BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5912 | Date: 21-Aug-1995
   Text Size Increase Font Decrease Font

એમાં કહેવા જેવું શું હતું, થવાનું હતું એ તો થયું

  No Audio

Ema Kaheva Jevu Shu Hatu, Thavaanu Hatu E To Thayu

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


Gujarati Bhajan no. 5912 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
એમાં કહેવા જેવું શું હતું, થવાનું હતું એ તો થયું
તાવડી ઉપર જ્યાં માખણ મૂક્યું, પીગળવાનું હતું એ તો પીગળ્યું
નખરા વિનાની બાજી નકામી, જીવનમાં નખરાથી એ જીતાઈ ગઈ
વહેણનું વહેણ જ્યાં વહેતું હતું, પડયા જે એમાં એ તણાઈ ગયા
સૂરજ ઊગ્યો ને અંધારું ગયું, અચરજ પામવા જેવું એમાં શું હતું
લાખો જીવ તો જીવન જીવી ગયા, જીવન એકનું જ એમાં યાદ રાખવા જેવું હતું
ચાલ્યું ના જીવનમાં જ્યાં મારું, પ્રભુને હૈયેથી પોકાર્યું, દોડી આવ્યા ત્યાં પ્રભુ
લખવા ચાહ્યું જીવન સહુએ પોતાનું ઊંચું, લખી ના શક્યા એને ઊંચું
રાખવું હતું જીવન સહુએ તાણ વિનાનું, અનેક તાણોમાં જીવન તણાતું રહ્યું
ચાહ્યું પ્રભુ તને ભાવોમાં ખેંચવા, માયાનું ખેંચાણ મને ખેંચી ગયું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
First...59065907590859095910...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall