BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2945 | Date: 19-Dec-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

જીવે છે સહુ તો ખુદને કાજે, કરે છે સહુ તો નિજ સ્વાર્થ કાજે

  No Audio

Jeeve Che Sahu Toh Khudne Kaaje, Kare Che Sahu Toh Nij Swaarth Kaaje

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1990-12-19 1990-12-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13933 જીવે છે સહુ તો ખુદને કાજે, કરે છે સહુ તો નિજ સ્વાર્થ કાજે જીવે છે સહુ તો ખુદને કાજે, કરે છે સહુ તો નિજ સ્વાર્થ કાજે
શ્વાસ ભી લે છે તો સહુ ખુદના કાજે, કરે દોડાદોડી ભી સહુ નિજના કાજે
છુપો સ્વાર્થ રહ્યો છે સહુમાં છુપાઈ, છુપાવે સ્વાર્થ તો સ્વાર્થના કાજે
ખુદની જરૂરિયત તો લાગે સહુને મોટી, અન્યની તો નજરમાં ન આવે
કરેલ ઉપકારો તો ગજાવે, અન્યના ઉપકાર બને એટલા તો છુપાવે
ખુદનું દુઃખ તો સહુની નજરમાં આવે, અન્યના દુઃખની તો ઉપેક્ષા થાયે
શરીરની સીમા શરીરથી બાંધે, વિશાળતાનો અનુભવ ના પામે
પામશે વ્યાપક્તા એ તો જ્યાં, સંકુચિતતા હૈયેથી એ તો હટાવે
પ્રેમમાં ભી જે બદલો માગે, નિવારણ દુઃખનું એનું ક્યાંથી થાયે
સુખ પામતાં ના આવડે, નિવારણ સાચો પ્રેમ એ તો ક્યાંથી પામે
Gujarati Bhajan no. 2945 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જીવે છે સહુ તો ખુદને કાજે, કરે છે સહુ તો નિજ સ્વાર્થ કાજે
શ્વાસ ભી લે છે તો સહુ ખુદના કાજે, કરે દોડાદોડી ભી સહુ નિજના કાજે
છુપો સ્વાર્થ રહ્યો છે સહુમાં છુપાઈ, છુપાવે સ્વાર્થ તો સ્વાર્થના કાજે
ખુદની જરૂરિયત તો લાગે સહુને મોટી, અન્યની તો નજરમાં ન આવે
કરેલ ઉપકારો તો ગજાવે, અન્યના ઉપકાર બને એટલા તો છુપાવે
ખુદનું દુઃખ તો સહુની નજરમાં આવે, અન્યના દુઃખની તો ઉપેક્ષા થાયે
શરીરની સીમા શરીરથી બાંધે, વિશાળતાનો અનુભવ ના પામે
પામશે વ્યાપક્તા એ તો જ્યાં, સંકુચિતતા હૈયેથી એ તો હટાવે
પ્રેમમાં ભી જે બદલો માગે, નિવારણ દુઃખનું એનું ક્યાંથી થાયે
સુખ પામતાં ના આવડે, નિવારણ સાચો પ્રેમ એ તો ક્યાંથી પામે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jīvē chē sahu tō khudanē kājē, karē chē sahu tō nija svārtha kājē
śvāsa bhī lē chē tō sahu khudanā kājē, karē dōḍādōḍī bhī sahu nijanā kājē
chupō svārtha rahyō chē sahumāṁ chupāī, chupāvē svārtha tō svārthanā kājē
khudanī jarūriyata tō lāgē sahunē mōṭī, anyanī tō najaramāṁ na āvē
karēla upakārō tō gajāvē, anyanā upakāra banē ēṭalā tō chupāvē
khudanuṁ duḥkha tō sahunī najaramāṁ āvē, anyanā duḥkhanī tō upēkṣā thāyē
śarīranī sīmā śarīrathī bāṁdhē, viśālatānō anubhava nā pāmē
pāmaśē vyāpaktā ē tō jyāṁ, saṁkucitatā haiyēthī ē tō haṭāvē
prēmamāṁ bhī jē badalō māgē, nivāraṇa duḥkhanuṁ ēnuṁ kyāṁthī thāyē
sukha pāmatāṁ nā āvaḍē, nivāraṇa sācō prēma ē tō kyāṁthī pāmē
First...29412942294329442945...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall