Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3187 | Date: 07-May-1991
છોડતી નથી જ્યાં માયા, પીછો તો તારી, તું જગદંબાને શરણે જા
Chōḍatī nathī jyāṁ māyā, pīchō tō tārī, tuṁ jagadaṁbānē śaraṇē jā

શરણાગતિ (Surrender)

Hymn No. 3187 | Date: 07-May-1991

છોડતી નથી જ્યાં માયા, પીછો તો તારી, તું જગદંબાને શરણે જા

  No Audio

chōḍatī nathī jyāṁ māyā, pīchō tō tārī, tuṁ jagadaṁbānē śaraṇē jā

શરણાગતિ (Surrender)

1991-05-07 1991-05-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14176 છોડતી નથી જ્યાં માયા, પીછો તો તારી, તું જગદંબાને શરણે જા છોડતી નથી જ્યાં માયા, પીછો તો તારી, તું જગદંબાને શરણે જા

આશાનિરાશાનાં ઝોલાં જીવનમાં જાગે, કદી પાડે તો કદી ચડાવે - તું...

મનડાંએ તો ખૂબ નાચ નચાવ્યા, થાક્યા તોયે રહ્યા એમાં નાચતાં - તું...

રહેશે મળતા સપાટા તો ભાગ્યના, કદી સીધા કે કદી આકરા - તું...

જાગ્યું નથી વેરાગ્ય તો હૈયે, રહ્યો છે રાચતો તો તું સંસારે - તું...

કૂડકપટ છૂટે ના હૈયે, કરે અડચણ ઊભી એ તો ડગલે ને પગલે - તું...

મોહ મમતા તો જીવનમાં બાંધે, તારું ના એમાં તો કાંઈ ચાલે - તું...

દગા ફટકા જીવનમાં તો મળશે, ઉદ્વેગ ઊભા એ તો કરશે - તું...

સંતોષ ફેલાયો નથી જ્યાં હૈયે, અસંતોષની જ્વાળા ત્યાં તો ઊછળે - તું...

પ્રેમ ને ભક્તિ ભરી હૈયામાં, તું જગદંબાને શરણે જા - તું...
View Original Increase Font Decrease Font


છોડતી નથી જ્યાં માયા, પીછો તો તારી, તું જગદંબાને શરણે જા

આશાનિરાશાનાં ઝોલાં જીવનમાં જાગે, કદી પાડે તો કદી ચડાવે - તું...

મનડાંએ તો ખૂબ નાચ નચાવ્યા, થાક્યા તોયે રહ્યા એમાં નાચતાં - તું...

રહેશે મળતા સપાટા તો ભાગ્યના, કદી સીધા કે કદી આકરા - તું...

જાગ્યું નથી વેરાગ્ય તો હૈયે, રહ્યો છે રાચતો તો તું સંસારે - તું...

કૂડકપટ છૂટે ના હૈયે, કરે અડચણ ઊભી એ તો ડગલે ને પગલે - તું...

મોહ મમતા તો જીવનમાં બાંધે, તારું ના એમાં તો કાંઈ ચાલે - તું...

દગા ફટકા જીવનમાં તો મળશે, ઉદ્વેગ ઊભા એ તો કરશે - તું...

સંતોષ ફેલાયો નથી જ્યાં હૈયે, અસંતોષની જ્વાળા ત્યાં તો ઊછળે - તું...

પ્રેમ ને ભક્તિ ભરી હૈયામાં, તું જગદંબાને શરણે જા - તું...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chōḍatī nathī jyāṁ māyā, pīchō tō tārī, tuṁ jagadaṁbānē śaraṇē jā

āśānirāśānāṁ jhōlāṁ jīvanamāṁ jāgē, kadī pāḍē tō kadī caḍāvē - tuṁ...

manaḍāṁē tō khūba nāca nacāvyā, thākyā tōyē rahyā ēmāṁ nācatāṁ - tuṁ...

rahēśē malatā sapāṭā tō bhāgyanā, kadī sīdhā kē kadī ākarā - tuṁ...

jāgyuṁ nathī vērāgya tō haiyē, rahyō chē rācatō tō tuṁ saṁsārē - tuṁ...

kūḍakapaṭa chūṭē nā haiyē, karē aḍacaṇa ūbhī ē tō ḍagalē nē pagalē - tuṁ...

mōha mamatā tō jīvanamāṁ bāṁdhē, tāruṁ nā ēmāṁ tō kāṁī cālē - tuṁ...

dagā phaṭakā jīvanamāṁ tō malaśē, udvēga ūbhā ē tō karaśē - tuṁ...

saṁtōṣa phēlāyō nathī jyāṁ haiyē, asaṁtōṣanī jvālā tyāṁ tō ūchalē - tuṁ...

prēma nē bhakti bharī haiyāmāṁ, tuṁ jagadaṁbānē śaraṇē jā - tuṁ...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan " Kakaji" is telling us don't worry about the fruits of the deeds you do. Be honest and have faith while walking on the path.

Whatever will happen, let it happen, whatever will happen will happen, will see it.

How it happened, why it happened, whatever happened will happen, let it happen, will see it.

Whatever has happened, now why to think, when it happened, will see it.

Now, what are you thinking, now whatever has happened let it happen, will see it.

You could not stop when it was in your hand, now it has happened, will see it.

Don't lose hope in life, now you have to face it, will see it.

Now apply all your strength, with courage you do your work, whatever will happen will see it.

When your conscious is clear, hard work is with you, whatever will happen will see it.

With cunning heart work will not happen, without trust, you cannot grow, whatever will happen will see it.

Fruit is in lords hand,you have to do the hard-work, whatever will happen will see it.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3187 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...318731883189...Last