Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3075 | Date: 04-Mar-1991
સહુમાં કંઈકને કંઈક તો ફેર છે, પણ આત્મા તો સહુમાં એક છે
Sahumāṁ kaṁīkanē kaṁīka tō phēra chē, paṇa ātmā tō sahumāṁ ēka chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3075 | Date: 04-Mar-1991

સહુમાં કંઈકને કંઈક તો ફેર છે, પણ આત્મા તો સહુમાં એક છે

  No Audio

sahumāṁ kaṁīkanē kaṁīka tō phēra chē, paṇa ātmā tō sahumāṁ ēka chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1991-03-04 1991-03-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14064 સહુમાં કંઈકને કંઈક તો ફેર છે, પણ આત્મા તો સહુમાં એક છે સહુમાં કંઈકને કંઈક તો ફેર છે, પણ આત્મા તો સહુમાં એક છે

જળાશયોનાં નામ તો જુદાં જુદાં છે, પણ જળ બધામાં તો એક છે

કીડી હોય કે ભલે હાથી હોય, ના આત્મા એમાં નાનો કે મોટો છે

તન ભલે જગમાં નાશ પામે, પણ રહેલ એમાં આત્મા અમર છે

જાગે ઇચ્છા તનમાં રહીને, પણ આત્મા તો ઇચ્છાઓથી મુક્ત છે

સહુમાં તો રહ્યો છે આત્મા, ના કદી એ તો બદલાય છે

તન બદલાયાં, મન બદલાયાં, ના આત્મા તો બદલાય છે

સુકાય ના એ પવનથી, ના આત્મા તો કદી પણ બદલાય છે

સુખ ભી તો બદલાય, દુઃખ ભી બદલાય, ના આત્મા કદી બદલાય છે
View Original Increase Font Decrease Font


સહુમાં કંઈકને કંઈક તો ફેર છે, પણ આત્મા તો સહુમાં એક છે

જળાશયોનાં નામ તો જુદાં જુદાં છે, પણ જળ બધામાં તો એક છે

કીડી હોય કે ભલે હાથી હોય, ના આત્મા એમાં નાનો કે મોટો છે

તન ભલે જગમાં નાશ પામે, પણ રહેલ એમાં આત્મા અમર છે

જાગે ઇચ્છા તનમાં રહીને, પણ આત્મા તો ઇચ્છાઓથી મુક્ત છે

સહુમાં તો રહ્યો છે આત્મા, ના કદી એ તો બદલાય છે

તન બદલાયાં, મન બદલાયાં, ના આત્મા તો બદલાય છે

સુકાય ના એ પવનથી, ના આત્મા તો કદી પણ બદલાય છે

સુખ ભી તો બદલાય, દુઃખ ભી બદલાય, ના આત્મા કદી બદલાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sahumāṁ kaṁīkanē kaṁīka tō phēra chē, paṇa ātmā tō sahumāṁ ēka chē

jalāśayōnāṁ nāma tō judāṁ judāṁ chē, paṇa jala badhāmāṁ tō ēka chē

kīḍī hōya kē bhalē hāthī hōya, nā ātmā ēmāṁ nānō kē mōṭō chē

tana bhalē jagamāṁ nāśa pāmē, paṇa rahēla ēmāṁ ātmā amara chē

jāgē icchā tanamāṁ rahīnē, paṇa ātmā tō icchāōthī mukta chē

sahumāṁ tō rahyō chē ātmā, nā kadī ē tō badalāya chē

tana badalāyāṁ, mana badalāyāṁ, nā ātmā tō badalāya chē

sukāya nā ē pavanathī, nā ātmā tō kadī paṇa badalāya chē

sukha bhī tō badalāya, duḥkha bhī badalāya, nā ātmā kadī badalāya chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3075 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...307330743075...Last