Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3208 | Date: 20-May-1991
રે માડી, તું તો એક અને અનોખી છે, રે તું તો એક અને અનોખી છે
Rē māḍī, tuṁ tō ēka anē anōkhī chē, rē tuṁ tō ēka anē anōkhī chē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 3208 | Date: 20-May-1991

રે માડી, તું તો એક અને અનોખી છે, રે તું તો એક અને અનોખી છે

  No Audio

rē māḍī, tuṁ tō ēka anē anōkhī chē, rē tuṁ tō ēka anē anōkhī chē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1991-05-20 1991-05-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14197 રે માડી, તું તો એક અને અનોખી છે, રે તું તો એક અને અનોખી છે રે માડી, તું તો એક અને અનોખી છે, રે તું તો એક અને અનોખી છે

શોધતાં મળશે ના, તારા જેવું બીજું રે માડી, તું તો એક અને અનોખી છે

સદા રીતો તારી તો, ન્યારીને ન્યારી છે રે માડી, તું તો એક અને અનોખી છે

તું તો સદા શક્તિશાળીને શક્તિશાળી છે રે માડી, તું તો એક અને અનોખી છે

ના થાક કદી તને લાગ્યો કે લાગે છે રે માડી,તું તો એક અને અનોખી છે

ખોટું ના કરતી, ના ચલાવતી, જગને ચલાવતી રહી છે રે માડી, તું તો એક અને અનોખી છે

બાળતણાં હૈયાંને તુ ઝંખતી, ઝંખે બાળુડાં તને રે માડી, તું તો એક અને અનોખી છે

ખાલી ના રાખ્યું તારા વિના રે કાંઈ, તોયે ના દેખાતી રે, રે માડી, તું તો એક અને અનોખી છે

મૂંઝવી મૂંઝવી થકવે અમને, તોયે ગળે અમને લગાવે રે, રે માડી, તું તો એક અને અનોખી છે
View Original Increase Font Decrease Font


રે માડી, તું તો એક અને અનોખી છે, રે તું તો એક અને અનોખી છે

શોધતાં મળશે ના, તારા જેવું બીજું રે માડી, તું તો એક અને અનોખી છે

સદા રીતો તારી તો, ન્યારીને ન્યારી છે રે માડી, તું તો એક અને અનોખી છે

તું તો સદા શક્તિશાળીને શક્તિશાળી છે રે માડી, તું તો એક અને અનોખી છે

ના થાક કદી તને લાગ્યો કે લાગે છે રે માડી,તું તો એક અને અનોખી છે

ખોટું ના કરતી, ના ચલાવતી, જગને ચલાવતી રહી છે રે માડી, તું તો એક અને અનોખી છે

બાળતણાં હૈયાંને તુ ઝંખતી, ઝંખે બાળુડાં તને રે માડી, તું તો એક અને અનોખી છે

ખાલી ના રાખ્યું તારા વિના રે કાંઈ, તોયે ના દેખાતી રે, રે માડી, તું તો એક અને અનોખી છે

મૂંઝવી મૂંઝવી થકવે અમને, તોયે ગળે અમને લગાવે રે, રે માડી, તું તો એક અને અનોખી છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rē māḍī, tuṁ tō ēka anē anōkhī chē, rē tuṁ tō ēka anē anōkhī chē

śōdhatāṁ malaśē nā, tārā jēvuṁ bījuṁ rē māḍī, tuṁ tō ēka anē anōkhī chē

sadā rītō tārī tō, nyārīnē nyārī chē rē māḍī, tuṁ tō ēka anē anōkhī chē

tuṁ tō sadā śaktiśālīnē śaktiśālī chē rē māḍī, tuṁ tō ēka anē anōkhī chē

nā thāka kadī tanē lāgyō kē lāgē chē rē māḍī,tuṁ tō ēka anē anōkhī chē

khōṭuṁ nā karatī, nā calāvatī, jaganē calāvatī rahī chē rē māḍī, tuṁ tō ēka anē anōkhī chē

bālataṇāṁ haiyāṁnē tu jhaṁkhatī, jhaṁkhē bāluḍāṁ tanē rē māḍī, tuṁ tō ēka anē anōkhī chē

khālī nā rākhyuṁ tārā vinā rē kāṁī, tōyē nā dēkhātī rē, rē māḍī, tuṁ tō ēka anē anōkhī chē

mūṁjhavī mūṁjhavī thakavē amanē, tōyē galē amanē lagāvē rē, rē māḍī, tuṁ tō ēka anē anōkhī chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3208 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...320832093210...Last