Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3128 | Date: 04-Apr-1991
જુદુંને જુદું તો જે રહ્યું, જુદુંને જુદું રાખ્યું તો જેને તુજથી
Juduṁnē juduṁ tō jē rahyuṁ, juduṁnē juduṁ rākhyuṁ tō jēnē tujathī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3128 | Date: 04-Apr-1991

જુદુંને જુદું તો જે રહ્યું, જુદુંને જુદું રાખ્યું તો જેને તુજથી

  No Audio

juduṁnē juduṁ tō jē rahyuṁ, juduṁnē juduṁ rākhyuṁ tō jēnē tujathī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1991-04-04 1991-04-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14117 જુદુંને જુદું તો જે રહ્યું, જુદુંને જુદું રાખ્યું તો જેને તુજથી જુદુંને જુદું તો જે રહ્યું, જુદુંને જુદું રાખ્યું તો જેને તુજથી

જીવનમાં તો એજ પડશે તુજથી જુદું, કે તુજથી ખોવાઈ જાશે

ભળી ના શક્યું જે તો તુજમાં, કે ના ભેળવ્યું તુજમાં તો જેને

ઝીલી ના શકાયા ભાવ તો જેના, કે જે ના ઝીલી શક્યું ભાવ તારા

ભળી ના શકે જડ તો ચેતનમાં, અલગ ને અલગ એ તો રહેશે

ભાવ ને બુદ્ધિ જ્યાં ભેગાં રહેશે, ત્યાં ઉચ્ચ શિખરો સર કરી શકશે

સત્ત્વ ખોરાકનો લોહી બનશે, બીજું કચરો બની નીકળી તો જાશે

મન, બુદ્ધિ બની એક ના જ્યાં એ વ્હેશે, જુદી ને જુદી એ તો રહેશે

એક જ ઘરમાં જ્યાં તન જુદાં, મન જુદાં, રીત જુદી ના એક એ બની શકશે
View Original Increase Font Decrease Font


જુદુંને જુદું તો જે રહ્યું, જુદુંને જુદું રાખ્યું તો જેને તુજથી

જીવનમાં તો એજ પડશે તુજથી જુદું, કે તુજથી ખોવાઈ જાશે

ભળી ના શક્યું જે તો તુજમાં, કે ના ભેળવ્યું તુજમાં તો જેને

ઝીલી ના શકાયા ભાવ તો જેના, કે જે ના ઝીલી શક્યું ભાવ તારા

ભળી ના શકે જડ તો ચેતનમાં, અલગ ને અલગ એ તો રહેશે

ભાવ ને બુદ્ધિ જ્યાં ભેગાં રહેશે, ત્યાં ઉચ્ચ શિખરો સર કરી શકશે

સત્ત્વ ખોરાકનો લોહી બનશે, બીજું કચરો બની નીકળી તો જાશે

મન, બુદ્ધિ બની એક ના જ્યાં એ વ્હેશે, જુદી ને જુદી એ તો રહેશે

એક જ ઘરમાં જ્યાં તન જુદાં, મન જુદાં, રીત જુદી ના એક એ બની શકશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

juduṁnē juduṁ tō jē rahyuṁ, juduṁnē juduṁ rākhyuṁ tō jēnē tujathī

jīvanamāṁ tō ēja paḍaśē tujathī juduṁ, kē tujathī khōvāī jāśē

bhalī nā śakyuṁ jē tō tujamāṁ, kē nā bhēlavyuṁ tujamāṁ tō jēnē

jhīlī nā śakāyā bhāva tō jēnā, kē jē nā jhīlī śakyuṁ bhāva tārā

bhalī nā śakē jaḍa tō cētanamāṁ, alaga nē alaga ē tō rahēśē

bhāva nē buddhi jyāṁ bhēgāṁ rahēśē, tyāṁ ucca śikharō sara karī śakaśē

sattva khōrākanō lōhī banaśē, bījuṁ kacarō banī nīkalī tō jāśē

mana, buddhi banī ēka nā jyāṁ ē vhēśē, judī nē judī ē tō rahēśē

ēka ja gharamāṁ jyāṁ tana judāṁ, mana judāṁ, rīta judī nā ēka ē banī śakaśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3128 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...312731283129...Last