Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3060 | Date: 22-Feb-1991
રહ્યા છે પડતાં તો અમને રે માડી, તારી માયાના તો માર
Rahyā chē paḍatāṁ tō amanē rē māḍī, tārī māyānā tō māra

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 3060 | Date: 22-Feb-1991

રહ્યા છે પડતાં તો અમને રે માડી, તારી માયાના તો માર

  No Audio

rahyā chē paḍatāṁ tō amanē rē māḍī, tārī māyānā tō māra

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1991-02-22 1991-02-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14049 રહ્યા છે પડતાં તો અમને રે માડી, તારી માયાના તો માર રહ્યા છે પડતાં તો અમને રે માડી, તારી માયાના તો માર

છે એ તો તારી, છીએ અમે તો તારા, ઉતાર હવે માયાનો ભાર

કદી લાગી એ તો મીઠી, દઈ ગઈ કદી એ તો વેદના અપાર

જાણવા છતાં એને, પડતાં રહ્યા એમાં, અમે તો વારંવાર

અદૃશ્ય છતાં છે એ શક્તિશાળી, ના આવવા દે એનો અણસાર

રહી છે તું જોઈ તો અમને, લાવજે તારા હૈયે, દયા તો લગાર

રહીએ મુક્ત તારી માયામાંથી, હવે માડી અમને તો ઉગાર

અકળાયા છીએ અમે ઘણા રે, માડી લગાડ ના હવે તો વાર

આવ્યા છીએ તરવા ભવસાગર હવે, અમને તો તું તાર ને તાર

છે વિનંતી આખર ને એક જ રે માડી, ભવસાગર પાર તું ઉતાર
View Original Increase Font Decrease Font


રહ્યા છે પડતાં તો અમને રે માડી, તારી માયાના તો માર

છે એ તો તારી, છીએ અમે તો તારા, ઉતાર હવે માયાનો ભાર

કદી લાગી એ તો મીઠી, દઈ ગઈ કદી એ તો વેદના અપાર

જાણવા છતાં એને, પડતાં રહ્યા એમાં, અમે તો વારંવાર

અદૃશ્ય છતાં છે એ શક્તિશાળી, ના આવવા દે એનો અણસાર

રહી છે તું જોઈ તો અમને, લાવજે તારા હૈયે, દયા તો લગાર

રહીએ મુક્ત તારી માયામાંથી, હવે માડી અમને તો ઉગાર

અકળાયા છીએ અમે ઘણા રે, માડી લગાડ ના હવે તો વાર

આવ્યા છીએ તરવા ભવસાગર હવે, અમને તો તું તાર ને તાર

છે વિનંતી આખર ને એક જ રે માડી, ભવસાગર પાર તું ઉતાર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rahyā chē paḍatāṁ tō amanē rē māḍī, tārī māyānā tō māra

chē ē tō tārī, chīē amē tō tārā, utāra havē māyānō bhāra

kadī lāgī ē tō mīṭhī, daī gaī kadī ē tō vēdanā apāra

jāṇavā chatāṁ ēnē, paḍatāṁ rahyā ēmāṁ, amē tō vāraṁvāra

adr̥śya chatāṁ chē ē śaktiśālī, nā āvavā dē ēnō aṇasāra

rahī chē tuṁ jōī tō amanē, lāvajē tārā haiyē, dayā tō lagāra

rahīē mukta tārī māyāmāṁthī, havē māḍī amanē tō ugāra

akalāyā chīē amē ghaṇā rē, māḍī lagāḍa nā havē tō vāra

āvyā chīē taravā bhavasāgara havē, amanē tō tuṁ tāra nē tāra

chē vinaṁtī ākhara nē ēka ja rē māḍī, bhavasāgara pāra tuṁ utāra
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3060 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...305830593060...Last