BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2919 | Date: 05-Dec-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

આવન ને જાવન તો જગમાં, નિત્ય થાતી દેખાય છે

  No Audio

Aavan Ne Jaavan Toh Jagma, Nitya Thathi Dekhaay Che

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)


1990-12-05 1990-12-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13907 આવન ને જાવન તો જગમાં, નિત્ય થાતી દેખાય છે આવન ને જાવન તો જગમાં, નિત્ય થાતી દેખાય છે
એક જનમતું તો, બીજું મરણ પામતું જગમાં દેખાય છે
એક જગ્યાએ હોય જે ઊભું, બીજે જાતું એ તો દેખાય છે
રોજ સૂરજ ઊગતો ને આથમતો, તો નિત્ય દેખાય છે
જીવનમાં તો સુખ આવતું ને સુખ જાતું તો દેખાય છે
સાગરમાં ભી તો ભરતી ને ઓટ આવતી દેખાય છે
પ્રેમના ઉભરાઓ જીવનમાં, જાગતા ને શમતા તો દેખાય છે
વિચારો પણ જીવનમાં, એક જાતાં ને બીજા આવતા દેખાય છે
જીવનમાં પણ લક્ષ્મી આવતી ને જાતી તો દેખાય છે
એક ચીજ જાતાં જીવનમાં, સ્થાન બીજું લેતું તો દેખાય છે
Gujarati Bhajan no. 2919 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
આવન ને જાવન તો જગમાં, નિત્ય થાતી દેખાય છે
એક જનમતું તો, બીજું મરણ પામતું જગમાં દેખાય છે
એક જગ્યાએ હોય જે ઊભું, બીજે જાતું એ તો દેખાય છે
રોજ સૂરજ ઊગતો ને આથમતો, તો નિત્ય દેખાય છે
જીવનમાં તો સુખ આવતું ને સુખ જાતું તો દેખાય છે
સાગરમાં ભી તો ભરતી ને ઓટ આવતી દેખાય છે
પ્રેમના ઉભરાઓ જીવનમાં, જાગતા ને શમતા તો દેખાય છે
વિચારો પણ જીવનમાં, એક જાતાં ને બીજા આવતા દેખાય છે
જીવનમાં પણ લક્ષ્મી આવતી ને જાતી તો દેખાય છે
એક ચીજ જાતાં જીવનમાં, સ્થાન બીજું લેતું તો દેખાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
āvana nē jāvana tō jagamāṁ, nitya thātī dēkhāya chē
ēka janamatuṁ tō, bījuṁ maraṇa pāmatuṁ jagamāṁ dēkhāya chē
ēka jagyāē hōya jē ūbhuṁ, bījē jātuṁ ē tō dēkhāya chē
rōja sūraja ūgatō nē āthamatō, tō nitya dēkhāya chē
jīvanamāṁ tō sukha āvatuṁ nē sukha jātuṁ tō dēkhāya chē
sāgaramāṁ bhī tō bharatī nē ōṭa āvatī dēkhāya chē
prēmanā ubharāō jīvanamāṁ, jāgatā nē śamatā tō dēkhāya chē
vicārō paṇa jīvanamāṁ, ēka jātāṁ nē bījā āvatā dēkhāya chē
jīvanamāṁ paṇa lakṣmī āvatī nē jātī tō dēkhāya chē
ēka cīja jātāṁ jīvanamāṁ, sthāna bījuṁ lētuṁ tō dēkhāya chē
First...29162917291829192920...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall