Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3168 | Date: 25-Apr-1991
હર વાતમાં જોઈએ જો સિક્કો બીજાનો, શું તારો સિક્કો ચાલતો નથી
Hara vātamāṁ jōīē jō sikkō bījānō, śuṁ tārō sikkō cālatō nathī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3168 | Date: 25-Apr-1991

હર વાતમાં જોઈએ જો સિક્કો બીજાનો, શું તારો સિક્કો ચાલતો નથી

  No Audio

hara vātamāṁ jōīē jō sikkō bījānō, śuṁ tārō sikkō cālatō nathī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1991-04-25 1991-04-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14157 હર વાતમાં જોઈએ જો સિક્કો બીજાનો, શું તારો સિક્કો ચાલતો નથી હર વાતમાં જોઈએ જો સિક્કો બીજાનો, શું તારો સિક્કો ચાલતો નથી

માગી રહ્યો છે શાને તું સાથ બીજાનો, સાથ તારો શું પૂરતો નથી

શું તારા કર્મમાં તને વિશ્વાસ નથી, મેળવવા વિશ્વાસ બીજાનો, રહ્યો છે શાને મથી

કર્યું છે જ્યાં તેં ભોગવવાનું છે તારે, અપેક્ષા બીજાની તને તો શાને જાગી

નડતર નથી તને તો બીજાનું, છે નડતર તને તો તારા મનનું ને હૈયાનું

મેળવવા છાપ તો અન્યની, અધીરાઈ તને હૈયામાં તો શાને રે જાગી

આવી નથી દયા તને તો જ્યાં તારી, રાખે છે અપેક્ષા શાને તું તો બીજાની

મુક્તિ વિના નથી ધ્યેય તો કાંઈ બીજું, છે હજી એ તો અધૂરૂં ને અધૂરૂં

પૂર્ણ પામ્યા વિના, મળશે સંતોષ,પૂર્ણતાનો હૈયેથી તો ક્યાંથી

છે જ્યાં હૈયું તારું સાચું, મન છે સાચું, જરૂર છે શાને તારે બીજાની
View Original Increase Font Decrease Font


હર વાતમાં જોઈએ જો સિક્કો બીજાનો, શું તારો સિક્કો ચાલતો નથી

માગી રહ્યો છે શાને તું સાથ બીજાનો, સાથ તારો શું પૂરતો નથી

શું તારા કર્મમાં તને વિશ્વાસ નથી, મેળવવા વિશ્વાસ બીજાનો, રહ્યો છે શાને મથી

કર્યું છે જ્યાં તેં ભોગવવાનું છે તારે, અપેક્ષા બીજાની તને તો શાને જાગી

નડતર નથી તને તો બીજાનું, છે નડતર તને તો તારા મનનું ને હૈયાનું

મેળવવા છાપ તો અન્યની, અધીરાઈ તને હૈયામાં તો શાને રે જાગી

આવી નથી દયા તને તો જ્યાં તારી, રાખે છે અપેક્ષા શાને તું તો બીજાની

મુક્તિ વિના નથી ધ્યેય તો કાંઈ બીજું, છે હજી એ તો અધૂરૂં ને અધૂરૂં

પૂર્ણ પામ્યા વિના, મળશે સંતોષ,પૂર્ણતાનો હૈયેથી તો ક્યાંથી

છે જ્યાં હૈયું તારું સાચું, મન છે સાચું, જરૂર છે શાને તારે બીજાની
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

hara vātamāṁ jōīē jō sikkō bījānō, śuṁ tārō sikkō cālatō nathī

māgī rahyō chē śānē tuṁ sātha bījānō, sātha tārō śuṁ pūratō nathī

śuṁ tārā karmamāṁ tanē viśvāsa nathī, mēlavavā viśvāsa bījānō, rahyō chē śānē mathī

karyuṁ chē jyāṁ tēṁ bhōgavavānuṁ chē tārē, apēkṣā bījānī tanē tō śānē jāgī

naḍatara nathī tanē tō bījānuṁ, chē naḍatara tanē tō tārā mananuṁ nē haiyānuṁ

mēlavavā chāpa tō anyanī, adhīrāī tanē haiyāmāṁ tō śānē rē jāgī

āvī nathī dayā tanē tō jyāṁ tārī, rākhē chē apēkṣā śānē tuṁ tō bījānī

mukti vinā nathī dhyēya tō kāṁī bījuṁ, chē hajī ē tō adhūrūṁ nē adhūrūṁ

pūrṇa pāmyā vinā, malaśē saṁtōṣa,pūrṇatānō haiyēthī tō kyāṁthī

chē jyāṁ haiyuṁ tāruṁ sācuṁ, mana chē sācuṁ, jarūra chē śānē tārē bījānī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3168 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...316631673168...Last