Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2981 | Date: 08-Jan-1991
રહીએ ભલે અમે એક ઠેકાણે, ભેગા અમે તોયે રહેતા નથી
Rahīē bhalē amē ēka ṭhēkāṇē, bhēgā amē tōyē rahētā nathī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2981 | Date: 08-Jan-1991

રહીએ ભલે અમે એક ઠેકાણે, ભેગા અમે તોયે રહેતા નથી

  No Audio

rahīē bhalē amē ēka ṭhēkāṇē, bhēgā amē tōyē rahētā nathī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1991-01-08 1991-01-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13969 રહીએ ભલે અમે એક ઠેકાણે, ભેગા અમે તોયે રહેતા નથી રહીએ ભલે અમે એક ઠેકાણે, ભેગા અમે તોયે રહેતા નથી

વહે પ્રવાહ અમારા તો નોખનોખા, એક દિશામાં એ તો વહેતાં નથી

કરીએ કોશિશો, નિર્ણયો પર કાબૂ લેવા, નિર્ણયો બીજા અમને ખપતા નથી

મૂંઝવતા રહીએ અમે બુદ્ધિને, મૂંઝવ્યા વિના એને અમે રહેતા નથી

તાણાતાણી થઈ જાય જ્યાં અમારી શરૂ, દયાજનક હાલત કર્યા વિના રહેતા નથી

મક્કમતા વિના અમે ગાંઠિયે નહિ, કાચાપોચાને ઊભા રહેવા દેતા નથી

ગમે અમને કાબૂ મેળવવો, એના વિના અમે તો જંપતા નથી

આવે જ્યાં એ તો કાબૂમાં, કાં ખાસડાં, કાં વાહવાહ અપાવ્યા વિના રહેતા નથી

બની લાચાર રમે માનવ અમારા હાથમાં, માનવી તોયે સમજતા નથી

કરે જ્યાં એ યત્નો તો થોડા, સામનો કર્યા વિના અમે રહેતા નથી

આવે ભલે દયા અમને તો એની, તોયે અમે એને તો છોડતા નથી

મક્કમતા વિના અમે ગાંઠિયે નહીં, કાચાપોચાને ઊભા રહેવા દેતા નથી
View Original Increase Font Decrease Font


રહીએ ભલે અમે એક ઠેકાણે, ભેગા અમે તોયે રહેતા નથી

વહે પ્રવાહ અમારા તો નોખનોખા, એક દિશામાં એ તો વહેતાં નથી

કરીએ કોશિશો, નિર્ણયો પર કાબૂ લેવા, નિર્ણયો બીજા અમને ખપતા નથી

મૂંઝવતા રહીએ અમે બુદ્ધિને, મૂંઝવ્યા વિના એને અમે રહેતા નથી

તાણાતાણી થઈ જાય જ્યાં અમારી શરૂ, દયાજનક હાલત કર્યા વિના રહેતા નથી

મક્કમતા વિના અમે ગાંઠિયે નહિ, કાચાપોચાને ઊભા રહેવા દેતા નથી

ગમે અમને કાબૂ મેળવવો, એના વિના અમે તો જંપતા નથી

આવે જ્યાં એ તો કાબૂમાં, કાં ખાસડાં, કાં વાહવાહ અપાવ્યા વિના રહેતા નથી

બની લાચાર રમે માનવ અમારા હાથમાં, માનવી તોયે સમજતા નથી

કરે જ્યાં એ યત્નો તો થોડા, સામનો કર્યા વિના અમે રહેતા નથી

આવે ભલે દયા અમને તો એની, તોયે અમે એને તો છોડતા નથી

મક્કમતા વિના અમે ગાંઠિયે નહીં, કાચાપોચાને ઊભા રહેવા દેતા નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rahīē bhalē amē ēka ṭhēkāṇē, bhēgā amē tōyē rahētā nathī

vahē pravāha amārā tō nōkhanōkhā, ēka diśāmāṁ ē tō vahētāṁ nathī

karīē kōśiśō, nirṇayō para kābū lēvā, nirṇayō bījā amanē khapatā nathī

mūṁjhavatā rahīē amē buddhinē, mūṁjhavyā vinā ēnē amē rahētā nathī

tāṇātāṇī thaī jāya jyāṁ amārī śarū, dayājanaka hālata karyā vinā rahētā nathī

makkamatā vinā amē gāṁṭhiyē nahi, kācāpōcānē ūbhā rahēvā dētā nathī

gamē amanē kābū mēlavavō, ēnā vinā amē tō jaṁpatā nathī

āvē jyāṁ ē tō kābūmāṁ, kāṁ khāsaḍāṁ, kāṁ vāhavāha apāvyā vinā rahētā nathī

banī lācāra ramē mānava amārā hāthamāṁ, mānavī tōyē samajatā nathī

karē jyāṁ ē yatnō tō thōḍā, sāmanō karyā vinā amē rahētā nathī

āvē bhalē dayā amanē tō ēnī, tōyē amē ēnē tō chōḍatā nathī

makkamatā vinā amē gāṁṭhiyē nahīṁ, kācāpōcānē ūbhā rahēvā dētā nathī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2981 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...298029812982...Last