BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5907 | Date: 16-Aug-1995
   Text Size Increase Font Decrease Font

એવું એ કોણ છે, એવું એ કોણ છે

  No Audio

Evu E Kon Che, Avu E Kon Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1995-08-16 1995-08-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1394 એવું એ કોણ છે, એવું એ કોણ છે એવું એ કોણ છે, એવું એ કોણ છે
છે એ તારા, છે એ મારા, છે એ તો સહુના, એવું એ કોણ છે
તોલે એ, ને માપે ના એ વધુ કે ઓછું, એવું એ તોલનાર કોણ છે
વરસાવે પ્રેમ તો એ સદા, એની એ ધારા વરસાવનાર એ કોણ છે
ના દેખાવા છતાં રહે છે જે સાથેને સાથે, એવો એ સાથે રહેનાર એ કોણ છે
નથી આકાર તો જેને, નમે સહુ આકાર તો જેને, એવો એ નિરાકાર કોણ છે
ના જાણી શક્યા સાચી રીતે કોઈ એને, જાણે સાચી રીતે એ સહુને, એવો એ જાણકાર કોણ છે
એની શક્તિની તોલે આવે ના કોઈ બીજો, એવો એ શક્તિશાળી કોણ છે
કહ્યા વિના પણ કરે એ એનું ધાર્યું, એવું ધાર્યું કરનાર એ કોણ છે
અનેક નામો ને રૂપે જે ઓળખાયે, લેતા નામ એનું એ દોડયો આવે, એવો દોડનાર એ કોણ છે
માંગે ના એ કંચન કે કાંઈ, માંગે શુદ્ધ ભાવો એ,એવો એ ઝીલવાવાળો એ કોણ છે
Gujarati Bhajan no. 5907 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
એવું એ કોણ છે, એવું એ કોણ છે
છે એ તારા, છે એ મારા, છે એ તો સહુના, એવું એ કોણ છે
તોલે એ, ને માપે ના એ વધુ કે ઓછું, એવું એ તોલનાર કોણ છે
વરસાવે પ્રેમ તો એ સદા, એની એ ધારા વરસાવનાર એ કોણ છે
ના દેખાવા છતાં રહે છે જે સાથેને સાથે, એવો એ સાથે રહેનાર એ કોણ છે
નથી આકાર તો જેને, નમે સહુ આકાર તો જેને, એવો એ નિરાકાર કોણ છે
ના જાણી શક્યા સાચી રીતે કોઈ એને, જાણે સાચી રીતે એ સહુને, એવો એ જાણકાર કોણ છે
એની શક્તિની તોલે આવે ના કોઈ બીજો, એવો એ શક્તિશાળી કોણ છે
કહ્યા વિના પણ કરે એ એનું ધાર્યું, એવું ધાર્યું કરનાર એ કોણ છે
અનેક નામો ને રૂપે જે ઓળખાયે, લેતા નામ એનું એ દોડયો આવે, એવો દોડનાર એ કોણ છે
માંગે ના એ કંચન કે કાંઈ, માંગે શુદ્ધ ભાવો એ,એવો એ ઝીલવાવાળો એ કોણ છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ēvuṁ ē kōṇa chē, ēvuṁ ē kōṇa chē
chē ē tārā, chē ē mārā, chē ē tō sahunā, ēvuṁ ē kōṇa chē
tōlē ē, nē māpē nā ē vadhu kē ōchuṁ, ēvuṁ ē tōlanāra kōṇa chē
varasāvē prēma tō ē sadā, ēnī ē dhārā varasāvanāra ē kōṇa chē
nā dēkhāvā chatāṁ rahē chē jē sāthēnē sāthē, ēvō ē sāthē rahēnāra ē kōṇa chē
nathī ākāra tō jēnē, namē sahu ākāra tō jēnē, ēvō ē nirākāra kōṇa chē
nā jāṇī śakyā sācī rītē kōī ēnē, jāṇē sācī rītē ē sahunē, ēvō ē jāṇakāra kōṇa chē
ēnī śaktinī tōlē āvē nā kōī bījō, ēvō ē śaktiśālī kōṇa chē
kahyā vinā paṇa karē ē ēnuṁ dhāryuṁ, ēvuṁ dhāryuṁ karanāra ē kōṇa chē
anēka nāmō nē rūpē jē ōlakhāyē, lētā nāma ēnuṁ ē dōḍayō āvē, ēvō dōḍanāra ē kōṇa chē
māṁgē nā ē kaṁcana kē kāṁī, māṁgē śuddha bhāvō ē,ēvō ē jhīlavāvālō ē kōṇa chē
First...59015902590359045905...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall