Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3047 | Date: 12-Feb-1991
થઈ કે કરી તો જ્યાં સરખામણી, છે એ તો જુદાપણાની તો નિશાની
Thaī kē karī tō jyāṁ sarakhāmaṇī, chē ē tō judāpaṇānī tō niśānī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3047 | Date: 12-Feb-1991

થઈ કે કરી તો જ્યાં સરખામણી, છે એ તો જુદાપણાની તો નિશાની

  No Audio

thaī kē karī tō jyāṁ sarakhāmaṇī, chē ē tō judāpaṇānī tō niśānī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1991-02-12 1991-02-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14036 થઈ કે કરી તો જ્યાં સરખામણી, છે એ તો જુદાપણાની તો નિશાની થઈ કે કરી તો જ્યાં સરખામણી, છે એ તો જુદાપણાની તો નિશાની

સ્વીકારું છું જ્યાં મને તો હું, લેવો પડશે તું ને તો ત્યાં સ્વીકારી

આ ને તે, પેલું ને બીજું, ઊભું નિત્ય એમાં તો થાતું રહેશે રે

જ્યાં તો એક છે, સરખામણી ના કોઈ સાથે તો થઈ શકે રે

સરખામણીમાં દેખાય જો એક્તા, છે એ તો સદા કામની રે

છે એકનો જ આ વ્યાપ્ત સમૂહ, મળી બધું તો એક થાય છે

જ્યાં એકને એકત્વની થાય પ્રતીતિ, સરખામણી ત્યાં અટકી જાય છે

પ્રભુ તો જ્યાં એક ને એક જ છે, સરખામણી એની સાથે ના થાય છે

કરવા સરખામણી પડે જરૂર અન્યની, એક ત્યાં તો અટકી જાય છે

કદી કદી બરોબરી મટી, નાનું ને મોટું, એમાં તો દેખાઈ જાય છે
View Original Increase Font Decrease Font


થઈ કે કરી તો જ્યાં સરખામણી, છે એ તો જુદાપણાની તો નિશાની

સ્વીકારું છું જ્યાં મને તો હું, લેવો પડશે તું ને તો ત્યાં સ્વીકારી

આ ને તે, પેલું ને બીજું, ઊભું નિત્ય એમાં તો થાતું રહેશે રે

જ્યાં તો એક છે, સરખામણી ના કોઈ સાથે તો થઈ શકે રે

સરખામણીમાં દેખાય જો એક્તા, છે એ તો સદા કામની રે

છે એકનો જ આ વ્યાપ્ત સમૂહ, મળી બધું તો એક થાય છે

જ્યાં એકને એકત્વની થાય પ્રતીતિ, સરખામણી ત્યાં અટકી જાય છે

પ્રભુ તો જ્યાં એક ને એક જ છે, સરખામણી એની સાથે ના થાય છે

કરવા સરખામણી પડે જરૂર અન્યની, એક ત્યાં તો અટકી જાય છે

કદી કદી બરોબરી મટી, નાનું ને મોટું, એમાં તો દેખાઈ જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

thaī kē karī tō jyāṁ sarakhāmaṇī, chē ē tō judāpaṇānī tō niśānī

svīkāruṁ chuṁ jyāṁ manē tō huṁ, lēvō paḍaśē tuṁ nē tō tyāṁ svīkārī

ā nē tē, pēluṁ nē bījuṁ, ūbhuṁ nitya ēmāṁ tō thātuṁ rahēśē rē

jyāṁ tō ēka chē, sarakhāmaṇī nā kōī sāthē tō thaī śakē rē

sarakhāmaṇīmāṁ dēkhāya jō ēktā, chē ē tō sadā kāmanī rē

chē ēkanō ja ā vyāpta samūha, malī badhuṁ tō ēka thāya chē

jyāṁ ēkanē ēkatvanī thāya pratīti, sarakhāmaṇī tyāṁ aṭakī jāya chē

prabhu tō jyāṁ ēka nē ēka ja chē, sarakhāmaṇī ēnī sāthē nā thāya chē

karavā sarakhāmaṇī paḍē jarūra anyanī, ēka tyāṁ tō aṭakī jāya chē

kadī kadī barōbarī maṭī, nānuṁ nē mōṭuṁ, ēmāṁ tō dēkhāī jāya chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3047 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...304630473048...Last