Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3032 | Date: 06-Feb-1991
છે ફળની તો આશા સહુનાં હૈયે, તૈયાર ફળ તો સહુને મીઠાં લાગે
Chē phalanī tō āśā sahunāṁ haiyē, taiyāra phala tō sahunē mīṭhāṁ lāgē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3032 | Date: 06-Feb-1991

છે ફળની તો આશા સહુનાં હૈયે, તૈયાર ફળ તો સહુને મીઠાં લાગે

  No Audio

chē phalanī tō āśā sahunāṁ haiyē, taiyāra phala tō sahunē mīṭhāṁ lāgē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1991-02-06 1991-02-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14021 છે ફળની તો આશા સહુનાં હૈયે, તૈયાર ફળ તો સહુને મીઠાં લાગે છે ફળની તો આશા સહુનાં હૈયે, તૈયાર ફળ તો સહુને મીઠાં લાગે

કરવી નથી મહેનત તો જગમાં જ્યાં, અન્યના ફળની તો ચાહના જાગે

જાણેઅજાણ્યે જીવનમાં તો કાંટા વાગે, અપેક્ષા તો સુંદર ફૂલની રાખે

ખારું જળ સુકાતા તો મીઠું મળે, આશા તોયે સાકરની રે રાખે

કડવાશનાં બીજ તો જીવનમાં રોપે, મીઠાશ તો એમાં ક્યાંથી મળે

સૂર્ય તો જ્યાં ઢળી રે જાયે, સૂર્યપ્રકાશની અપેક્ષા તોયે ત્યારે રાખે

અગ્નિમાંથી હૂંફ તો સહુને મળે, અપેક્ષા બરફમાંથી તોયે એની રાખે

ફળ તો સદાસર્વદા મહેનત માગે, તોયે મહેનતથી સહુ ભાગે

માયાનાં બીજ તો જ્યાં હૈયે વાવે, આશા પ્રભુદર્શનની તોયે રાખે
View Original Increase Font Decrease Font


છે ફળની તો આશા સહુનાં હૈયે, તૈયાર ફળ તો સહુને મીઠાં લાગે

કરવી નથી મહેનત તો જગમાં જ્યાં, અન્યના ફળની તો ચાહના જાગે

જાણેઅજાણ્યે જીવનમાં તો કાંટા વાગે, અપેક્ષા તો સુંદર ફૂલની રાખે

ખારું જળ સુકાતા તો મીઠું મળે, આશા તોયે સાકરની રે રાખે

કડવાશનાં બીજ તો જીવનમાં રોપે, મીઠાશ તો એમાં ક્યાંથી મળે

સૂર્ય તો જ્યાં ઢળી રે જાયે, સૂર્યપ્રકાશની અપેક્ષા તોયે ત્યારે રાખે

અગ્નિમાંથી હૂંફ તો સહુને મળે, અપેક્ષા બરફમાંથી તોયે એની રાખે

ફળ તો સદાસર્વદા મહેનત માગે, તોયે મહેનતથી સહુ ભાગે

માયાનાં બીજ તો જ્યાં હૈયે વાવે, આશા પ્રભુદર્શનની તોયે રાખે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē phalanī tō āśā sahunāṁ haiyē, taiyāra phala tō sahunē mīṭhāṁ lāgē

karavī nathī mahēnata tō jagamāṁ jyāṁ, anyanā phalanī tō cāhanā jāgē

jāṇēajāṇyē jīvanamāṁ tō kāṁṭā vāgē, apēkṣā tō suṁdara phūlanī rākhē

khāruṁ jala sukātā tō mīṭhuṁ malē, āśā tōyē sākaranī rē rākhē

kaḍavāśanāṁ bīja tō jīvanamāṁ rōpē, mīṭhāśa tō ēmāṁ kyāṁthī malē

sūrya tō jyāṁ ḍhalī rē jāyē, sūryaprakāśanī apēkṣā tōyē tyārē rākhē

agnimāṁthī hūṁpha tō sahunē malē, apēkṣā baraphamāṁthī tōyē ēnī rākhē

phala tō sadāsarvadā mahēnata māgē, tōyē mahēnatathī sahu bhāgē

māyānāṁ bīja tō jyāṁ haiyē vāvē, āśā prabhudarśananī tōyē rākhē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3032 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...303130323033...Last