Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2729 | Date: 28-Aug-1990
રડતાં સ્વીકારીશ કે હસતા સ્વીકારીશ, પડશે સ્વીકારવું તો એને રે
Raḍatāṁ svīkārīśa kē hasatā svīkārīśa, paḍaśē svīkāravuṁ tō ēnē rē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2729 | Date: 28-Aug-1990

રડતાં સ્વીકારીશ કે હસતા સ્વીકારીશ, પડશે સ્વીકારવું તો એને રે

  No Audio

raḍatāṁ svīkārīśa kē hasatā svīkārīśa, paḍaśē svīkāravuṁ tō ēnē rē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1990-08-28 1990-08-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13718 રડતાં સ્વીકારીશ કે હસતા સ્વીકારીશ, પડશે સ્વીકારવું તો એને રે રડતાં સ્વીકારીશ કે હસતા સ્વીકારીશ, પડશે સ્વીકારવું તો એને રે

સ્વીકારજે રે તું, એને રે હસતા નાંખે વિધાતા જે જે તારી ઝોળીમાં રે

વેર્યા જ્યાં ફૂલ વિધાતાએ, સ્વીકાર્યા તેં, હવે અચકાય છે સ્વીકારતા કાંટા શાને રે

હોય ના પસંદ જો તને, બદલજે તું એને, છે પુરુષાર્થ જ્યાં તારા હાથમાં રે

રાખજે ધીરજ ને હિંમત તું સાથમાં, ઉજાળશે એ તો તારા પુરુષાર્થને રે

છે સુધારવાનું નસીબને તો તારા હાથમાં, ના પુરુષાર્થને પાંગળો તું રાખજે રે

સ્વીકારીશ રડતાં, તોડશે એ શક્તિ તારી, સમજી સદા હૈયે આ તો રાખજે રે

સ્વીકારીશ જ્યાં હસતા, વધશે શક્તિ તારી, બોજ હળવો એ બનાવશે રે

છે નિયમ આ તો એનો, છે એમાં તો ફાયદા, હૈયેથી આ તો અપનાવજે રે

સુખ વિના, ના દે એ બીજું કાંઈ, નિયમ સદા લક્ષ્યમાં આ રાખજે રે
View Original Increase Font Decrease Font


રડતાં સ્વીકારીશ કે હસતા સ્વીકારીશ, પડશે સ્વીકારવું તો એને રે

સ્વીકારજે રે તું, એને રે હસતા નાંખે વિધાતા જે જે તારી ઝોળીમાં રે

વેર્યા જ્યાં ફૂલ વિધાતાએ, સ્વીકાર્યા તેં, હવે અચકાય છે સ્વીકારતા કાંટા શાને રે

હોય ના પસંદ જો તને, બદલજે તું એને, છે પુરુષાર્થ જ્યાં તારા હાથમાં રે

રાખજે ધીરજ ને હિંમત તું સાથમાં, ઉજાળશે એ તો તારા પુરુષાર્થને રે

છે સુધારવાનું નસીબને તો તારા હાથમાં, ના પુરુષાર્થને પાંગળો તું રાખજે રે

સ્વીકારીશ રડતાં, તોડશે એ શક્તિ તારી, સમજી સદા હૈયે આ તો રાખજે રે

સ્વીકારીશ જ્યાં હસતા, વધશે શક્તિ તારી, બોજ હળવો એ બનાવશે રે

છે નિયમ આ તો એનો, છે એમાં તો ફાયદા, હૈયેથી આ તો અપનાવજે રે

સુખ વિના, ના દે એ બીજું કાંઈ, નિયમ સદા લક્ષ્યમાં આ રાખજે રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

raḍatāṁ svīkārīśa kē hasatā svīkārīśa, paḍaśē svīkāravuṁ tō ēnē rē

svīkārajē rē tuṁ, ēnē rē hasatā nāṁkhē vidhātā jē jē tārī jhōlīmāṁ rē

vēryā jyāṁ phūla vidhātāē, svīkāryā tēṁ, havē acakāya chē svīkāratā kāṁṭā śānē rē

hōya nā pasaṁda jō tanē, badalajē tuṁ ēnē, chē puruṣārtha jyāṁ tārā hāthamāṁ rē

rākhajē dhīraja nē hiṁmata tuṁ sāthamāṁ, ujālaśē ē tō tārā puruṣārthanē rē

chē sudhāravānuṁ nasībanē tō tārā hāthamāṁ, nā puruṣārthanē pāṁgalō tuṁ rākhajē rē

svīkārīśa raḍatāṁ, tōḍaśē ē śakti tārī, samajī sadā haiyē ā tō rākhajē rē

svīkārīśa jyāṁ hasatā, vadhaśē śakti tārī, bōja halavō ē banāvaśē rē

chē niyama ā tō ēnō, chē ēmāṁ tō phāyadā, haiyēthī ā tō apanāvajē rē

sukha vinā, nā dē ē bījuṁ kāṁī, niyama sadā lakṣyamāṁ ā rākhajē rē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2729 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...272827292730...Last