BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2821 | Date: 12-Oct-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

રાખીશ હૈયે ભેદ તું કેટલાં રે મનવા, રાખીશ ભેદ તું કેટલાં

  No Audio

Raakhish Haiye Bhed Tu Ketla Re Manvaa, Raakhish Bhed Tu Ketlaa

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1990-10-12 1990-10-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13810 રાખીશ હૈયે ભેદ તું કેટલાં રે મનવા, રાખીશ ભેદ તું કેટલાં રાખીશ હૈયે ભેદ તું કેટલાં રે મનવા, રાખીશ ભેદ તું કેટલાં
ભેદ તારા હજી છૂટયા નથી રે મનવા, ભેદ તારા હજી ખૂટયાં નથી - રાખીશ...
ગોતીશ ભેદ મળતાં રહેશે, છોડવા તો બનશે ના સહેલાં - રાખીશ...
ભેદ હૈયેથી નર નારીના છૂટયા નથી, ધનવાન નિર્ધનના ભેદ તૂટયા નથી - રાખીશ...
જ્ઞાની અજ્ઞાનીના ભેદ છૂટયા નથી, પ્રાણી માત્રના ભેદ તૂટયા નથી - રાખીશ...
સુંદર અસુંદરના ભેદ છૂટયા નથી, પાસે ને દૂરના ભેદ ભુલાયા નથી - રાખીશ...
તડકા છાંયડાના ભેદ હટયા નથી, સુખ દુઃખના ભેદ ભુલાયા નથી - રાખીશ...
લેનાર ને દેનાર તો જુદા લાગ્યાં, ક્રોધી ને લોભી દેખાયા તો જુદા - રાખીશ...
પિત્તળ ને સોનાના ભેદ હજી હટયા નથી, જર જમીનના ભેદ હજી છૂટયા નથી - રાખીશ...
મારા તારાના ભેદ ખસ્યા નથી, આત્મા પરમાત્માના ભેદ તૂટયા નથી - રાખીશ...
Gujarati Bhajan no. 2821 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
રાખીશ હૈયે ભેદ તું કેટલાં રે મનવા, રાખીશ ભેદ તું કેટલાં
ભેદ તારા હજી છૂટયા નથી રે મનવા, ભેદ તારા હજી ખૂટયાં નથી - રાખીશ...
ગોતીશ ભેદ મળતાં રહેશે, છોડવા તો બનશે ના સહેલાં - રાખીશ...
ભેદ હૈયેથી નર નારીના છૂટયા નથી, ધનવાન નિર્ધનના ભેદ તૂટયા નથી - રાખીશ...
જ્ઞાની અજ્ઞાનીના ભેદ છૂટયા નથી, પ્રાણી માત્રના ભેદ તૂટયા નથી - રાખીશ...
સુંદર અસુંદરના ભેદ છૂટયા નથી, પાસે ને દૂરના ભેદ ભુલાયા નથી - રાખીશ...
તડકા છાંયડાના ભેદ હટયા નથી, સુખ દુઃખના ભેદ ભુલાયા નથી - રાખીશ...
લેનાર ને દેનાર તો જુદા લાગ્યાં, ક્રોધી ને લોભી દેખાયા તો જુદા - રાખીશ...
પિત્તળ ને સોનાના ભેદ હજી હટયા નથી, જર જમીનના ભેદ હજી છૂટયા નથી - રાખીશ...
મારા તારાના ભેદ ખસ્યા નથી, આત્મા પરમાત્માના ભેદ તૂટયા નથી - રાખીશ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
rākhīśa haiyē bhēda tuṁ kēṭalāṁ rē manavā, rākhīśa bhēda tuṁ kēṭalāṁ
bhēda tārā hajī chūṭayā nathī rē manavā, bhēda tārā hajī khūṭayāṁ nathī - rākhīśa...
gōtīśa bhēda malatāṁ rahēśē, chōḍavā tō banaśē nā sahēlāṁ - rākhīśa...
bhēda haiyēthī nara nārīnā chūṭayā nathī, dhanavāna nirdhananā bhēda tūṭayā nathī - rākhīśa...
jñānī ajñānīnā bhēda chūṭayā nathī, prāṇī mātranā bhēda tūṭayā nathī - rākhīśa...
suṁdara asuṁdaranā bhēda chūṭayā nathī, pāsē nē dūranā bhēda bhulāyā nathī - rākhīśa...
taḍakā chāṁyaḍānā bhēda haṭayā nathī, sukha duḥkhanā bhēda bhulāyā nathī - rākhīśa...
lēnāra nē dēnāra tō judā lāgyāṁ, krōdhī nē lōbhī dēkhāyā tō judā - rākhīśa...
pittala nē sōnānā bhēda hajī haṭayā nathī, jara jamīnanā bhēda hajī chūṭayā nathī - rākhīśa...
mārā tārānā bhēda khasyā nathī, ātmā paramātmānā bhēda tūṭayā nathī - rākhīśa...
First...28212822282328242825...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall