Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3033 | Date: 06-Feb-1991
રે પામર જીવડાં રે, જીવનમાં પામર ને પામર તું શાને બનતો રહ્યો
Rē pāmara jīvaḍāṁ rē, jīvanamāṁ pāmara nē pāmara tuṁ śānē banatō rahyō

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3033 | Date: 06-Feb-1991

રે પામર જીવડાં રે, જીવનમાં પામર ને પામર તું શાને બનતો રહ્યો

  No Audio

rē pāmara jīvaḍāṁ rē, jīvanamāṁ pāmara nē pāmara tuṁ śānē banatō rahyō

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1991-02-06 1991-02-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14022 રે પામર જીવડાં રે, જીવનમાં પામર ને પામર તું શાને બનતો રહ્યો રે પામર જીવડાં રે, જીવનમાં પામર ને પામર તું શાને બનતો રહ્યો

બની પામર આવ્યો છે તું જગમાં, પામરતા કાં ના ખંખેરી શક્યો

ક્ષણેક્ષણે અંતરમાં શૂરવીર બની, કેમ પામર તું તો બની રહ્યો

બણગાં તો ખૂબ ફૂંકતો રહ્યો, આચરણમાં કેમ તું અધૂરો રહ્યો

ઊડવા ઊંચે કોશિશો તો તારી, શાને અધૂરી તું છોડતો ગયો

સંયમ શ્રદ્ધા ભક્તિની મૂડી તારી, શાને ઓછી તું કરતો રહ્યો

કરી વિચારો ને આચરણો ખોટાં, શાને દુઃખને તો તું નોતરતો રહ્યો

ડરને ચિંતાઓમાં તો ડૂબી, મરણ પહેલાં તો શાને તું મરતો રહ્યો

હું પદમાં તો જીવનમાં રાચી, પામર ને પામર તો શાને બનતો રહ્યો

માયામાં તો રહીને રે ભમતો, લક્ષ્ય તો શાને તું ચૂક્તો રહ્યો

છે પ્રભુનું તો તું સંતાન, એનાથી દૂર તું શાને થાતો રહ્યો
View Original Increase Font Decrease Font


રે પામર જીવડાં રે, જીવનમાં પામર ને પામર તું શાને બનતો રહ્યો

બની પામર આવ્યો છે તું જગમાં, પામરતા કાં ના ખંખેરી શક્યો

ક્ષણેક્ષણે અંતરમાં શૂરવીર બની, કેમ પામર તું તો બની રહ્યો

બણગાં તો ખૂબ ફૂંકતો રહ્યો, આચરણમાં કેમ તું અધૂરો રહ્યો

ઊડવા ઊંચે કોશિશો તો તારી, શાને અધૂરી તું છોડતો ગયો

સંયમ શ્રદ્ધા ભક્તિની મૂડી તારી, શાને ઓછી તું કરતો રહ્યો

કરી વિચારો ને આચરણો ખોટાં, શાને દુઃખને તો તું નોતરતો રહ્યો

ડરને ચિંતાઓમાં તો ડૂબી, મરણ પહેલાં તો શાને તું મરતો રહ્યો

હું પદમાં તો જીવનમાં રાચી, પામર ને પામર તો શાને બનતો રહ્યો

માયામાં તો રહીને રે ભમતો, લક્ષ્ય તો શાને તું ચૂક્તો રહ્યો

છે પ્રભુનું તો તું સંતાન, એનાથી દૂર તું શાને થાતો રહ્યો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rē pāmara jīvaḍāṁ rē, jīvanamāṁ pāmara nē pāmara tuṁ śānē banatō rahyō

banī pāmara āvyō chē tuṁ jagamāṁ, pāmaratā kāṁ nā khaṁkhērī śakyō

kṣaṇēkṣaṇē aṁtaramāṁ śūravīra banī, kēma pāmara tuṁ tō banī rahyō

baṇagāṁ tō khūba phūṁkatō rahyō, ācaraṇamāṁ kēma tuṁ adhūrō rahyō

ūḍavā ūṁcē kōśiśō tō tārī, śānē adhūrī tuṁ chōḍatō gayō

saṁyama śraddhā bhaktinī mūḍī tārī, śānē ōchī tuṁ karatō rahyō

karī vicārō nē ācaraṇō khōṭāṁ, śānē duḥkhanē tō tuṁ nōtaratō rahyō

ḍaranē ciṁtāōmāṁ tō ḍūbī, maraṇa pahēlāṁ tō śānē tuṁ maratō rahyō

huṁ padamāṁ tō jīvanamāṁ rācī, pāmara nē pāmara tō śānē banatō rahyō

māyāmāṁ tō rahīnē rē bhamatō, lakṣya tō śānē tuṁ cūktō rahyō

chē prabhunuṁ tō tuṁ saṁtāna, ēnāthī dūra tuṁ śānē thātō rahyō
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3033 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...303130323033...Last