BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2927 | Date: 10-Dec-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

કોનું કોનું રે, કોનું કોનું જગમાં માનવું રે, કોનું કોનું રે

  No Audio

Konu Konu Re, Konu Konu Jagma Maanvu Re, Konu Konu Re

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1990-12-10 1990-12-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13915 કોનું કોનું રે, કોનું કોનું જગમાં માનવું રે, કોનું કોનું રે કોનું કોનું રે, કોનું કોનું જગમાં માનવું રે, કોનું કોનું રે
લાગે જ્યાં એક સાચું, લાગે ત્યાં બીજું સાચું, મનડું એમાં મૂંઝાતું રે - કોનું...
ધરમ કહે જે કરમ સાચું,વ્યવહાર એને અપનાવતાં ખચકાતું રે - કોનું...
કદી કદી હૈયું માને જે સાચું, લોભ એને તો ઠૂકરાવતું રે - કોનું...
ઇચ્છાઓ જાગે, જગાવે હૈયે કંઈક, કરાવે સંજોગો તો જુદું રે - કોનું...
ભાવો કરાવે રે જુદું, મન કહે એમાં તો કાંઈ જુદું રે, - કોનું...
તાણે લાગણી તો બીજે, કહે બુદ્ધિ તો કાંઈ જુદું રે - કોનું...
સ્વીકારે બુદ્ધિ તો જુદું રે, અભિમાન કરાવે તો જુદું રે - કોનું...
Gujarati Bhajan no. 2927 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કોનું કોનું રે, કોનું કોનું જગમાં માનવું રે, કોનું કોનું રે
લાગે જ્યાં એક સાચું, લાગે ત્યાં બીજું સાચું, મનડું એમાં મૂંઝાતું રે - કોનું...
ધરમ કહે જે કરમ સાચું,વ્યવહાર એને અપનાવતાં ખચકાતું રે - કોનું...
કદી કદી હૈયું માને જે સાચું, લોભ એને તો ઠૂકરાવતું રે - કોનું...
ઇચ્છાઓ જાગે, જગાવે હૈયે કંઈક, કરાવે સંજોગો તો જુદું રે - કોનું...
ભાવો કરાવે રે જુદું, મન કહે એમાં તો કાંઈ જુદું રે, - કોનું...
તાણે લાગણી તો બીજે, કહે બુદ્ધિ તો કાંઈ જુદું રે - કોનું...
સ્વીકારે બુદ્ધિ તો જુદું રે, અભિમાન કરાવે તો જુદું રે - કોનું...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kōnuṁ kōnuṁ rē, kōnuṁ kōnuṁ jagamāṁ mānavuṁ rē, kōnuṁ kōnuṁ rē
lāgē jyāṁ ēka sācuṁ, lāgē tyāṁ bījuṁ sācuṁ, manaḍuṁ ēmāṁ mūṁjhātuṁ rē - kōnuṁ...
dharama kahē jē karama sācuṁ,vyavahāra ēnē apanāvatāṁ khacakātuṁ rē - kōnuṁ...
kadī kadī haiyuṁ mānē jē sācuṁ, lōbha ēnē tō ṭhūkarāvatuṁ rē - kōnuṁ...
icchāō jāgē, jagāvē haiyē kaṁīka, karāvē saṁjōgō tō juduṁ rē - kōnuṁ...
bhāvō karāvē rē juduṁ, mana kahē ēmāṁ tō kāṁī juduṁ rē, - kōnuṁ...
tāṇē lāgaṇī tō bījē, kahē buddhi tō kāṁī juduṁ rē - kōnuṁ...
svīkārē buddhi tō juduṁ rē, abhimāna karāvē tō juduṁ rē - kōnuṁ...
First...29262927292829292930...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall