BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2790 | Date: 29-Sep-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

ઊંડાણ મપાશે સાગરનું તો રે, મપાશે ના ઊંડાણ તો મનડાંનું રે

  No Audio

Undaan Maapshe Sagar Nu Toh Re, Mapaashe Na Undaan Toh Manndaa Nu Re

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1990-09-29 1990-09-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13779 ઊંડાણ મપાશે સાગરનું તો રે, મપાશે ના ઊંડાણ તો મનડાંનું રે ઊંડાણ મપાશે સાગરનું તો રે, મપાશે ના ઊંડાણ તો મનડાંનું રે
સીમા આકાશની તો સમાય છે, મનડું એની પાર તો પહોંચી જાય છે
આવ્યું એ તો આતમ સાથે રે, આતમ સાથે, એ તો ચાલ્યું જાય છે
દેખાયે ના આતમ તો, દેખાયે ના મન રે, જણાશે આત્મા, મન જ્યાં એમાં સમાય છે
જનમોજનમની પ્રીત છે એવી, ના જલદી એ તો છૂટી પાડી શકાય રે
છે દોલત સાગરની તો અમાપ રે, દોલત મનની સાગરમાં ના સમાય રે
છે શક્તિથી ભરપૂર તો એ, ના શક્તિ એની તો માપી શકાય રે
ભરતી ઓટ સાગરની તો દેખાય રે, ભરતી ઓટ મનની ના દેખાય રે
Gujarati Bhajan no. 2790 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ઊંડાણ મપાશે સાગરનું તો રે, મપાશે ના ઊંડાણ તો મનડાંનું રે
સીમા આકાશની તો સમાય છે, મનડું એની પાર તો પહોંચી જાય છે
આવ્યું એ તો આતમ સાથે રે, આતમ સાથે, એ તો ચાલ્યું જાય છે
દેખાયે ના આતમ તો, દેખાયે ના મન રે, જણાશે આત્મા, મન જ્યાં એમાં સમાય છે
જનમોજનમની પ્રીત છે એવી, ના જલદી એ તો છૂટી પાડી શકાય રે
છે દોલત સાગરની તો અમાપ રે, દોલત મનની સાગરમાં ના સમાય રે
છે શક્તિથી ભરપૂર તો એ, ના શક્તિ એની તો માપી શકાય રે
ભરતી ઓટ સાગરની તો દેખાય રે, ભરતી ઓટ મનની ના દેખાય રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ūṁḍāṇa mapāśē sāgaranuṁ tō rē, mapāśē nā ūṁḍāṇa tō manaḍāṁnuṁ rē
sīmā ākāśanī tō samāya chē, manaḍuṁ ēnī pāra tō pahōṁcī jāya chē
āvyuṁ ē tō ātama sāthē rē, ātama sāthē, ē tō cālyuṁ jāya chē
dēkhāyē nā ātama tō, dēkhāyē nā mana rē, jaṇāśē ātmā, mana jyāṁ ēmāṁ samāya chē
janamōjanamanī prīta chē ēvī, nā jaladī ē tō chūṭī pāḍī śakāya rē
chē dōlata sāgaranī tō amāpa rē, dōlata mananī sāgaramāṁ nā samāya rē
chē śaktithī bharapūra tō ē, nā śakti ēnī tō māpī śakāya rē
bharatī ōṭa sāgaranī tō dēkhāya rē, bharatī ōṭa mananī nā dēkhāya rē
First...27862787278827892790...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall