Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2934 | Date: 14-Dec-1990
છે અને કર્યા કંઈક ઉપકાર, મુજ પર તેં તો માડી રે
Chē anē karyā kaṁīka upakāra, muja para tēṁ tō māḍī rē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)Hymn No. 2934 | Date: 14-Dec-1990

છે અને કર્યા કંઈક ઉપકાર, મુજ પર તેં તો માડી રે

  No Audio

chē anē karyā kaṁīka upakāra, muja para tēṁ tō māḍī rē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1990-12-14 1990-12-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13922 છે અને કર્યા કંઈક ઉપકાર, મુજ પર તેં તો માડી રે છે અને કર્યા કંઈક ઉપકાર, મુજ પર તેં તો માડી રે

હજી એક ઉપકાર તો કરવો તારે તો બાકી છે

દીધા અને ફેરવ્યા, જનમોજનમના તેં તો કંઈક ફેરા રે

અટકાવવા એને હજુ તો બાકી છે

દીધું જીવનમાં મને રે માડી તેં તો ઘણું ઘણું રે

હજી એક ચીજ દેવી રે માડી તોયે બાકી છે

દીધું અનોખું મન, મને તેં તો માડી રે

કરવું સ્થિર એને તો હજી બાકી છે

દીધું ભાવનાભર્યું હૈયું, તેં તો મને માડી રે

હજી એક ભાવના એમાં ભરવી તો બાકી છે

તુજ ચરણમાં લીન રહે, ભાવના એ ભરવી હજી બાકી છે

સમજ આપી જીવનમાં ઘણી તેં તો મને માડી રે

હજી એક સમજ દેવી હજી તો બાકી છે

છું હું કોણ, સમજાવવું ને ટકાવવું હજી બાકી છે

દીધા ને કરાવ્યા કંઈકના દર્શન, જીવનમાં મને રે માડી

હજી એક દર્શન તો બાકી છે

કરાવ્યા દર્શન તારી માયાના તો જગમાં, કરાવવા દર્શન તારા હજી બાકી છે
View Original Increase Font Decrease Font


છે અને કર્યા કંઈક ઉપકાર, મુજ પર તેં તો માડી રે

હજી એક ઉપકાર તો કરવો તારે તો બાકી છે

દીધા અને ફેરવ્યા, જનમોજનમના તેં તો કંઈક ફેરા રે

અટકાવવા એને હજુ તો બાકી છે

દીધું જીવનમાં મને રે માડી તેં તો ઘણું ઘણું રે

હજી એક ચીજ દેવી રે માડી તોયે બાકી છે

દીધું અનોખું મન, મને તેં તો માડી રે

કરવું સ્થિર એને તો હજી બાકી છે

દીધું ભાવનાભર્યું હૈયું, તેં તો મને માડી રે

હજી એક ભાવના એમાં ભરવી તો બાકી છે

તુજ ચરણમાં લીન રહે, ભાવના એ ભરવી હજી બાકી છે

સમજ આપી જીવનમાં ઘણી તેં તો મને માડી રે

હજી એક સમજ દેવી હજી તો બાકી છે

છું હું કોણ, સમજાવવું ને ટકાવવું હજી બાકી છે

દીધા ને કરાવ્યા કંઈકના દર્શન, જીવનમાં મને રે માડી

હજી એક દર્શન તો બાકી છે

કરાવ્યા દર્શન તારી માયાના તો જગમાં, કરાવવા દર્શન તારા હજી બાકી છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē anē karyā kaṁīka upakāra, muja para tēṁ tō māḍī rē

hajī ēka upakāra tō karavō tārē tō bākī chē

dīdhā anē phēravyā, janamōjanamanā tēṁ tō kaṁīka phērā rē

aṭakāvavā ēnē haju tō bākī chē

dīdhuṁ jīvanamāṁ manē rē māḍī tēṁ tō ghaṇuṁ ghaṇuṁ rē

hajī ēka cīja dēvī rē māḍī tōyē bākī chē

dīdhuṁ anōkhuṁ mana, manē tēṁ tō māḍī rē

karavuṁ sthira ēnē tō hajī bākī chē

dīdhuṁ bhāvanābharyuṁ haiyuṁ, tēṁ tō manē māḍī rē

hajī ēka bhāvanā ēmāṁ bharavī tō bākī chē

tuja caraṇamāṁ līna rahē, bhāvanā ē bharavī hajī bākī chē

samaja āpī jīvanamāṁ ghaṇī tēṁ tō manē māḍī rē

hajī ēka samaja dēvī hajī tō bākī chē

chuṁ huṁ kōṇa, samajāvavuṁ nē ṭakāvavuṁ hajī bākī chē

dīdhā nē karāvyā kaṁīkanā darśana, jīvanamāṁ manē rē māḍī

hajī ēka darśana tō bākī chē

karāvyā darśana tārī māyānā tō jagamāṁ, karāvavā darśana tārā hajī bākī chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2934 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

First...293229332934...Last