BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2967 | Date: 01-Jan-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

ડંખ લાગ્યો હૈયાને રે ઊંડો, ડંખ એ તો હૈયાને ડંખતો રહેશે

  No Audio

Dankh Laagyo Haiyaa Ne Re Unndo, Dankh Eh Toh Haiyaa Ne Dankhto Rehshe

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1991-01-01 1991-01-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13955 ડંખ લાગ્યો હૈયાને રે ઊંડો, ડંખ એ તો હૈયાને ડંખતો રહેશે ડંખ લાગ્યો હૈયાને રે ઊંડો, ડંખ એ તો હૈયાને ડંખતો રહેશે
સમય મલમપટ્ટી કદી એની કરશે, કદી તોયે ના એ તો રૂઝાશે
કદી કદી ડંખ વિષ બનીને તો બહાર આવી જાશે - ડંખ...
ડંખેલાના ડંખ તો જીરવવા, જીવનમાં આકરા બની રે જાશે - ડંખ...
કદી કદી એ તો પ્રકૃતિમાં બદલી લાવી રે એ તો જાશે - ડંખ...
જોશે ના જગમાં એ તો બીજું રે કાંઈ, વેદના એ તો ઓક્તો જાશે - ડંખ...
વળતો ડંખ મારીને, કદી કદી એ તો અટકી રે જાશે - ડંખ...
લાગ્યો ડંખ જ્યાં શબ્દનો, હૈયું એ તો કોરી રે જાશે - ડંખ...
ડંખ લાગ્યો જ્યાં પ્રેમનો, બીજું બધું એ તો ભુલાવી જાશે - ડંખ...
લાગશે ડંખ જ્યાં સાચી ભક્તિનો, જીવન એ તો સુધારી જાશે - ડંખ...
Gujarati Bhajan no. 2967 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ડંખ લાગ્યો હૈયાને રે ઊંડો, ડંખ એ તો હૈયાને ડંખતો રહેશે
સમય મલમપટ્ટી કદી એની કરશે, કદી તોયે ના એ તો રૂઝાશે
કદી કદી ડંખ વિષ બનીને તો બહાર આવી જાશે - ડંખ...
ડંખેલાના ડંખ તો જીરવવા, જીવનમાં આકરા બની રે જાશે - ડંખ...
કદી કદી એ તો પ્રકૃતિમાં બદલી લાવી રે એ તો જાશે - ડંખ...
જોશે ના જગમાં એ તો બીજું રે કાંઈ, વેદના એ તો ઓક્તો જાશે - ડંખ...
વળતો ડંખ મારીને, કદી કદી એ તો અટકી રે જાશે - ડંખ...
લાગ્યો ડંખ જ્યાં શબ્દનો, હૈયું એ તો કોરી રે જાશે - ડંખ...
ડંખ લાગ્યો જ્યાં પ્રેમનો, બીજું બધું એ તો ભુલાવી જાશે - ડંખ...
લાગશે ડંખ જ્યાં સાચી ભક્તિનો, જીવન એ તો સુધારી જાશે - ડંખ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ḍaṁkha lāgyō haiyānē rē ūṁḍō, ḍaṁkha ē tō haiyānē ḍaṁkhatō rahēśē
samaya malamapaṭṭī kadī ēnī karaśē, kadī tōyē nā ē tō rūjhāśē
kadī kadī ḍaṁkha viṣa banīnē tō bahāra āvī jāśē - ḍaṁkha...
ḍaṁkhēlānā ḍaṁkha tō jīravavā, jīvanamāṁ ākarā banī rē jāśē - ḍaṁkha...
kadī kadī ē tō prakr̥timāṁ badalī lāvī rē ē tō jāśē - ḍaṁkha...
jōśē nā jagamāṁ ē tō bījuṁ rē kāṁī, vēdanā ē tō ōktō jāśē - ḍaṁkha...
valatō ḍaṁkha mārīnē, kadī kadī ē tō aṭakī rē jāśē - ḍaṁkha...
lāgyō ḍaṁkha jyāṁ śabdanō, haiyuṁ ē tō kōrī rē jāśē - ḍaṁkha...
ḍaṁkha lāgyō jyāṁ prēmanō, bījuṁ badhuṁ ē tō bhulāvī jāśē - ḍaṁkha...
lāgaśē ḍaṁkha jyāṁ sācī bhaktinō, jīvana ē tō sudhārī jāśē - ḍaṁkha...
First...29662967296829692970...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall