Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2719 | Date: 22-Aug-1990
અરે પ્રભુ રે પ્રભુ, શું કહું તને રે વધુ, જ્યાં જાણે છે તું તો બધું
Arē prabhu rē prabhu, śuṁ kahuṁ tanē rē vadhu, jyāṁ jāṇē chē tuṁ tō badhuṁ

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 2719 | Date: 22-Aug-1990

અરે પ્રભુ રે પ્રભુ, શું કહું તને રે વધુ, જ્યાં જાણે છે તું તો બધું

  No Audio

arē prabhu rē prabhu, śuṁ kahuṁ tanē rē vadhu, jyāṁ jāṇē chē tuṁ tō badhuṁ

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1990-08-22 1990-08-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13708 અરે પ્રભુ રે પ્રભુ, શું કહું તને રે વધુ, જ્યાં જાણે છે તું તો બધું અરે પ્રભુ રે પ્રભુ, શું કહું તને રે વધુ, જ્યાં જાણે છે તું તો બધું

કહીશ જ્યાં તને તો હું, કહીશ ત્યારે તો તું, નથી આમાં કાંઈ તો નવું

હતું ઊછળતું હૈયામાં જે, કહી તને તો દીધું હૈયું તારું ના તો એ હલ્યું

રહ્યો મૂંઝાતો તો હું, માર્ગ શોધતો તો ફરું, કહે હવે મારે તો શું કરવું

ભૂલ્યો હઈશ હું તો ઘણું, નથી યાદ તો બધું, કહું તને તો શું વધુ

કહેવું હતું તો પૂરું, અધૂરું એ તો રહી ગયું, સમજી લેજે તું તો બધું

કહેવા કંઈ તો જ્યાં બેસું, કહેવાઈ જાય છે બીજું, જાણે છે આ તો તું

કહેવામાં જો કંઈ ભૂલ કરું, અધૂરું જો એને રાખું, સુધારી લેજે એને રે તું

કહેવામાં જો હું ફરું, કરજે સ્થિર એમાં તું, બીજું તને તો શું કહું

ટૂંકામાં જો કહું, છે એક મારો તો તું, જોજે વિશ્વાસે તો ના હટું
View Original Increase Font Decrease Font


અરે પ્રભુ રે પ્રભુ, શું કહું તને રે વધુ, જ્યાં જાણે છે તું તો બધું

કહીશ જ્યાં તને તો હું, કહીશ ત્યારે તો તું, નથી આમાં કાંઈ તો નવું

હતું ઊછળતું હૈયામાં જે, કહી તને તો દીધું હૈયું તારું ના તો એ હલ્યું

રહ્યો મૂંઝાતો તો હું, માર્ગ શોધતો તો ફરું, કહે હવે મારે તો શું કરવું

ભૂલ્યો હઈશ હું તો ઘણું, નથી યાદ તો બધું, કહું તને તો શું વધુ

કહેવું હતું તો પૂરું, અધૂરું એ તો રહી ગયું, સમજી લેજે તું તો બધું

કહેવા કંઈ તો જ્યાં બેસું, કહેવાઈ જાય છે બીજું, જાણે છે આ તો તું

કહેવામાં જો કંઈ ભૂલ કરું, અધૂરું જો એને રાખું, સુધારી લેજે એને રે તું

કહેવામાં જો હું ફરું, કરજે સ્થિર એમાં તું, બીજું તને તો શું કહું

ટૂંકામાં જો કહું, છે એક મારો તો તું, જોજે વિશ્વાસે તો ના હટું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

arē prabhu rē prabhu, śuṁ kahuṁ tanē rē vadhu, jyāṁ jāṇē chē tuṁ tō badhuṁ

kahīśa jyāṁ tanē tō huṁ, kahīśa tyārē tō tuṁ, nathī āmāṁ kāṁī tō navuṁ

hatuṁ ūchalatuṁ haiyāmāṁ jē, kahī tanē tō dīdhuṁ haiyuṁ tāruṁ nā tō ē halyuṁ

rahyō mūṁjhātō tō huṁ, mārga śōdhatō tō pharuṁ, kahē havē mārē tō śuṁ karavuṁ

bhūlyō haīśa huṁ tō ghaṇuṁ, nathī yāda tō badhuṁ, kahuṁ tanē tō śuṁ vadhu

kahēvuṁ hatuṁ tō pūruṁ, adhūruṁ ē tō rahī gayuṁ, samajī lējē tuṁ tō badhuṁ

kahēvā kaṁī tō jyāṁ bēsuṁ, kahēvāī jāya chē bījuṁ, jāṇē chē ā tō tuṁ

kahēvāmāṁ jō kaṁī bhūla karuṁ, adhūruṁ jō ēnē rākhuṁ, sudhārī lējē ēnē rē tuṁ

kahēvāmāṁ jō huṁ pharuṁ, karajē sthira ēmāṁ tuṁ, bījuṁ tanē tō śuṁ kahuṁ

ṭūṁkāmāṁ jō kahuṁ, chē ēka mārō tō tuṁ, jōjē viśvāsē tō nā haṭuṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2719 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...271927202721...Last