BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2964 | Date: 30-Dec-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

મને તો કોનું ધાર્યું કર્યું છે, ના કોઈના હાથમાં એ તો રહ્યું છે

  No Audio

Mann Eh Toh Konu Dhaaru Karyu Che, Na Koina Haath Ma Eh Toh Rahyu Che

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1990-12-30 1990-12-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13952 મને તો કોનું ધાર્યું કર્યું છે, ના કોઈના હાથમાં એ તો રહ્યું છે મને તો કોનું ધાર્યું કર્યું છે, ના કોઈના હાથમાં એ તો રહ્યું છે
રહ્યું છે એ તો ફરતું ને ફરતું, નચાવતું તો સહુને એ તો રહ્યું છે
કરતું રહ્યું છે એ તો પોતાનું ધાર્યું, ના કોઈ અટકાવી એને શક્યું છે
રહ્યું છે એ તો હાથમાં જેના, જગમાં એને તો બધું મળ્યું છે
કર્યું તો મન શાંત જેણે જીવનમાં, શાંતિ એને જીવનમાં વરી છે
રહ્યા દોડતાં મન પાછળ તો જે, ફરિયાદો તો જીવનમાં એણે કરી છે
રાખ્યું કાબૂમાં જેણે એને જીવનમાં, એની પાસે ધાર્યું તો કરાવ્યું છે
કરી કોશિશ કેળવવા એને તો જેણે, કેળવાતું સદા એ તો રહ્યું છે
કેળવાયું મન જીવનમાં જ્યાં એકવાર, શક્તિ એમાં તો એણે ભરી છે
ધાર્યું અણધાર્યું કર્યું એણે પુરું, જ્યાં શક્તિ એની તો પૂરી ખીલી છે
Gujarati Bhajan no. 2964 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મને તો કોનું ધાર્યું કર્યું છે, ના કોઈના હાથમાં એ તો રહ્યું છે
રહ્યું છે એ તો ફરતું ને ફરતું, નચાવતું તો સહુને એ તો રહ્યું છે
કરતું રહ્યું છે એ તો પોતાનું ધાર્યું, ના કોઈ અટકાવી એને શક્યું છે
રહ્યું છે એ તો હાથમાં જેના, જગમાં એને તો બધું મળ્યું છે
કર્યું તો મન શાંત જેણે જીવનમાં, શાંતિ એને જીવનમાં વરી છે
રહ્યા દોડતાં મન પાછળ તો જે, ફરિયાદો તો જીવનમાં એણે કરી છે
રાખ્યું કાબૂમાં જેણે એને જીવનમાં, એની પાસે ધાર્યું તો કરાવ્યું છે
કરી કોશિશ કેળવવા એને તો જેણે, કેળવાતું સદા એ તો રહ્યું છે
કેળવાયું મન જીવનમાં જ્યાં એકવાર, શક્તિ એમાં તો એણે ભરી છે
ધાર્યું અણધાર્યું કર્યું એણે પુરું, જ્યાં શક્તિ એની તો પૂરી ખીલી છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
manē tō kōnuṁ dhāryuṁ karyuṁ chē, nā kōīnā hāthamāṁ ē tō rahyuṁ chē
rahyuṁ chē ē tō pharatuṁ nē pharatuṁ, nacāvatuṁ tō sahunē ē tō rahyuṁ chē
karatuṁ rahyuṁ chē ē tō pōtānuṁ dhāryuṁ, nā kōī aṭakāvī ēnē śakyuṁ chē
rahyuṁ chē ē tō hāthamāṁ jēnā, jagamāṁ ēnē tō badhuṁ malyuṁ chē
karyuṁ tō mana śāṁta jēṇē jīvanamāṁ, śāṁti ēnē jīvanamāṁ varī chē
rahyā dōḍatāṁ mana pāchala tō jē, phariyādō tō jīvanamāṁ ēṇē karī chē
rākhyuṁ kābūmāṁ jēṇē ēnē jīvanamāṁ, ēnī pāsē dhāryuṁ tō karāvyuṁ chē
karī kōśiśa kēlavavā ēnē tō jēṇē, kēlavātuṁ sadā ē tō rahyuṁ chē
kēlavāyuṁ mana jīvanamāṁ jyāṁ ēkavāra, śakti ēmāṁ tō ēṇē bharī chē
dhāryuṁ aṇadhāryuṁ karyuṁ ēṇē puruṁ, jyāṁ śakti ēnī tō pūrī khīlī chē
First...29612962296329642965...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall