Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2741 | Date: 03-Sep-1990
રહ્યા તો ફળ મીઠાં દેતા માનવને, તોયે માનવ ઝાડને પથ્થર મારવું અટક્યો નથી
Rahyā tō phala mīṭhāṁ dētā mānavanē, tōyē mānava jhāḍanē paththara māravuṁ aṭakyō nathī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2741 | Date: 03-Sep-1990

રહ્યા તો ફળ મીઠાં દેતા માનવને, તોયે માનવ ઝાડને પથ્થર મારવું અટક્યો નથી

  No Audio

rahyā tō phala mīṭhāṁ dētā mānavanē, tōyē mānava jhāḍanē paththara māravuṁ aṭakyō nathī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-09-03 1990-09-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13730 રહ્યા તો ફળ મીઠાં દેતા માનવને, તોયે માનવ ઝાડને પથ્થર મારવું અટક્યો નથી રહ્યા તો ફળ મીઠાં દેતા માનવને, તોયે માનવ ઝાડને પથ્થર મારવું અટક્યો નથી

દેતું રહ્યું છે છાંયડો એ તો માનવને, તોયે માનવ જલાવવું એને તો ચૂક્યો નથી

રહ્યું દેતું અનાજ એ તો માનવને, પગે કૂચળવું એને, માનવ તોયે ચૂક્તો નથી

દેતો રહ્યો છે વિસામો અનેક પક્ષીઓને એ તો, એને કાપવું રે, માનવ ચૂક્તો નથી

રાખી રહ્યું છે ઝાડ, ધરતી સાથે સંબંધ મીઠા, સંબંધ એનો તોડવો માનવ ચૂક્તો નથી

કરી રહ્યો છે માનવ પર એ કંઈક ઉપકાર, માનવ અપકાર કરવું તોયે ભૂલતો નથી

દઈ રહ્યો છે પ્રાણવાયુના માનવને દાન, માનવને હૈયે તોયે એ વસતું નથી

સહી રહ્યો છે માનવના બધા અત્યાચાર ઉપકાર કરવું માનવ પર, એ તો ભૂલતો નથી

છે યોગી જેવો એનો અવતાર, તાપ ને ટાઢ સહન કરવું એ ચૂક્તો નથી
View Original Increase Font Decrease Font


રહ્યા તો ફળ મીઠાં દેતા માનવને, તોયે માનવ ઝાડને પથ્થર મારવું અટક્યો નથી

દેતું રહ્યું છે છાંયડો એ તો માનવને, તોયે માનવ જલાવવું એને તો ચૂક્યો નથી

રહ્યું દેતું અનાજ એ તો માનવને, પગે કૂચળવું એને, માનવ તોયે ચૂક્તો નથી

દેતો રહ્યો છે વિસામો અનેક પક્ષીઓને એ તો, એને કાપવું રે, માનવ ચૂક્તો નથી

રાખી રહ્યું છે ઝાડ, ધરતી સાથે સંબંધ મીઠા, સંબંધ એનો તોડવો માનવ ચૂક્તો નથી

કરી રહ્યો છે માનવ પર એ કંઈક ઉપકાર, માનવ અપકાર કરવું તોયે ભૂલતો નથી

દઈ રહ્યો છે પ્રાણવાયુના માનવને દાન, માનવને હૈયે તોયે એ વસતું નથી

સહી રહ્યો છે માનવના બધા અત્યાચાર ઉપકાર કરવું માનવ પર, એ તો ભૂલતો નથી

છે યોગી જેવો એનો અવતાર, તાપ ને ટાઢ સહન કરવું એ ચૂક્તો નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rahyā tō phala mīṭhāṁ dētā mānavanē, tōyē mānava jhāḍanē paththara māravuṁ aṭakyō nathī

dētuṁ rahyuṁ chē chāṁyaḍō ē tō mānavanē, tōyē mānava jalāvavuṁ ēnē tō cūkyō nathī

rahyuṁ dētuṁ anāja ē tō mānavanē, pagē kūcalavuṁ ēnē, mānava tōyē cūktō nathī

dētō rahyō chē visāmō anēka pakṣīōnē ē tō, ēnē kāpavuṁ rē, mānava cūktō nathī

rākhī rahyuṁ chē jhāḍa, dharatī sāthē saṁbaṁdha mīṭhā, saṁbaṁdha ēnō tōḍavō mānava cūktō nathī

karī rahyō chē mānava para ē kaṁīka upakāra, mānava apakāra karavuṁ tōyē bhūlatō nathī

daī rahyō chē prāṇavāyunā mānavanē dāna, mānavanē haiyē tōyē ē vasatuṁ nathī

sahī rahyō chē mānavanā badhā atyācāra upakāra karavuṁ mānava para, ē tō bhūlatō nathī

chē yōgī jēvō ēnō avatāra, tāpa nē ṭāḍha sahana karavuṁ ē cūktō nathī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2741 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...274027412742...Last