Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2919 | Date: 05-Dec-1990
આવન ને જાવન તો જગમાં, નિત્ય થાતી દેખાય છે
Āvana nē jāvana tō jagamāṁ, nitya thātī dēkhāya chē

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)

Hymn No. 2919 | Date: 05-Dec-1990

આવન ને જાવન તો જગમાં, નિત્ય થાતી દેખાય છે

  No Audio

āvana nē jāvana tō jagamāṁ, nitya thātī dēkhāya chē

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)

1990-12-05 1990-12-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13907 આવન ને જાવન તો જગમાં, નિત્ય થાતી દેખાય છે આવન ને જાવન તો જગમાં, નિત્ય થાતી દેખાય છે

એક જનમતું તો, બીજું મરણ પામતું જગમાં દેખાય છે

એક જગ્યાએ હોય જે ઊભું, બીજે જાતું એ તો દેખાય છે

રોજ સૂરજ ઊગતો ને આથમતો, તો નિત્ય દેખાય છે

જીવનમાં તો સુખ આવતું ને સુખ જાતું તો દેખાય છે

સાગરમાં ભી તો ભરતી ને ઓટ આવતી દેખાય છે

પ્રેમના ઉભરાઓ જીવનમાં, જાગતા ને શમતા તો દેખાય છે

વિચારો પણ જીવનમાં, એક જાતાં ને બીજા આવતા દેખાય છે

જીવનમાં પણ લક્ષ્મી આવતી ને જાતી તો દેખાય છે

એક ચીજ જાતાં જીવનમાં, સ્થાન બીજું લેતું તો દેખાય છે
View Original Increase Font Decrease Font


આવન ને જાવન તો જગમાં, નિત્ય થાતી દેખાય છે

એક જનમતું તો, બીજું મરણ પામતું જગમાં દેખાય છે

એક જગ્યાએ હોય જે ઊભું, બીજે જાતું એ તો દેખાય છે

રોજ સૂરજ ઊગતો ને આથમતો, તો નિત્ય દેખાય છે

જીવનમાં તો સુખ આવતું ને સુખ જાતું તો દેખાય છે

સાગરમાં ભી તો ભરતી ને ઓટ આવતી દેખાય છે

પ્રેમના ઉભરાઓ જીવનમાં, જાગતા ને શમતા તો દેખાય છે

વિચારો પણ જીવનમાં, એક જાતાં ને બીજા આવતા દેખાય છે

જીવનમાં પણ લક્ષ્મી આવતી ને જાતી તો દેખાય છે

એક ચીજ જાતાં જીવનમાં, સ્થાન બીજું લેતું તો દેખાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āvana nē jāvana tō jagamāṁ, nitya thātī dēkhāya chē

ēka janamatuṁ tō, bījuṁ maraṇa pāmatuṁ jagamāṁ dēkhāya chē

ēka jagyāē hōya jē ūbhuṁ, bījē jātuṁ ē tō dēkhāya chē

rōja sūraja ūgatō nē āthamatō, tō nitya dēkhāya chē

jīvanamāṁ tō sukha āvatuṁ nē sukha jātuṁ tō dēkhāya chē

sāgaramāṁ bhī tō bharatī nē ōṭa āvatī dēkhāya chē

prēmanā ubharāō jīvanamāṁ, jāgatā nē śamatā tō dēkhāya chē

vicārō paṇa jīvanamāṁ, ēka jātāṁ nē bījā āvatā dēkhāya chē

jīvanamāṁ paṇa lakṣmī āvatī nē jātī tō dēkhāya chē

ēka cīja jātāṁ jīvanamāṁ, sthāna bījuṁ lētuṁ tō dēkhāya chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2919 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...291729182919...Last