BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2787 | Date: 23-Sep-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

જ્યાં ખુદને ખુદ તો સમજી શક્તું નથી, ત્યાં જગમાં કોઈ કોઈને સમજી શકતું નથી

  No Audio

Jyaa Khud Ne Khud Toh Samji Shaktu Nathi, Tyaa Jagma Koi Koine Samji Shaktu Nathi

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1990-09-23 1990-09-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13776 જ્યાં ખુદને ખુદ તો સમજી શક્તું નથી, ત્યાં જગમાં કોઈ કોઈને સમજી શકતું નથી જ્યાં ખુદને ખુદ તો સમજી શક્તું નથી, ત્યાં જગમાં કોઈ કોઈને સમજી શકતું નથી
કરે સહુ સમજવાના તો ખૂબ દાવા, વખત આવે, દાવા તો ટકતા નથી
એકસરખા સંજોગમાં, રહે વર્તન તો જુદા જુદા, કરી શકાય એમાં ક્યાંથી દાવા - ત્યાં...
મન તો છે જુદા, વિચારો જુદા, ભાવ છે જુદા, જ્યાં એક એ થઈ શક્તાં નથી - ત્યાં...
લાગે સમજી શક્યા જેને, લાગે ત્યાં પૂરાં, એને તો સમજી શક્યાં નથી - ત્યાં...
એકતામાં તો મળે રે શાંતિ, મન ને હૈયા ભી તો, એક થઈ શક્તાં નથી - ત્યાં...
એક સાથે રહેતા, એક ભાણે ખાતાં, પણ એક એ રહી શક્યાં નથી - ત્યાં...
પ્રભુને સમજતાં વીત્યા જન્મારા, પ્રભુને તોયે હજી સમજી શક્યાં નથી - ત્યાં...
કર સમજવા શરૂઆત તું તો તને, જગ સમજાયા વિના રહેવાનું નથી - ત્યાં...
પ્રભુ ભી વસ્યો છે તો તુજમાં, એ ભી સમજાયા વિના રહેવાનો નથી - ત્યાં...
Gujarati Bhajan no. 2787 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જ્યાં ખુદને ખુદ તો સમજી શક્તું નથી, ત્યાં જગમાં કોઈ કોઈને સમજી શકતું નથી
કરે સહુ સમજવાના તો ખૂબ દાવા, વખત આવે, દાવા તો ટકતા નથી
એકસરખા સંજોગમાં, રહે વર્તન તો જુદા જુદા, કરી શકાય એમાં ક્યાંથી દાવા - ત્યાં...
મન તો છે જુદા, વિચારો જુદા, ભાવ છે જુદા, જ્યાં એક એ થઈ શક્તાં નથી - ત્યાં...
લાગે સમજી શક્યા જેને, લાગે ત્યાં પૂરાં, એને તો સમજી શક્યાં નથી - ત્યાં...
એકતામાં તો મળે રે શાંતિ, મન ને હૈયા ભી તો, એક થઈ શક્તાં નથી - ત્યાં...
એક સાથે રહેતા, એક ભાણે ખાતાં, પણ એક એ રહી શક્યાં નથી - ત્યાં...
પ્રભુને સમજતાં વીત્યા જન્મારા, પ્રભુને તોયે હજી સમજી શક્યાં નથી - ત્યાં...
કર સમજવા શરૂઆત તું તો તને, જગ સમજાયા વિના રહેવાનું નથી - ત્યાં...
પ્રભુ ભી વસ્યો છે તો તુજમાં, એ ભી સમજાયા વિના રહેવાનો નથી - ત્યાં...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jyāṁ khudanē khuda tō samajī śaktuṁ nathī, tyāṁ jagamāṁ kōī kōīnē samajī śakatuṁ nathī
karē sahu samajavānā tō khūba dāvā, vakhata āvē, dāvā tō ṭakatā nathī
ēkasarakhā saṁjōgamāṁ, rahē vartana tō judā judā, karī śakāya ēmāṁ kyāṁthī dāvā - tyāṁ...
mana tō chē judā, vicārō judā, bhāva chē judā, jyāṁ ēka ē thaī śaktāṁ nathī - tyāṁ...
lāgē samajī śakyā jēnē, lāgē tyāṁ pūrāṁ, ēnē tō samajī śakyāṁ nathī - tyāṁ...
ēkatāmāṁ tō malē rē śāṁti, mana nē haiyā bhī tō, ēka thaī śaktāṁ nathī - tyāṁ...
ēka sāthē rahētā, ēka bhāṇē khātāṁ, paṇa ēka ē rahī śakyāṁ nathī - tyāṁ...
prabhunē samajatāṁ vītyā janmārā, prabhunē tōyē hajī samajī śakyāṁ nathī - tyāṁ...
kara samajavā śarūāta tuṁ tō tanē, jaga samajāyā vinā rahēvānuṁ nathī - tyāṁ...
prabhu bhī vasyō chē tō tujamāṁ, ē bhī samajāyā vinā rahēvānō nathī - tyāṁ...
First...27862787278827892790...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall