BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2728 | Date: 27-Aug-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

જ્યાં હું નથી ત્યાં તો કર્મ નથી, આવે જ્યાં હું, ત્યાં કર્મ આવી જાય છે

  No Audio

Jyaa Hu Nathi Tyaa Toh Karm Nathi, Aave Jyaa Hu, Tyaa Karm Aavi Jaay Che

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)


1990-08-27 1990-08-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13717 જ્યાં હું નથી ત્યાં તો કર્મ નથી, આવે જ્યાં હું, ત્યાં કર્મ આવી જાય છે જ્યાં હું નથી ત્યાં તો કર્મ નથી, આવે જ્યાં હું, ત્યાં કર્મ આવી જાય છે
હું ને ભેળવ્યો જ્યાં તું માં, હસ્તી કર્મની ત્યાં તો મટી જાય છે
પંપાળતા રહેશો હું ને તો જ્યાં, હું તો ઉપર ને ઉપર આવતો જાય છે
જાગે ના વિશ્વાસ સાચો જ્યાં તું માં, કર્મની પરંપરા તો સર્જાતી જાય છે
પરંપરા તો જ્યાં સર્જાઈ કર્મની, અંત એનો તો તું વિના ના આવે છે
વ્યાપક વિભુ રહ્યો છે સર્વમાં, રહી સર્વમાં કર્મ એ તો કરતો આવે છે
હું પણું ત્યજી સમજી કર્મ કરો, કર્મનો અંત ત્યાં તો આવી જાય છે
છૂટે ના જો હું, રહે જ્યાં વધતો ને વધતો, પરંપરા કર્મની ત્યાં સર્જાય છે
કહો ભલે એને પ્રભુની લીલા કે કર્મની ગૂંથણી, સૃષ્ટિ એનાથી ગૂંથાઈ છે
અનંતનો અંત તો છે પ્રભુમાં, પ્રભુમાં તો બધું જ સમાઈ જાય છે
Gujarati Bhajan no. 2728 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જ્યાં હું નથી ત્યાં તો કર્મ નથી, આવે જ્યાં હું, ત્યાં કર્મ આવી જાય છે
હું ને ભેળવ્યો જ્યાં તું માં, હસ્તી કર્મની ત્યાં તો મટી જાય છે
પંપાળતા રહેશો હું ને તો જ્યાં, હું તો ઉપર ને ઉપર આવતો જાય છે
જાગે ના વિશ્વાસ સાચો જ્યાં તું માં, કર્મની પરંપરા તો સર્જાતી જાય છે
પરંપરા તો જ્યાં સર્જાઈ કર્મની, અંત એનો તો તું વિના ના આવે છે
વ્યાપક વિભુ રહ્યો છે સર્વમાં, રહી સર્વમાં કર્મ એ તો કરતો આવે છે
હું પણું ત્યજી સમજી કર્મ કરો, કર્મનો અંત ત્યાં તો આવી જાય છે
છૂટે ના જો હું, રહે જ્યાં વધતો ને વધતો, પરંપરા કર્મની ત્યાં સર્જાય છે
કહો ભલે એને પ્રભુની લીલા કે કર્મની ગૂંથણી, સૃષ્ટિ એનાથી ગૂંથાઈ છે
અનંતનો અંત તો છે પ્રભુમાં, પ્રભુમાં તો બધું જ સમાઈ જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jyāṁ huṁ nathī tyāṁ tō karma nathī, āvē jyāṁ huṁ, tyāṁ karma āvī jāya chē
huṁ nē bhēlavyō jyāṁ tuṁ māṁ, hastī karmanī tyāṁ tō maṭī jāya chē
paṁpālatā rahēśō huṁ nē tō jyāṁ, huṁ tō upara nē upara āvatō jāya chē
jāgē nā viśvāsa sācō jyāṁ tuṁ māṁ, karmanī paraṁparā tō sarjātī jāya chē
paraṁparā tō jyāṁ sarjāī karmanī, aṁta ēnō tō tuṁ vinā nā āvē chē
vyāpaka vibhu rahyō chē sarvamāṁ, rahī sarvamāṁ karma ē tō karatō āvē chē
huṁ paṇuṁ tyajī samajī karma karō, karmanō aṁta tyāṁ tō āvī jāya chē
chūṭē nā jō huṁ, rahē jyāṁ vadhatō nē vadhatō, paraṁparā karmanī tyāṁ sarjāya chē
kahō bhalē ēnē prabhunī līlā kē karmanī gūṁthaṇī, sr̥ṣṭi ēnāthī gūṁthāī chē
anaṁtanō aṁta tō chē prabhumāṁ, prabhumāṁ tō badhuṁ ja samāī jāya chē
First...27262727272827292730...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall