BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2822 | Date: 12-Oct-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

છે જગની રીત તો આવી રે ભાઈ, છે જગની રીત તો આવી

  Audio

Che Jag Ni Reet Toh Aavi Re Bhai, Che Jag Ni Reet Toh Aavi

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1990-10-12 1990-10-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13811 છે જગની રીત તો આવી રે ભાઈ, છે જગની રીત તો આવી છે જગની રીત તો આવી રે ભાઈ, છે જગની રીત તો આવી
ગરજે ગધેડાને બાપ કહે, પણ ક્રોધમાં કહે બાપને તો ગધેડો - છે...
જગમાં સહુ કોઈ તો નમન કરે, પણ ગરજવાન તો સો વાર નમે - છે...
રસોઈમાં તો સહુ મીઠું મરચું નાંખે, પણ કંઈક વાતમાં મીઠું મરચું ભરે - છે...
હર દર્દની દવા તો સહુ ચાહે, પણ દર્દ તો નવ કોઈ ચાહે - છે...
કસોટી તો સોનાની સહુ ચાહે, પણ કસોટી જીવનની નવ કોઈ ચાહે - છે...
ઘટાડતો રહ્યો માનવ પ્રાણીની હસ્તી, પણ શબ્દોમાં રહ્યો વધારતો વસતી - છે...
માગ્યું જીવનમાં મળ્યું નહીં, પણ વણમાગ્યું મળ્યું, કદર એની કરી નહીં - છે...
દેખાય છે જે, છે એની દોડાદોડી, છે પાસે જે, મેળવવાનું સૂઝતું નથી - છે...
https://www.youtube.com/watch?v=2trR9zNcji0
Gujarati Bhajan no. 2822 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
છે જગની રીત તો આવી રે ભાઈ, છે જગની રીત તો આવી
ગરજે ગધેડાને બાપ કહે, પણ ક્રોધમાં કહે બાપને તો ગધેડો - છે...
જગમાં સહુ કોઈ તો નમન કરે, પણ ગરજવાન તો સો વાર નમે - છે...
રસોઈમાં તો સહુ મીઠું મરચું નાંખે, પણ કંઈક વાતમાં મીઠું મરચું ભરે - છે...
હર દર્દની દવા તો સહુ ચાહે, પણ દર્દ તો નવ કોઈ ચાહે - છે...
કસોટી તો સોનાની સહુ ચાહે, પણ કસોટી જીવનની નવ કોઈ ચાહે - છે...
ઘટાડતો રહ્યો માનવ પ્રાણીની હસ્તી, પણ શબ્દોમાં રહ્યો વધારતો વસતી - છે...
માગ્યું જીવનમાં મળ્યું નહીં, પણ વણમાગ્યું મળ્યું, કદર એની કરી નહીં - છે...
દેખાય છે જે, છે એની દોડાદોડી, છે પાસે જે, મેળવવાનું સૂઝતું નથી - છે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
chē jaganī rīta tō āvī rē bhāī, chē jaganī rīta tō āvī
garajē gadhēḍānē bāpa kahē, paṇa krōdhamāṁ kahē bāpanē tō gadhēḍō - chē...
jagamāṁ sahu kōī tō namana karē, paṇa garajavāna tō sō vāra namē - chē...
rasōīmāṁ tō sahu mīṭhuṁ maracuṁ nāṁkhē, paṇa kaṁīka vātamāṁ mīṭhuṁ maracuṁ bharē - chē...
hara dardanī davā tō sahu cāhē, paṇa darda tō nava kōī cāhē - chē...
kasōṭī tō sōnānī sahu cāhē, paṇa kasōṭī jīvananī nava kōī cāhē - chē...
ghaṭāḍatō rahyō mānava prāṇīnī hastī, paṇa śabdōmāṁ rahyō vadhāratō vasatī - chē...
māgyuṁ jīvanamāṁ malyuṁ nahīṁ, paṇa vaṇamāgyuṁ malyuṁ, kadara ēnī karī nahīṁ - chē...
dēkhāya chē jē, chē ēnī dōḍādōḍī, chē pāsē jē, mēlavavānuṁ sūjhatuṁ nathī - chē...
First...28212822282328242825...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall