BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3214 | Date: 25-May-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

તનની આળપંપાળ ના એટલી તો સારી, મનને જાય જો એ તો બાંધી

  No Audio

Tanani Aalpampal Na Etali To Sari, Manne Jay Jo E To Baandhi

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1991-05-25 1991-05-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14203 તનની આળપંપાળ ના એટલી તો સારી, મનને જાય જો એ તો બાંધી તનની આળપંપાળ ના એટલી તો સારી, મનને જાય જો એ તો બાંધી
મનની આળપંપાળ ના એટલી તો સારી, જાય જો જ્યાં ને ત્યાં તો ખેંચી
ધનની આળપંપાળ ના એટલી તો સારી, જાય જીવનમાં જો એ તો ડુબાડી
બુદ્ધિની આળપંપાળ ના એટલી તો સારી, જાય શંકાને શંકા એ તો જગાડી
ચિત્તની આળપંપાળ ના એટલી તો સારી, જાય જો એ તો ભરમાવી ને ભરમાવી
અહંની આળપંપાળ ના એટલી તો સારી, દે જો એમાં એ તો ડુબાડી ને ડુબાડી
ભાવની આળપંપાળ ના એટલી તો સારી, જાય જો એ તો એમાં ને એમાં ખેંચી
ઇચ્છાઓની આળપંપાળ ના એટલી તો સારી, સદા રહે એ તો જાગતી ને જાગતી
નજરની આળપંપાળ ના એટલી તો સારી, જાય જ્યાં ને ત્યાં એ તો ભાગી
Gujarati Bhajan no. 3214 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
તનની આળપંપાળ ના એટલી તો સારી, મનને જાય જો એ તો બાંધી
મનની આળપંપાળ ના એટલી તો સારી, જાય જો જ્યાં ને ત્યાં તો ખેંચી
ધનની આળપંપાળ ના એટલી તો સારી, જાય જીવનમાં જો એ તો ડુબાડી
બુદ્ધિની આળપંપાળ ના એટલી તો સારી, જાય શંકાને શંકા એ તો જગાડી
ચિત્તની આળપંપાળ ના એટલી તો સારી, જાય જો એ તો ભરમાવી ને ભરમાવી
અહંની આળપંપાળ ના એટલી તો સારી, દે જો એમાં એ તો ડુબાડી ને ડુબાડી
ભાવની આળપંપાળ ના એટલી તો સારી, જાય જો એ તો એમાં ને એમાં ખેંચી
ઇચ્છાઓની આળપંપાળ ના એટલી તો સારી, સદા રહે એ તો જાગતી ને જાગતી
નજરની આળપંપાળ ના એટલી તો સારી, જાય જ્યાં ને ત્યાં એ તો ભાગી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
tananī ālapaṁpāla nā ēṭalī tō sārī, mananē jāya jō ē tō bāṁdhī
mananī ālapaṁpāla nā ēṭalī tō sārī, jāya jō jyāṁ nē tyāṁ tō khēṁcī
dhananī ālapaṁpāla nā ēṭalī tō sārī, jāya jīvanamāṁ jō ē tō ḍubāḍī
buddhinī ālapaṁpāla nā ēṭalī tō sārī, jāya śaṁkānē śaṁkā ē tō jagāḍī
cittanī ālapaṁpāla nā ēṭalī tō sārī, jāya jō ē tō bharamāvī nē bharamāvī
ahaṁnī ālapaṁpāla nā ēṭalī tō sārī, dē jō ēmāṁ ē tō ḍubāḍī nē ḍubāḍī
bhāvanī ālapaṁpāla nā ēṭalī tō sārī, jāya jō ē tō ēmāṁ nē ēmāṁ khēṁcī
icchāōnī ālapaṁpāla nā ēṭalī tō sārī, sadā rahē ē tō jāgatī nē jāgatī
najaranī ālapaṁpāla nā ēṭalī tō sārī, jāya jyāṁ nē tyāṁ ē tō bhāgī
First...32113212321332143215...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall