BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3039 | Date: 09-Feb-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

એક છે, એક છે, એક છે રે ભાઈ, જગમાં આ તો એક છે

  No Audio

Ek Che, Ek Che , Ek Che Re Bhai, Jagama Aa To Ek Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1991-02-09 1991-02-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14028 એક છે, એક છે, એક છે રે ભાઈ, જગમાં આ તો એક છે એક છે, એક છે, એક છે રે ભાઈ, જગમાં આ તો એક છે
ચમકે છે અનેક તારા તો આકાશમાં રે, પણ ધ્રુવનો તારો એમાં તો એક છે
છે પર્વતો તો જગમાં અનેક રે, પણ અનોખો હિમાલય એમાં તો એક છે
છે અનેક નદીઓ તો જગમાં રે, પણ પવિત્ર ગંગા મા, એમાં તો એક છે
છે અનેક તો રાત્રીઓ રે, પણ શરદપૂનમની રાત્રી તો એક છે
હીરાઓ તો જગમાં અનેક છે, પણ કોહિનૂરનો હીરો એમાં તો એક છે
પુસ્તકો તો જગમાં અનેક છે, પણ અનોખી ગીતા એમાં તો એક છે
પ્રકાશ તો જગમાં તો અનેક છે, પણ સૂર્યપ્રકાશ એમાં તો એક છે
છે જગમાં તો જીવ અનેક રે, પણ પરમાત્મા સહુમાં તો એક છે
Gujarati Bhajan no. 3039 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
એક છે, એક છે, એક છે રે ભાઈ, જગમાં આ તો એક છે
ચમકે છે અનેક તારા તો આકાશમાં રે, પણ ધ્રુવનો તારો એમાં તો એક છે
છે પર્વતો તો જગમાં અનેક રે, પણ અનોખો હિમાલય એમાં તો એક છે
છે અનેક નદીઓ તો જગમાં રે, પણ પવિત્ર ગંગા મા, એમાં તો એક છે
છે અનેક તો રાત્રીઓ રે, પણ શરદપૂનમની રાત્રી તો એક છે
હીરાઓ તો જગમાં અનેક છે, પણ કોહિનૂરનો હીરો એમાં તો એક છે
પુસ્તકો તો જગમાં અનેક છે, પણ અનોખી ગીતા એમાં તો એક છે
પ્રકાશ તો જગમાં તો અનેક છે, પણ સૂર્યપ્રકાશ એમાં તો એક છે
છે જગમાં તો જીવ અનેક રે, પણ પરમાત્મા સહુમાં તો એક છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ēka chē, ēka chē, ēka chē rē bhāī, jagamāṁ ā tō ēka chē
camakē chē anēka tārā tō ākāśamāṁ rē, paṇa dhruvanō tārō ēmāṁ tō ēka chē
chē parvatō tō jagamāṁ anēka rē, paṇa anōkhō himālaya ēmāṁ tō ēka chē
chē anēka nadīō tō jagamāṁ rē, paṇa pavitra gaṁgā mā, ēmāṁ tō ēka chē
chē anēka tō rātrīō rē, paṇa śaradapūnamanī rātrī tō ēka chē
hīrāō tō jagamāṁ anēka chē, paṇa kōhinūranō hīrō ēmāṁ tō ēka chē
pustakō tō jagamāṁ anēka chē, paṇa anōkhī gītā ēmāṁ tō ēka chē
prakāśa tō jagamāṁ tō anēka chē, paṇa sūryaprakāśa ēmāṁ tō ēka chē
chē jagamāṁ tō jīva anēka rē, paṇa paramātmā sahumāṁ tō ēka chē
First...30363037303830393040...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall