભુનું રે - તું શાને...
છે એ તો સીધું સાદું, છે શક્તિથી ભરેલું લેતા એને રે - તું શાને...
ના ભેદભાવ એ તો રાખતું, જે લે એને એ તારતું, લેતા એને રે - તું શાને...
ના વિધિ છે કોઈ મોટી, લાવજે પ્રેમની એમાં તો ભરતી, લેતા એને રે - તું શાને...
હરતાં ને ફરતા સમય તને રે મળતાં, લેજે એને - તું શાને...
છે એ તો એવું, દેશે સુખ જિંદગીનું તો બધું, લેતા એને રે - તું શાને...
છે મૂડી એ તો સાચી, કરતો જા એને રે ભેગી, લેતા એને રે - તું શાને...
શું નાનું કે મોટું, શું નર કે નારી, લઈ શકે એને રે, લેતા એને રે - તું શાને...
Gujarati Bhajan no. 2697 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
નામ લેતા તો પ્રભુનું જીવનમાં રે, તું શાને ખચકાય, તું શાને ખચકાય
પડે ના દામ તો કાંઈ એમાં રે, છે એ તો સહેલું રે, લેતા એને રે - તું શાને...
અચકાયો ના પાપો આચરતા રે, લેતા હવે તો નામ પ્રભુનું રે - તું શાને...
છે એ તો સીધું સાદું, છે શક્તિથી ભરેલું લેતા એને રે - તું શાને...
ના ભેદભાવ એ તો રાખતું, જે લે એને એ તારતું, લેતા એને રે - તું શાને...
ના વિધિ છે કોઈ મોટી, લાવજે પ્રેમની એમાં તો ભરતી, લેતા એને રે - તું શાને...
હરતાં ને ફરતા સમય તને રે મળતાં, લેજે એને - તું શાને...
છે એ તો એવું, દેશે સુખ જિંદગીનું તો બધું, લેતા એને રે - તું શાને...
છે મૂડી એ તો સાચી, કરતો જા એને રે ભેગી, લેતા એને રે - તું શાને...
શું નાનું કે મોટું, શું નર કે નારી, લઈ શકે એને રે, લેતા એને રે - તું શાને...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
nāma lētā tō prabhunuṁ jīvanamāṁ rē, tuṁ śānē khacakāya, tuṁ śānē khacakāya
paḍē nā dāma tō kāṁī ēmāṁ rē, chē ē tō sahēluṁ rē, lētā ēnē rē - tuṁ śānē...
acakāyō nā pāpō ācaratā rē, lētā havē tō nāma prabhunuṁ rē - tuṁ śānē...
chē ē tō sīdhuṁ sāduṁ, chē śaktithī bharēluṁ lētā ēnē rē - tuṁ śānē...
nā bhēdabhāva ē tō rākhatuṁ, jē lē ēnē ē tāratuṁ, lētā ēnē rē - tuṁ śānē...
nā vidhi chē kōī mōṭī, lāvajē prēmanī ēmāṁ tō bharatī, lētā ēnē rē - tuṁ śānē...
haratāṁ nē pharatā samaya tanē rē malatāṁ, lējē ēnē - tuṁ śānē...
chē ē tō ēvuṁ, dēśē sukha jiṁdagīnuṁ tō badhuṁ, lētā ēnē rē - tuṁ śānē...
chē mūḍī ē tō sācī, karatō jā ēnē rē bhēgī, lētā ēnē rē - tuṁ śānē...
śuṁ nānuṁ kē mōṭuṁ, śuṁ nara kē nārī, laī śakē ēnē rē, lētā ēnē rē - tuṁ śānē...
First...26962697269826992700...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall