BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3047 | Date: 12-Feb-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

થઈ કે કરી તો જ્યાં સરખામણી, છે એ તો જુદાપણાની તો નિશાની

  No Audio

Thai Ke Kari To Jyaa Sarkhamani, Che E To Judapanani To Nishani

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1991-02-12 1991-02-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14036 થઈ કે કરી તો જ્યાં સરખામણી, છે એ તો જુદાપણાની તો નિશાની થઈ કે કરી તો જ્યાં સરખામણી, છે એ તો જુદાપણાની તો નિશાની
સ્વીકારું છું જ્યાં મને તો હું, લેવો પડશે તું ને તો ત્યાં સ્વીકારી
આ ને તે, પેલું ને બીજું, ઊભું નિત્ય એમાં તો થાતું રહેશે રે
જ્યાં તો એક છે, સરખામણી ના કોઈ સાથે તો થઈ શકે રે
સરખામણીમાં દેખાય જો એક્તા, છે એ તો સદા કામની રે
છે એકનો જ આ વ્યાપ્ત સમૂહ, મળી બધું તો એક થાય છે
જ્યાં એકને એકત્વની થાય પ્રતીતિ, સરખામણી ત્યાં અટકી જાય છે
પ્રભુ તો જ્યાં એક ને એક જ છે, સરખામણી એની સાથે ના થાય છે
કરવા સરખામણી પડે જરૂર અન્યની, એક ત્યાં તો અટકી જાય છે
કદી કદી બરોબરી મટી, નાનું ને મોટું, એમાં તો દેખાઈ જાય છે
Gujarati Bhajan no. 3047 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
થઈ કે કરી તો જ્યાં સરખામણી, છે એ તો જુદાપણાની તો નિશાની
સ્વીકારું છું જ્યાં મને તો હું, લેવો પડશે તું ને તો ત્યાં સ્વીકારી
આ ને તે, પેલું ને બીજું, ઊભું નિત્ય એમાં તો થાતું રહેશે રે
જ્યાં તો એક છે, સરખામણી ના કોઈ સાથે તો થઈ શકે રે
સરખામણીમાં દેખાય જો એક્તા, છે એ તો સદા કામની રે
છે એકનો જ આ વ્યાપ્ત સમૂહ, મળી બધું તો એક થાય છે
જ્યાં એકને એકત્વની થાય પ્રતીતિ, સરખામણી ત્યાં અટકી જાય છે
પ્રભુ તો જ્યાં એક ને એક જ છે, સરખામણી એની સાથે ના થાય છે
કરવા સરખામણી પડે જરૂર અન્યની, એક ત્યાં તો અટકી જાય છે
કદી કદી બરોબરી મટી, નાનું ને મોટું, એમાં તો દેખાઈ જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
thaī kē karī tō jyāṁ sarakhāmaṇī, chē ē tō judāpaṇānī tō niśānī
svīkāruṁ chuṁ jyāṁ manē tō huṁ, lēvō paḍaśē tuṁ nē tō tyāṁ svīkārī
ā nē tē, pēluṁ nē bījuṁ, ūbhuṁ nitya ēmāṁ tō thātuṁ rahēśē rē
jyāṁ tō ēka chē, sarakhāmaṇī nā kōī sāthē tō thaī śakē rē
sarakhāmaṇīmāṁ dēkhāya jō ēktā, chē ē tō sadā kāmanī rē
chē ēkanō ja ā vyāpta samūha, malī badhuṁ tō ēka thāya chē
jyāṁ ēkanē ēkatvanī thāya pratīti, sarakhāmaṇī tyāṁ aṭakī jāya chē
prabhu tō jyāṁ ēka nē ēka ja chē, sarakhāmaṇī ēnī sāthē nā thāya chē
karavā sarakhāmaṇī paḍē jarūra anyanī, ēka tyāṁ tō aṭakī jāya chē
kadī kadī barōbarī maṭī, nānuṁ nē mōṭuṁ, ēmāṁ tō dēkhāī jāya chē
First...30463047304830493050...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall