BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3166 | Date: 24-Apr-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

છૂટયો ના, ના છોડી શક્યો, ભાર ચિંતાનો તો જ્યાં હૈયેથી

  No Audio

Chutyo Na, Na Chodi Shakyo, Bhaar Chintano To Jyaa Haiyethi

ઇચ્છા, ગમા, અણગમા, ચિંતા (Desire, Like, Dislike, Worry)


1991-04-24 1991-04-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14155 છૂટયો ના, ના છોડી શક્યો, ભાર ચિંતાનો તો જ્યાં હૈયેથી છૂટયો ના, ના છોડી શક્યો, ભાર ચિંતાનો તો જ્યાં હૈયેથી
સૂઝતું નથી ત્યાં તો જીવનમાં રે સાચું બીજું રે કાંઈ
ચડયો ભાર તો જ્યાં ચિંતાનો, ઊતર્યો ના હૈયેથી જરાય - સૂઝતું...
મળ્યો ના મારગ તો ત્યાં, વધારો ને વધારો ચિંતાનો થાય - સૂઝતું...
ચિંતાઓ તો અનેક, હું તો એકનો એક, મૂંઝાતો રહ્યો રે એનાથી - સૂઝતું...
રહી કોતરતી એ તો અંદરથી, બચી ના શક્યો હું એમાંથી - સૂઝતું...
જાણું છું છે કર્તા જગના તો પ્રભુ, છૂટી ના શક્યો હું કર્તાપણામાંથી - સૂઝતું...
કર્મોથી રહ્યો હું તો બંધાતો, ના છૂટી શક્યો હું તો એમાંથી - સૂઝતું...
ધ્યેય મુક્તિનું રહ્યું હડસેલાતું, છૂટી ના શક્યો હું તો માયામાંથી - સૂઝતું...છૂટયો ના ભાર જ્યાં માયાનો, થઈ ના શક્યો મુક્ત હું તો એમાંથી - સૂઝતું...
Gujarati Bhajan no. 3166 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
છૂટયો ના, ના છોડી શક્યો, ભાર ચિંતાનો તો જ્યાં હૈયેથી
સૂઝતું નથી ત્યાં તો જીવનમાં રે સાચું બીજું રે કાંઈ
ચડયો ભાર તો જ્યાં ચિંતાનો, ઊતર્યો ના હૈયેથી જરાય - સૂઝતું...
મળ્યો ના મારગ તો ત્યાં, વધારો ને વધારો ચિંતાનો થાય - સૂઝતું...
ચિંતાઓ તો અનેક, હું તો એકનો એક, મૂંઝાતો રહ્યો રે એનાથી - સૂઝતું...
રહી કોતરતી એ તો અંદરથી, બચી ના શક્યો હું એમાંથી - સૂઝતું...
જાણું છું છે કર્તા જગના તો પ્રભુ, છૂટી ના શક્યો હું કર્તાપણામાંથી - સૂઝતું...
કર્મોથી રહ્યો હું તો બંધાતો, ના છૂટી શક્યો હું તો એમાંથી - સૂઝતું...
ધ્યેય મુક્તિનું રહ્યું હડસેલાતું, છૂટી ના શક્યો હું તો માયામાંથી - સૂઝતું...છૂટયો ના ભાર જ્યાં માયાનો, થઈ ના શક્યો મુક્ત હું તો એમાંથી - સૂઝતું...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
chūṭayō nā, nā chōḍī śakyō, bhāra ciṁtānō tō jyāṁ haiyēthī
sūjhatuṁ nathī tyāṁ tō jīvanamāṁ rē sācuṁ bījuṁ rē kāṁī
caḍayō bhāra tō jyāṁ ciṁtānō, ūtaryō nā haiyēthī jarāya - sūjhatuṁ...
malyō nā māraga tō tyāṁ, vadhārō nē vadhārō ciṁtānō thāya - sūjhatuṁ...
ciṁtāō tō anēka, huṁ tō ēkanō ēka, mūṁjhātō rahyō rē ēnāthī - sūjhatuṁ...
rahī kōtaratī ē tō aṁdarathī, bacī nā śakyō huṁ ēmāṁthī - sūjhatuṁ...
jāṇuṁ chuṁ chē kartā jaganā tō prabhu, chūṭī nā śakyō huṁ kartāpaṇāmāṁthī - sūjhatuṁ...
karmōthī rahyō huṁ tō baṁdhātō, nā chūṭī śakyō huṁ tō ēmāṁthī - sūjhatuṁ...
dhyēya muktinuṁ rahyuṁ haḍasēlātuṁ, chūṭī nā śakyō huṁ tō māyāmāṁthī - sūjhatuṁ...chūṭayō nā bhāra jyāṁ māyānō, thaī nā śakyō mukta huṁ tō ēmāṁthī - sūjhatuṁ...
First...31663167316831693170...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall