Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3007 | Date: 20-Jan-1991
રહેતા રહેતા મન તો ક્યારે બગડી જાય, એ તો ના કહેવાય
Rahētā rahētā mana tō kyārē bagaḍī jāya, ē tō nā kahēvāya

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 3007 | Date: 20-Jan-1991

રહેતા રહેતા મન તો ક્યારે બગડી જાય, એ તો ના કહેવાય

  No Audio

rahētā rahētā mana tō kyārē bagaḍī jāya, ē tō nā kahēvāya

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1991-01-20 1991-01-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13996 રહેતા રહેતા મન તો ક્યારે બગડી જાય, એ તો ના કહેવાય રહેતા રહેતા મન તો ક્યારે બગડી જાય, એ તો ના કહેવાય

કરી ચોખ્ખું રાખો હજી તો જ્યાં, મેલ તો, ત્યાં પાછો ચડી જાય

કરવા ને રાખવામાં ચોખ્ખું એને, આળસ ના એમાં પોસાય

રહે તો જ્યાં એ ફરતું ને ફરતું, થાય મેલું, ક્યારે ને ક્યાં, ના એ તો સમજાય

કરતા સ્થિર ને રાખવાં ચોખ્ખું એને, નાકે તો દમ આવી જાય

થાય ના ચોખ્ખું જ્યાં એ તો પૂરું, દર્શન પ્રભુના, થાય થાય ને છટકી જાય

પ્હોંચશે ને જાશે જ્યાં એ તો, થોડો થોડો સંગ તો એનો લાગી જાય

કરવા કોશિશો સાફ તો એને, વીત્યા ને વીતશે, જનમ કેટલા ના કહેવાય

કરવા સ્થિર ને રાખવા ચોખ્ખું એને, કોશિશોને તો સાધના કહેવાય

જોડાય જ્યાં એ તો સાચું, દર્શન એનું એ તો કરાવતું જાય

ના દેખાય છતાં, એની શક્તિનો, અનુભવ એ તો આપતું જાય

થાય ના ચોખ્ખું જ્યાં એ તો પૂરું દર્શન પ્રભુના, થાય થાય ને છટકી જાય
View Original Increase Font Decrease Font


રહેતા રહેતા મન તો ક્યારે બગડી જાય, એ તો ના કહેવાય

કરી ચોખ્ખું રાખો હજી તો જ્યાં, મેલ તો, ત્યાં પાછો ચડી જાય

કરવા ને રાખવામાં ચોખ્ખું એને, આળસ ના એમાં પોસાય

રહે તો જ્યાં એ ફરતું ને ફરતું, થાય મેલું, ક્યારે ને ક્યાં, ના એ તો સમજાય

કરતા સ્થિર ને રાખવાં ચોખ્ખું એને, નાકે તો દમ આવી જાય

થાય ના ચોખ્ખું જ્યાં એ તો પૂરું, દર્શન પ્રભુના, થાય થાય ને છટકી જાય

પ્હોંચશે ને જાશે જ્યાં એ તો, થોડો થોડો સંગ તો એનો લાગી જાય

કરવા કોશિશો સાફ તો એને, વીત્યા ને વીતશે, જનમ કેટલા ના કહેવાય

કરવા સ્થિર ને રાખવા ચોખ્ખું એને, કોશિશોને તો સાધના કહેવાય

જોડાય જ્યાં એ તો સાચું, દર્શન એનું એ તો કરાવતું જાય

ના દેખાય છતાં, એની શક્તિનો, અનુભવ એ તો આપતું જાય

થાય ના ચોખ્ખું જ્યાં એ તો પૂરું દર્શન પ્રભુના, થાય થાય ને છટકી જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rahētā rahētā mana tō kyārē bagaḍī jāya, ē tō nā kahēvāya

karī cōkhkhuṁ rākhō hajī tō jyāṁ, mēla tō, tyāṁ pāchō caḍī jāya

karavā nē rākhavāmāṁ cōkhkhuṁ ēnē, ālasa nā ēmāṁ pōsāya

rahē tō jyāṁ ē pharatuṁ nē pharatuṁ, thāya mēluṁ, kyārē nē kyāṁ, nā ē tō samajāya

karatā sthira nē rākhavāṁ cōkhkhuṁ ēnē, nākē tō dama āvī jāya

thāya nā cōkhkhuṁ jyāṁ ē tō pūruṁ, darśana prabhunā, thāya thāya nē chaṭakī jāya

phōṁcaśē nē jāśē jyāṁ ē tō, thōḍō thōḍō saṁga tō ēnō lāgī jāya

karavā kōśiśō sāpha tō ēnē, vītyā nē vītaśē, janama kēṭalā nā kahēvāya

karavā sthira nē rākhavā cōkhkhuṁ ēnē, kōśiśōnē tō sādhanā kahēvāya

jōḍāya jyāṁ ē tō sācuṁ, darśana ēnuṁ ē tō karāvatuṁ jāya

nā dēkhāya chatāṁ, ēnī śaktinō, anubhava ē tō āpatuṁ jāya

thāya nā cōkhkhuṁ jyāṁ ē tō pūruṁ darśana prabhunā, thāya thāya nē chaṭakī jāya
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3007 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...300730083009...Last