BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2795 | Date: 28-Sep-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

છોડ હવે ખોટી તારી ડંફાસ જીવનમાં, પાણી તારું મપાઈ ગયું છે

  No Audio

Chod Havee Khoti Taari Damfaas Jeevanma, Paani Taaru Mapay Gayu Che

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1990-09-28 1990-09-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13784 છોડ હવે ખોટી તારી ડંફાસ જીવનમાં, પાણી તારું મપાઈ ગયું છે છોડ હવે ખોટી તારી ડંફાસ જીવનમાં, પાણી તારું મપાઈ ગયું છે
કરી ના શક્યો સહન તું કિસ્મતના તો માર - પાણી તારું...
રહ્યો ઊણો ઊતરતો, સંજોગોમાં, જીવનમાં કંઈક વાર - પાણી તારું...
રહ્યો છે કાઢતો દોષ, અન્યના હજાર વાર - પાણી તારું ...
બની ગયો છે મન આગળ જ્યાં તું લાચાર - પાણી તારું...
ટકી ના શક્યો શ્રદ્ધામાં, જીવનમાં તો સદાય - પાણી તારું ...
માથે હાથ દઈ બેઠો, જીવનમાં તો અનેકવાર - પાણી તારું ...
તણાતો ગયો ક્રોધમાં, જીવનમાં તો કંઈકવાર - પાણી તારું ...
નીરાશામાં જલદી તો તું, જાય છે અકળાઈ - પાણી તારું ...
Gujarati Bhajan no. 2795 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
છોડ હવે ખોટી તારી ડંફાસ જીવનમાં, પાણી તારું મપાઈ ગયું છે
કરી ના શક્યો સહન તું કિસ્મતના તો માર - પાણી તારું...
રહ્યો ઊણો ઊતરતો, સંજોગોમાં, જીવનમાં કંઈક વાર - પાણી તારું...
રહ્યો છે કાઢતો દોષ, અન્યના હજાર વાર - પાણી તારું ...
બની ગયો છે મન આગળ જ્યાં તું લાચાર - પાણી તારું...
ટકી ના શક્યો શ્રદ્ધામાં, જીવનમાં તો સદાય - પાણી તારું ...
માથે હાથ દઈ બેઠો, જીવનમાં તો અનેકવાર - પાણી તારું ...
તણાતો ગયો ક્રોધમાં, જીવનમાં તો કંઈકવાર - પાણી તારું ...
નીરાશામાં જલદી તો તું, જાય છે અકળાઈ - પાણી તારું ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
chōḍa havē khōṭī tārī ḍaṁphāsa jīvanamāṁ, pāṇī tāruṁ mapāī gayuṁ chē
karī nā śakyō sahana tuṁ kismatanā tō māra - pāṇī tāruṁ...
rahyō ūṇō ūtaratō, saṁjōgōmāṁ, jīvanamāṁ kaṁīka vāra - pāṇī tāruṁ...
rahyō chē kāḍhatō dōṣa, anyanā hajāra vāra - pāṇī tāruṁ ...
banī gayō chē mana āgala jyāṁ tuṁ lācāra - pāṇī tāruṁ...
ṭakī nā śakyō śraddhāmāṁ, jīvanamāṁ tō sadāya - pāṇī tāruṁ ...
māthē hātha daī bēṭhō, jīvanamāṁ tō anēkavāra - pāṇī tāruṁ ...
taṇātō gayō krōdhamāṁ, jīvanamāṁ tō kaṁīkavāra - pāṇī tāruṁ ...
nīrāśāmāṁ jaladī tō tuṁ, jāya chē akalāī - pāṇī tāruṁ ...
First...27912792279327942795...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall