BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3009 | Date: 23-Jan-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

ના ગમતું છોડવા તો છે સહુ તૈયાર, ગમતું તો કોણે ત્યજવું છે

  No Audio

Na Gamatu Chodava To Che Sahu Taiyar, Gamatu To Kone Tyaajavu Che

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1991-01-23 1991-01-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13998 ના ગમતું છોડવા તો છે સહુ તૈયાર, ગમતું તો કોણે ત્યજવું છે ના ગમતું છોડવા તો છે સહુ તૈયાર, ગમતું તો કોણે ત્યજવું છે
સાચું લાગ્યું તો જે પોતાને, એને છોડવા તો કોણ તૈયાર છે
ના માંગ્યું પ્રભુ તો દેતા આવે, બીજું જગમાં કોણે તો આમ દીધું છે
સાથની વાતો તો સહુ કોઈ કરતા, અનંત સાથ તો કોણે દીધો છે
જીવનમાં દુઃખ તો ક્ષણભર અનુભવતા, કાયમ દુઃખી કોણ રહ્યું છે
નજર સામેથી રહે સહુ હટતાં ને હટતાં, કાયમ નજર સામે કોણ રહ્યું છે
કોઈને કોઈ ચીજનું ગાંડપણ જાગે, પ્રભુ દીવાનો જગમાં કોણ રહ્યું છે
લાગણીમાં રહ્યા સહુ તો તણાતા, કાયમની લાગણી કોની ટકી છે
અંધારાં, અજવાળાં, અનુભવ્યાં સહુએ, કાયમ સાથે ના રહ્યા છે
આવ્યા જે જગમાં, છોડી ગયા જગને, કાયમ જગમાં કોણ રહ્યા છે
Gujarati Bhajan no. 3009 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ના ગમતું છોડવા તો છે સહુ તૈયાર, ગમતું તો કોણે ત્યજવું છે
સાચું લાગ્યું તો જે પોતાને, એને છોડવા તો કોણ તૈયાર છે
ના માંગ્યું પ્રભુ તો દેતા આવે, બીજું જગમાં કોણે તો આમ દીધું છે
સાથની વાતો તો સહુ કોઈ કરતા, અનંત સાથ તો કોણે દીધો છે
જીવનમાં દુઃખ તો ક્ષણભર અનુભવતા, કાયમ દુઃખી કોણ રહ્યું છે
નજર સામેથી રહે સહુ હટતાં ને હટતાં, કાયમ નજર સામે કોણ રહ્યું છે
કોઈને કોઈ ચીજનું ગાંડપણ જાગે, પ્રભુ દીવાનો જગમાં કોણ રહ્યું છે
લાગણીમાં રહ્યા સહુ તો તણાતા, કાયમની લાગણી કોની ટકી છે
અંધારાં, અજવાળાં, અનુભવ્યાં સહુએ, કાયમ સાથે ના રહ્યા છે
આવ્યા જે જગમાં, છોડી ગયા જગને, કાયમ જગમાં કોણ રહ્યા છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
nā gamatuṁ chōḍavā tō chē sahu taiyāra, gamatuṁ tō kōṇē tyajavuṁ chē
sācuṁ lāgyuṁ tō jē pōtānē, ēnē chōḍavā tō kōṇa taiyāra chē
nā māṁgyuṁ prabhu tō dētā āvē, bījuṁ jagamāṁ kōṇē tō āma dīdhuṁ chē
sāthanī vātō tō sahu kōī karatā, anaṁta sātha tō kōṇē dīdhō chē
jīvanamāṁ duḥkha tō kṣaṇabhara anubhavatā, kāyama duḥkhī kōṇa rahyuṁ chē
najara sāmēthī rahē sahu haṭatāṁ nē haṭatāṁ, kāyama najara sāmē kōṇa rahyuṁ chē
kōīnē kōī cījanuṁ gāṁḍapaṇa jāgē, prabhu dīvānō jagamāṁ kōṇa rahyuṁ chē
lāgaṇīmāṁ rahyā sahu tō taṇātā, kāyamanī lāgaṇī kōnī ṭakī chē
aṁdhārāṁ, ajavālāṁ, anubhavyāṁ sahuē, kāyama sāthē nā rahyā chē
āvyā jē jagamāṁ, chōḍī gayā jaganē, kāyama jagamāṁ kōṇa rahyā chē
First...30063007300830093010...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall