Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2992 | Date: 15-Jan-1991
શીખવે રે માડી, અમને તો તું કાંઈ, શીખ્યા અમે તો બીજું રે કાંઈ રે
Śīkhavē rē māḍī, amanē tō tuṁ kāṁī, śīkhyā amē tō bījuṁ rē kāṁī rē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2992 | Date: 15-Jan-1991

શીખવે રે માડી, અમને તો તું કાંઈ, શીખ્યા અમે તો બીજું રે કાંઈ રે

  No Audio

śīkhavē rē māḍī, amanē tō tuṁ kāṁī, śīkhyā amē tō bījuṁ rē kāṁī rē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1991-01-15 1991-01-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13980 શીખવે રે માડી, અમને તો તું કાંઈ, શીખ્યા અમે તો બીજું રે કાંઈ રે શીખવે રે માડી, અમને તો તું કાંઈ, શીખ્યા અમે તો બીજું રે કાંઈ રે

જીવનમાં આવું તો કેમ બન્યું રે માડી, જીવનમાં આવું તે કેમ બન્યું રે

તું ચાહતી રહી છે કાંઈ, કરતા રહ્યા જીવનમાં અમે તો બીજું કાંઈ રે - જીવનમાં...

કરવી છે રાજી તને તો અમારે, ચાલતા રહ્યા નારાજગીના પથ પર રે - જીવનમાં...

ભક્તિની તાણ હૈયે જાગી, મનડું માયામાં તો તણાતું ને તણાતું ગયું રે - જીવનમાં...

કરતા રહીએ જીવનમાં અમે તો કાંઈ, ચાહીએ અમે તો બીજું કાંઈ રે - જીવનમાં...

સુખ કાજે રહીએ અમે રે દોડતાં, દુઃખ તો દ્વાર અમારા ખખડાવતું રહ્યું રે - જીવનમાં...

જાવું છે તો દિશામાં તારી, મુખ અમારું બીજે તો કેમ ફેરવી દીધું રે - જીવનમાં...

પ્રેમ ને ભક્તિ અમને વિસરાવી, માયાના ચક્રાવે કેમ અમને ચડાવી દીધા રે - જીવનમાં

ઇચ્છાઓ ને ભાગ્યની જોડી જમાવી, શાને તેં તો આવું કરી દીધું રે - જીવનમાં
View Original Increase Font Decrease Font


શીખવે રે માડી, અમને તો તું કાંઈ, શીખ્યા અમે તો બીજું રે કાંઈ રે

જીવનમાં આવું તો કેમ બન્યું રે માડી, જીવનમાં આવું તે કેમ બન્યું રે

તું ચાહતી રહી છે કાંઈ, કરતા રહ્યા જીવનમાં અમે તો બીજું કાંઈ રે - જીવનમાં...

કરવી છે રાજી તને તો અમારે, ચાલતા રહ્યા નારાજગીના પથ પર રે - જીવનમાં...

ભક્તિની તાણ હૈયે જાગી, મનડું માયામાં તો તણાતું ને તણાતું ગયું રે - જીવનમાં...

કરતા રહીએ જીવનમાં અમે તો કાંઈ, ચાહીએ અમે તો બીજું કાંઈ રે - જીવનમાં...

સુખ કાજે રહીએ અમે રે દોડતાં, દુઃખ તો દ્વાર અમારા ખખડાવતું રહ્યું રે - જીવનમાં...

જાવું છે તો દિશામાં તારી, મુખ અમારું બીજે તો કેમ ફેરવી દીધું રે - જીવનમાં...

પ્રેમ ને ભક્તિ અમને વિસરાવી, માયાના ચક્રાવે કેમ અમને ચડાવી દીધા રે - જીવનમાં

ઇચ્છાઓ ને ભાગ્યની જોડી જમાવી, શાને તેં તો આવું કરી દીધું રે - જીવનમાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

śīkhavē rē māḍī, amanē tō tuṁ kāṁī, śīkhyā amē tō bījuṁ rē kāṁī rē

jīvanamāṁ āvuṁ tō kēma banyuṁ rē māḍī, jīvanamāṁ āvuṁ tē kēma banyuṁ rē

tuṁ cāhatī rahī chē kāṁī, karatā rahyā jīvanamāṁ amē tō bījuṁ kāṁī rē - jīvanamāṁ...

karavī chē rājī tanē tō amārē, cālatā rahyā nārājagīnā patha para rē - jīvanamāṁ...

bhaktinī tāṇa haiyē jāgī, manaḍuṁ māyāmāṁ tō taṇātuṁ nē taṇātuṁ gayuṁ rē - jīvanamāṁ...

karatā rahīē jīvanamāṁ amē tō kāṁī, cāhīē amē tō bījuṁ kāṁī rē - jīvanamāṁ...

sukha kājē rahīē amē rē dōḍatāṁ, duḥkha tō dvāra amārā khakhaḍāvatuṁ rahyuṁ rē - jīvanamāṁ...

jāvuṁ chē tō diśāmāṁ tārī, mukha amāruṁ bījē tō kēma phēravī dīdhuṁ rē - jīvanamāṁ...

prēma nē bhakti amanē visarāvī, māyānā cakrāvē kēma amanē caḍāvī dīdhā rē - jīvanamāṁ

icchāō nē bhāgyanī jōḍī jamāvī, śānē tēṁ tō āvuṁ karī dīdhuṁ rē - jīvanamāṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2992 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...299229932994...Last